Gebruiksvoorwaarden voor GoFundMe

Vragen over onze voorwaarden? Neem contact met ons op

Datum laatste herziening: 29 juli 2020

COVID-19 MEDEDELING- Omdat GoFundMe mensen en bedrijven die getroffen zijn door COVID-19 wil helpen, werkt het bedrijf samen met verschillende derden om Gebruikers te helpen bij de wederzijdse promotie van inzamelingsacties om meer steun te stimuleren. Dergelijke derden die links, tools, widgets of andere functies aanbieden of faciliteren, stellen u in staat om toegang te verkrijgen tot andere sites, diensten en bronnen die door dergelijke derden worden verstrekt, maar stellen dergelijke derden ook in staat om toegang te krijgen tot inzamelingsacties en inzamelingsacties te verspreiden die zijn aangemaakt op GoFundMe, zonder Uw toestemming te vragen. Door een GoFundMe-inzamelingsactie te starten en een aanvraag in te dienen om deel uit te maken van de verschillende COVID-19-initiatieven, geeft u toestemming voor het delen van uw Campagne op elke dergelijke site van derden en u stemt ermee in gebonden te zijn aan hun respectieve privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

Onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden, zoals nu en dan gewijzigd ('Gebruiksvoorwaarden'), biedt GoFundMe, Inc. (a) het GoFundMe-platform aan u via de website op www.gofundme.com en bijbehorende mobiele applicaties (het 'GoFundMe-platform') en verwante diensten (gezamenlijk het GoFundMe-platform, inclusief nieuwe functies en applicaties, de 'GoFundMe Diensten'), en (b) het GFM Charity-platform voor goede doelen via de website op www.charity.gofundme.com en de bijbehorende mobiele diensten (het 'GFM Charity-platform') en de GFM Charity-widget (de 'GFM Charity-widget') en gerelateerde diensten van zowel het GFM Charity-platform en de GFM Charity-widget (gezamenlijk, het GFM Charity-platform en GFM Charity-widget, en gerelateerde diensten de 'GFM Charity-diensten'). Wanneer u een inzamelingsactieorganisator bent (zoals hieronder gedefinieerd), of een begunstigde van een inzamelingsactie, of iemand die op een inzamelingsactie reageert of een donateur (tezamen aangeduid als 'Gebruiker') die in de Verenigde Staten is gevestigd, dan bent u de contractspartij van GoFundMe, Inc., 855 Jefferson Avenue, Redwood City, CA, 94063, Verenigde Staten. Als u een gebruiker bent die zich buiten de Verenigde Staten maar niet in Australië bevindt, gaat u een contract aan met GoFundMe Ireland, Ltd., 70 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Ierland. Als u in Australië bent gevestigd, dan sluit u een contract met GoFundMe Australia PTY Ltd., Tower One – International Towers Sydney, Level 46, 100 Barangaroo Avenue, 2000, Sydney, NSW, Australië. Tenzij dit elders specifiek anders is aangegeven dient u te weten dat voor het volgen van de volgende Gebruiksvoorwaarden 'GoFundMe', 'wij', 'ons', 'onze' en andere soortgelijke termen naar de partij verwijzen waarmee u een contract heeft gesloten.

ARBITRAGE, JURYRECHTSPRAAK EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES: BEHALVE ZOALS ANDERSZINS BESCHREVEN IN DE SECTIE GESCHILLEN HIERONDER, DOOR HET GEBRUIK VAN DE GOFUNDME SERVICES OF GFM CHARITY SERVICES (GEZAMENLIJK 'DIENSTEN'), GAAT U ERMEE AKKOORD DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE WAARBIJ U AFZIET VAN UW RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN JURYRECHTSPRAAK OF EEN RECHTSZAAK VOOR GROEPSACTIES. LEES DE PARAGRAAF GESCHILLEN ZORGVULDIG DOOR; DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN ERKENT U UITDRUKKELIJK DAT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN.

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen inzicht en op elk moment, deze Servicevoorwaarden te wijzigen of aan te passen. Wanneer wij dit doen, dan zullen we de herziene Servicevoorwaarden op deze pagina publiceren en de datum vermelden waarop deze herziening plaatsvond.

Uw voortgezette gebruik van de Services na de datum waarop de wijzigingen van kracht zijn geworden betekent uw aanvaarding van de nieuwe Servicevoorwaarden. Voor zover is toegestaan op grond van de wet, is de Engelse versie van deze Servicevoorwaarden bindend en worden andere vertalingen slechts voor het gemak verstrekt. Indien u de nieuwe Servicevoorwaarden niet wilt aanvaarden, dan kunt u het gebruik van de Services staken.

Wanneer u de Diensten gebruikt, tenzij u zich in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland (‘Europa’) bevindt, gelden er voor u bovendien aanvullende toepasselijke beleidsregels, inclusief zonder beperking, het Privacybeleid. Alle dergelijke voorwaarden worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden (waarbij echter geldt dat deze Gebruiksvoorwaarden in geval van tegenstrijdigheid voorrang hebben). We zullen dergelijke eventuele tegenstrijdigheden naar ons eigen oordeel oplossen en al onze beslissingen zijn definitief.

Toegang tot en gebruik van de Diensten

Beschrijving van de GoFundMe-diensten: de GoFundMe-diensten worden aangeboden als een platform waarmee een individuele persoon, entiteit of non-profitorganisatie (de ‘Campagneorganisator’) een inzamelingsinzamelingsactie (‘Campagne’) kan plaatsen op het GoFundMe-platform om gelddonaties (‘Donaties’) te aanvaarden van Donateurs (‘Donateurs’).

Beschrijving van GoFundMe-Charity-diensten: de Charity-diensten van GoFundMe worden aangeboden als platform om een Campagneorganisator in staat te stellen Donaties van Donateurs te aanvaarden voor een liefdadigheidsdoel. Dit betekent dat met betrekking tot de GFM Charity ofwel de Campagneorganisator ofwel de Begunstigde een non-profitorganisatie moet zijn en als zodanig moet zijn opgericht onder de toepasselijke statuten (‘Goede Doelen’). In de Verenigde Staten moet de Campagneorganisator voor GFM Charity-diensten bijvoorbeeld een 501(c)(3), (c)(4) of andere non-profitorganisatie zijn die geld inzamelt voor een goed doel.

Betalingsverwerker: GoFundMe is geen betalingsverwerker en beheert geen fondsen. In plaats daarvan gebruikt GoFundMe externe partners voor betalingsverwerking om Donaties voor een Campagne te verwerken (‘Betalingsverwerker’). U erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van Betalingsverwerkers een integraal onderdeel is van de Diensten en dat wij informatie uitwisselen met Betalingsverwerkers om de levering van Diensten te ondersteunen.

Betalingsverwerkingskosten: hoewel er geen kosten zijn voor het aanmaken van een Campagne, zijn er wel sector gebonden standaard betalingsverwerkingskosten van toepassing (hierna en op de website aangeduid als ‘Betalingsverwerkingskosten’). Meer informatie over het GoFundMe-platform, het GFM Charity-platform en de toepasselijke Betalingsverwerkingskosten voor elk platform, kunt u vinden op Prijsstelling voor GoFundMe en Prijsstelling voor GFM Charity.

De Diensten zijn platforms: wij zijn geen Makelaar, Financiële Instelling, Kredietverstrekker of Goed Doel: de Diensten zijn uitsluitend administratieve platforms. GoFundMe ondersteunt de Campagne van de Campagneorganisatoren en stelt Donateurs in staat om Donaties te geven aan deze Campagneorganisatoren. GoFundMe is geen makelaar, agent, financiële instelling, kredietverstrekker of 501(c)(3) non-profitorganisatie.

Alle informatie en content geleverd door GoFundMe via de Services is alleen voor informatieve doeleinden en GoFundMe garandeert de juistheid, volledigheid, tijdigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie of content niet. Geen content is bedoeld om financieel, juridisch, belasting- of ander professioneel advies te verschaffen. Alvorens u een beslissing neemt met betrekking tot Campagnes, Goede Doelen, Donaties, Donateurs of andere informatie of content met betrekking tot de Services, dient u uw financiële, juridische, belastingadviseur of andere professionele adviseur te raadplegen. U erkent dat alle informatie en content waartoe u toegang heeft en die gebruikmaakt van de Services onder uw eigen risico valt.

GoFundMe heeft geen controle over het gedrag van of de informatie verstrekt door een Gebruiker en wijst hierbij alle aansprakelijkheid in dit opzicht af, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij geven geen garantie dat een Campagne een bepaald bedrag aan Donaties of überhaupt enige Donaties zal verkrijgen. Wij onderschrijven geen enkel(e) Campagne, Gebruiker of goed doel en wij geven geen garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die via de Diensten wordt verstrekt juist is. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor het resultaat of succes van een Campagne. U, als Donateur, moet de uiteindelijke beslissing nemen over de waarde en de geschiktheid van het bijdragen aan een Gebruiker, Campagne of evenement.

Geen verzoeken: de GoFundMe- en GFM Charity-platforms (gezamenlijk ‘Platforms’) worden aangeboden om Campagneorganisatoren te helpen geld in te zamelen. GoFundMe biedt alleen de technologie waarmee inzamelingsacties contact kunnen maken met Donateurs. Het bestaan van de Diensten is geen verzoek om Donaties door GoFundMe, en GoFundMe houdt zich niet namens een persoon, entiteit of organisatie bezig met enige verzoekactiviteiten of geeft deze geen advies over het verzoeken om bijdragen van het publiek. Door gebruik te maken van de Diensten begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat GoFundMe niet verantwoordelijk is voor het gebruik van uw Donaties of het bedrag dat wordt ingezameld voor de Gebruiker, de Campagne of het evenement.

Donateurs: alle Donaties komen voor uw eigen risico. Wanneer u een Donatie schenkt via een of beide Platforms, is het uw verantwoordelijkheid om te begrijpen hoe uw geld zal worden gebruikt. GoFundMe is niet verantwoordelijk voor eventuele aanbiedingen, beloftes, bonussen of aanbiedingen gemaakt of aangeboden door Gebruikers of Campagnes. We controleren de informatie die Gebruikers of Campagnes opgeven niet. We garanderen evenmin dat de Donaties worden gebruikt in overeenstemming met het inzamelingsdoel dat een Gebruiker of Campagne opgeeft of in overeenstemming is met het toepasselijk recht. Niettemin nemen we mogelijke frauduleuze activiteiten en het misbruik van ingezamelde donaties uiterst serieus. Meer informatie over ons Fraudebeleid. Als u vermoedt dat een Gebruiker of Campagne het geld niet inzamelt of gebruikt voor het aangegeven doel, vragen wij u via de knop Melden op de pagina van de Campagne ons team op de hoogte te stellen, waarna we dit zullen onderzoeken. Als u een donateur bent, valt uw donatie mogelijk ook onder de GoFundMe-garantie.

 1. Het is Donateurs niet toegestaan beperkingen op te leggen aan het gebruik van Donaties door een Goed Doel of Evenementorganisator. Voor zover een Donatie wordt gedaan als reactie op een verzoek voor een bepaald programma van een Goed Doel of Evenementorganisator, of voor zover een Donateur de bedoeling heeft het gebruik van Donaties door een Goed Doel of Evenementorganisator te regelen, zullen dergelijke aanwijzingen slechts niet-bindende aanbevelingen vormen en heeft het Goede Doel of Evenementorganisator de volledige discretie om te beslissen hoe alle Donaties zullen worden gebruikt.
 2. GoFundMe doet geen uitspraak over de vraag of alle of een deel van uw Donaties, inclusief, waar van toepassing, Betalingsverwerkingskosten, fiscaal aftrekbaar zijn of in aanmerking komen voor belastingvermindering. GoFundMe heeft geen aansprakelijkheid voor enige claim door een federale, staats-, provinciale, territoriale, lokale of andere belastingautoriteit met betrekking tot de karakterisering van een Donatie op een toepasselijke belastingaangifte door u, een Gebruiker of een Goed Doel. U dient uw belastingadviseur te raadplegen over het bedrag van uw Donatie dat fiscaal aftrekbaar is of in aanmerking komt voor fiscale erkenning, met betrekking tot (onder andere) de belastingstatus van de ontvanger van een Donatie in een relevant rechtsgebied, en met name als u een geschenk of prijs ontvangt in verband met uw Donatie.
 3. Donateurs moeten GoFundMe alle informatie verstrekken die nodig is om de afgifte van een officieel Donatiebewijs mogelijk te maken. De Donateur erkent en gaat ermee akkoord dat, in overeenstemming met het Privacybeleid, bepaalde persoonsgegevens van de Donateur zullen worden gedeeld met het Goede Doel waaraan de Donateur een donatie doet (inclusief zonder beperking als onderdeel van een Donateurslijst, zoals hierboven uiteengezet) en door een dergelijke Goed Doel kunnen worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van het Goede Doel. GoFundMe is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van Donateursgegevens door een Goed Doel.

Bepaalde staten vereisen schriftelijke openbaarmakingen voor Goede Doelen die bijdragen vragen. Voor donateurs die doneren aan Goede Doelen, zie de staatsgebonden verklaringen voor non-profitorganisaties (state non-profit disclosures) voor die goede doelen.

Campagneorganisator: U, als Campagneorganisator, verklaart, garandeert en komt overeen dat (i) alle informatie die u verstrekt in verband met een Campagne of Begunstigde juist en volledig is, en redelijke Gebruikers waarschijnlijk niet zal misleiden; (ii) alle Donaties die aan uw Campagne worden bijgedragen, uitsluitend zullen worden gebruikt zoals beschreven in de materialen die u plaatst of anderszins verstrekt; (iii) als u Donaties opneemt waarvan door redelijke Donateurs wordt aangenomen dat deze zijn ingezameld namens iemand anders dan u (d.w.z. de Begunstigde), zullen alle Donaties worden gegeven aan en/of worden uitgegeven namens de Begunstigde; (iv) als u via de Diensten een Begunstigde toevoegt, geeft u de controle over de Donaties op, met inbegrip van de mogelijkheid om terugbetalingen te verstrekken; (v) u zult geen inbreuk maken op de rechten van anderen; (vi) u zult voldoen aan alle relevante en toepasselijke wetgeving en verplichtingen inzake financiële rapportering, inclusief maar niet beperkt tot wet- en regelgeving met betrekking tot registratie, belastingaangifte, politieke bijdragen en openbaarmaking van activa voor uw project; en (vii) voor zover u voor enig doeleinde persoonsgegevens van derden met ons deelt, met inbegrip van de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van uw persoonlijke contacten, hebt u de bevoegdheid (met inbegrip van eventuele noodzakelijke toestemmingen), zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, om ons dergelijke persoonsgegevens te verstrekken en ons toe te staan dergelijke persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ze met ons hebt gedeeld. U machtigt GoFundMe, en GoFundMe behoudt zich het recht voor, om informatie over uw Campagne te verstrekken aan Donateurs, begunstigden van uw Campagne of ordehandhavingsdiensten, en om te helpen bij een eventueel onderzoek daarvan.

Als u de Diensten gebruikt, als een agent van een Goed Doel dat de Diensten gebruikt om geld in te zamelen voor een dergelijk Goed Doel, verklaart en garandeert u dat: (a) u een vertegenwoordiger bent van het Goede Doel, welk bevoegd is om geld in te zamelen of het Goede Doel aan deze Gebruiksvoorwaarden te binden; (b) u geld inzamelt voor een Goed Doel met een doel of een activiteit die wettelijk is toegestaan volgens alle toepasselijke federale, staats-, provinciale, territoriale en lokale wetten en voorschriften; (c) alle gedoneerde fondsen uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doeleinde dat u hebt vermeld op en in verband met uw Campagne, en dat u de fondsen onder geen enkele omstandigheid mag gebruiken voor enige andere doelstelling; (d) uw Goede Doel een belastingvrije status heeft en zal behouden onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld de Internal Revenue Code in de Verenigde Staten of de Income Tax Act in Canada); of (e) als uw Goede Doel zich in de Verenigde Staten bevindt, uw Goede Doel is ingeschreven bij GuideStar of de IRS-databank voor belastingvrije organisaties, of, in Canada, staat vermeld in de databank van ingeschreven Goede Doelen en van de Canada Revenue Agency.

Uw Registratieverplichtingen: u dient zich mogelijk aan te melden bij GoFundMe om toegang te verkrijgen tot en gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteiten van de Diensten. Indien u ervoor kiest zich aan te melden voor de Diensten, dan gaat u akkoord om waarheidsgetrouwe, juiste, up-to-date en volledige informatie over uzelf of uw Goede Doel te verschaffen zoals wordt gevraagd op het aanmeldingsformulier van de Diensten. Campagneorganisatoren moeten zich aanmelden met gebruik van hun daadwerkelijke identiteit (of de identiteit van de gemachtigde vertegenwoordigers van het Goede Doel), inclusief hun naam, adres en een foto of video die de Campagneorganisator of de Begunstigde van een dergelijke inzamelingsactie weergeeft. U stemt ermee in om de registratiegegevens actueel en up-to-date te houden.

Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid. Als u jonger bent dan 13 jaar (16 in Europa), bent u niet bevoegd om de Diensten met of zonder registratie te gebruiken. Bovendien, als u jonger bent dan de leeftijd van meerderjarigheid in uw rechtsgebied (meestal 18 of 19 jaar), mag u de Diensten, met of zonder registratie, alleen gebruiken met de goedkeuring van uw ouder of voogd. Bepaalde aspecten van onze Diensten kunnen ook vereisen dat u zich registreert bij, en akkoord gaat met de voorwaarden van, externe dienstverleners (bijv. Betalingsverwerkers) waarmee GoFundMe een contract heeft afgesloten, om gebruik te kunnen maken van hun diensten. Als GoFundMe of een van onze Betalingsverwerkers op enig moment ontdekt dat de informatie die u hebt verstrekt over u of het doeleinde van uw Campagne onjuist is of een van deze Gebruiksvoorwaarden of hun gebruiksvoorwaarden schendt, kunnen de Diensten met onmiddellijke ingang worden opgeschort en/of beëindigd en er kunnen door de relevante autoriteiten boetes worden opgelegd die in alle dergelijke gevallen door u moeten worden betaald. U erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van Betalingsverwerkers een integraal onderdeel is van de Diensten en dat wij informatie uitwisselen met dergelijke derden om de levering van Diensten te ondersteunen zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

Goede doelen

De GFM Charity-diensten omvatten de hier beschreven functies en diensten. Voor alle Donaties gelden Betalingsverwerkingskosten voor elke Donatie. Donateurs hebben de optie om bij het afrekenen alle Betalingsverwerkingskosten te betalen.

 1. Terugboekingen en terugbetalingen . Soms kan een Donateur creditcardkosten voor een via de Diensten gedane Donatie betwisten.
  1. Als er door het PayPal Giving Fund Donaties worden terugbetaald aan de Donateur en het PayPal Giving Fund al een betaling aan Goede Doel heeft overgemaakt, zal het PayPal Giving Fund de terugboekingen of terugbetalingen aftrekken van toekomstige betalingen aan het Goede Doel, en waar nodig een factuur sturen naar het betreffende Goede Doel. Het toepasselijke Goede Doel stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij verantwoordelijk is voor het betalen aan het PayPal Giving Fund van het volledige bedrag van elke terugbetaling van een Donatie die is verschuldigd aan een Donateur. PayPal Giving Fund kan ervoor kiezen om een toekomstige Donatie te compenseren in plaats van te verzoeken dat het Goede Doel de terugbetaalde Donatie terugstort.
  2. Als dergelijke Donaties zijn gedaan via WePay, heeft het Goede Doel controle over de Donaties en is het Goede Doel, in plaats van GoFundMe, verantwoordelijk voor het uitvoeren van terugbetalingen en het rechtstreeks afhandelen van terugboekingen met Donateurs.
 2. U erkent dat bepaalde gegevens die beschikbaar of anderszins toegankelijk zijn op of door middel van de Diensten met betrekking tot de lijst met in de Verenigde Staten gevestigde 501(c)(3) Goede Doelen waaraan u een Donatie mag geven, wordt verstrekt door GuideStar USA, Inc. (‘GuideStar’), een derde licentiegever voor GFM Charity Voor de goede en waardevolle overweging, waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij door u en GoFundMe wordt bevestigd, erkent u en gaat u ermee akkoord dat GuideStar (en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden) een beoogde derde begunstigde is met het volledige vermogen en de bevoegdheid om de bepalingen van deze Voorwaarden te handhaven, uitsluitend voor zover deze betrekking hebben op gegevens die zijn verstrekt door GuideStar (de ‘GuideStar-gegevens’). U gaat ermee akkoord dat GoFundMe alle informatie die u hebt verstrekt met GuideStar mag delen, voor zover GuideStar dergelijke gegevens redelijkerwijs nodig heeft om zijn rechten met betrekking tot uw gebruik van de GuideStar-gegevens te handhaven.
 3. Als u de bevoegde vertegenwoordiger van een Goed Doel bent en u niet wilt dat uw Goede Doel verschijnt in de doorzoekbare databank van GoFundMe, kunt u contact met ons opnemen via nposupport@gofundme.com om te verzoeken dat uw Goede Doel uit onze databank wordt verwijderd. Uw e-mail moet uw volledige naam, titel en een e-mailadres en telefoonnummer bevatten die bij uw Goede Doel horen. Houd er rekening mee dat als uw Goede Doel uit de databank van GoFundMe wordt verwijderd, zij niet langer in aanmerking komt om via één van de Platforms bijdragen te ontvangen.
 4. Ontvangen van fondsen. Voor een Goed Doel is de ontvangst van Donaties, met aftrek van eventuele toepasselijke Betalingsverwerkingskosten, gebaseerd op en onderworpen aan de geldende procedures en voorwaarden van de Betalingsverwerker. Beschikbare Betalingsverwerkers worden hieronder beschreven in het gedeelte ‘Betalingsverwerkers voor Goede Doelen op het GFM Charity-platform’. GoFundMe is geen betalingsverwerker en beheert geen fondsen.
 5. GoFundMe houdt geen geld in voor belastingdoeleinden of anderszins. Goede Doelen zijn als enige verantwoordelijk voor belastingen op basis van toepasselijke internationale, federale, staats-, lokale of andere belastingen of heffingen, of voor toepasselijke belastingen op basis van hun netto-inkomsten of bruto ontvangsten (waar van toepassing).
 6. Canadese Goede Doelen.
  1. Officiële Donatiebewijzen. Goede Doelen in Canada hebben de mogelijkheid om GFM Charity te benoemen om uit naam van het Goede Doel officiële Donatiebewijzen uit te geven voor Donaties die via de GFM Charity-diensten aan het Goede Doel worden gedaan. Goede Doelen die dit doen, begrijpen en erkennen dat het Goede Doel onder de Canadese Income Tax Act verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat alle ontvangstbewijzen worden uitgegeven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Een Liefdadigheidsinstelling kan op elk gewenst moment haar benoeming van GFM Charity in deze hoedanigheid intrekken, waarna GFM Charity onmiddellijk zal stoppen met het uitgeven van ontvangstbewijzen namens het Goede Doel.
  2. Vereiste informatie. Goede Doelen in Canada die GFM Charity aanstellen om namens hen ontvangstbewijzen uit te geven, moeten GFM Charity voorzien van de volgende informatie, en moeten GFM Charity onmiddellijk op de hoogte stellen van alle wijzigingen in de onderstaande informatie:
   1. Huidig adres van het hoofdkantoor zoals geregistreerd bij het Canada Revenue Agency;
   2. Naam van vertegenwoordiger die naar behoren door het Goede Doel is gemachtigd om officiële Donatiebewijzen te ondertekenen;
   3. Reproduceerbare .jpeg-afbeelding van de handtekening van de bevoegde vertegenwoordiger die kan worden aangebracht op officiële Donatiebewijzen;
   4. Een beschrijving en de eerlijke marktwaarde van alle prijzen, beloningen of andere voordelen die aan Donateurs worden verstrekt met betrekking tot Donaties aan het Goede Doel via de GFM Charity-diensten, die zullen worden gebruikt om het in aanmerking komende bedrag van de gift te bepalen voor doeleinden van het ontvangstbewijs. Voor een grotere zekerheid wordt de waarde van dergelijke voordelen afgetrokken van de reële marktwaarde van de aan het Goede Doel geschonken eigendommen om het in aanmerking komende bedrag van de gift te bepalen.
  3. Vertegenwoordiging van GFM Charity. Onder voorbehoud van de verplichtingen van het Goede Doel zoals hierin uiteengezet en in het bijzonder paragraaf 4 hieronder, verklaart en garandeert GFM Charity dat zij, waar van toepassing, fiscale ontvangstbewijzen zal uitgeven in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke Canadese wetgeving.
  4. Vertrouwen op verstrekte informatie. GFM Charity zal bij het opstellen van officiële Donatiebewijzen volledig vertrouwen op de informatie die door het Goede Doel of diens vertegenwoordigers wordt verstrekt, evenals op de informatie die Donateurs haar bij het doen van Donaties hebben verstrekt. GFM Charity is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van enige informatie die is verstrekt door het Goede Doel, een vertegenwoordiger van het Goede Doel of een Donateur. Het Goede Doel erkent dit en gaat ermee akkoord dat GFM Charity niet verantwoordelijk is voor enige onjuiste informatie die is opgenomen in een officieel Donatiebewijs, of voor enige fiscale of regelgevende gevolgen die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste informatie door het Goede Doel, een vertegenwoordiger van het Goede Doel of een Donateur.
  5. Administratie. Alle in Canada geregistreerde Goede Doelen zijn onderworpen aan de administratieverplichtingen van het Canadese recht. Elk Canadees Goed Doel is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zij de administratie onderhoudt die is vereist volgens de toepasselijke wetgeving. Dit omvat een verplichting om in Canada kopieën te bewaren van alle uitgegeven officiële Donatiebewijzen en een boekhouding om de ontvangen Donaties te verifiëren. Een Canadees Goed Doel kan ervoor kiezen om GFM Charity het Goede Doel te laten kopiëren op alle e-mails die namens het Goede Doel naar Donateurs worden verzonden en die een officieel Donatiebewijs bevatten. Elk Goed Doel kan door in te loggen bij GFM Charity-diensten ook toegang krijgen tot Donatierapporten en kopieën van alle officiële Donatiebewijzen die namens dat Goede Doel zijn uitgegeven, en kan deze documenten handmatig afdrukken. Canadese Goede Doelen hebben ook toegang tot de afstemmingsrapporten van WePay overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van WePay
  6. Vormgeving van het Ontvangstbewijs Een Goed Doel namens wie GFM Charity officiële Donatiebewijzen uitgeeft, kan op elk gewenst moment vragen om een kopie van de vormgeving van het ontvangstbewijs dat wordt uitgegeven en kan GFM Charity aanwijzingen geven om de vormgeving van het ontvangstbewijs waar nodig te herzien om naleving van de toepasselijke wetgeving te garanderen.

Eigendom van Donateurslijsten en -gegevens

 1. GoFundMe-platform. Tussen GoFundMe en een Goed Doel dat het GoFundMe-platform gebruikt, kan het Goede Doel voor nalevings- en transactiedoeleinden Donateurslijsten (hieronder gedefinieerd) en Donateursgegevens (hieronder gedefinieerd) opvragen. Als het Goede Doel een account als Contactpersoon voor het Goede Doel heeft op het GFM Charity-platform, zal GoFundMe alle Donateurslijsten en -gegevens overdragen aan het account van het Goede Doel.
 2. GoFundMe-platform. Het Goede doel dat het Platform gebruikt mag Donateurslijsten aanvragen (hieronder gedefinieerd) evenals Donateursgegevens (hieronder gedefinieerd) voor nalevings- en transactionele doeleinden.
 3. GFM Charity-platform. Tussen GoFundMe en het Goede Doel dat het GFM Charity-platform gebruikt, met betrekking tot Donateurslijsten en -gegevens die GoFundMe uitsluitend heeft ontvangen door middel van een Donatie aan een dergelijk Goed Doel en op geen enkele andere wijze, en voor zover toegestaan ​​door het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving, is het Goede Doel eigenaar van de Donateursgegevens van Donateurs die een Donatie aan het Goede Doel hebben gegeven, met inbegrip van de contactgegevens van dergelijke Donateurs; op voorwaarde echter dat het Goede Doel GoFundMe een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende licentie verleent om Donateursgegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden: (a) om de Diensten te verlenen, inclusief accountbeheer en de verwerking van Donaties; (b) om onze overeenkomsten te handhaven; (c) voor fraudepreventie, veiligheid, beveiliging en naleving van de wet; (d) om te reageren op verzoeken van rechtshandhavingsinstanties; (e) voor onderzoek en analyse; (f) om de Diensten af te stemmen, aan te passen en te verbeteren; en (g) om nieuwe diensten te ontwikkelen. ‘Donateursgegevens’ betekent de naam, het adres en het e-mailadres van de Donateur, het donatiebedrag, de transactiedatum, het identificatienummer van de transactie, de naam van het project en het evenement dat verband houdt met de Donatie. DE LIJST VAN DONATEURS DIE BIJDRAGEN AAN EEN CAMPAGNE OF EVENEMENT VAN EEN GOED DOEL DIE/DAT WORDT UITGEVOERD VIA DE DIENSTEN (‘DONATEURSLIJSTEN’) WORDT VERSTREKT ‘ZOALS HET IS’, EN GOFUNDME GEEFT GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF WAARBORGEN OVER DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN EEN DONATEURSLIJST OF ENIGE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN. Door hun gebruik van deze Diensten geven alle Donateurs toestemming voor de openbaarmaking van dergelijke Donateurslijsten en -gegevens zoals beschreven in deze rubriek.

Belastingen: het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen eventueel van toepassing zijn op de Donaties die u ontvangt via uw gebruik van de Diensten. Het is uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid om waar van toepassing de juiste belastingen te heffen, te verzamelen, te rapporteren of af te dragen aan de betreffende belastingdienst.

Lidmaatschapsaccount, wachtwoord en beveiliging:  u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account, waar van toepassing, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord (a) GoFundMe onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of een andere inbreuk op de beveiliging, en (b) wanneer u de Diensten gebruikt, u aan het einde van elke sessie af te melden bij uw account. GoFundMe is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van uw niet naleven van deze rubriek.

Wijzigingen aan Diensten: GoFundMe behoudt zich het recht voor om de Diensten (of een deel daarvan) op elk gewenst moment en om welke reden dan ook met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of aan derden voor claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

Content die door de Gebruiker Manifest openbaar is gemaakt.

Openbare content; Openbare weergave van Informatie en Donaties: sommige van uw activiteiten op en via de Diensten zijn openbaar, zoals content die u openbaar plaatst op de Platforms (inclusief beschrijvingen, teksten, muziek, geluid, informatie, gegevens, software, grafische elementen, opmerkingen, foto’s, video’s, afbeeldingen, handelsmerken, logo’s, merken, of andere materialen die u uploadt of plaatst via de Diensten of die u deelt met andere gebruikers of ontvangers) (‘Gebruikersinhoud’). Daarnaast kunnen profielgegevens van gebruikers, waaronder uw voor- en achternaam, openbaar e-mailadres, organisatie, persoonlijke biografie en andere informatie die u invoert in verband met uw gebruikersprofiel, worden weergegeven aan andere gebruikers om de interactie tussen gebruikers binnen de Diensten te ondersteunen. Als Campagneorganisator kunt u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens posten – zoals informatie over een recent ziekenhuisverblijf – die als gevoelige gegevens kunnen worden beschouwd. Daarnaast hebt u als Donateur de optie om uw Donatie openbaar te maken zodat iedereen het kan zien, inclusief op zoekmachines (zoals Google en Yahoo). Om de gegevens van uw Donatie privé te houden voor het algemene publiek, klikt u tijdens het Donatieproces gewoon op het vakje ‘Privé’. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om informatie te verstrekken met behulp van bepaalde openbare functies van de Diensten, deze informatie vervolgens is onderworpen aan de privacyinstellingen van die specifieke functies en mogelijk openbaar beschikbaar is. Personen die dergelijke informatie lezen kunnen dit zonder ons of uw medeweten gebruiken of openbaar maken aan andere personen of entiteiten, en zoekmachines kunnen die informatie indexeren. Daarom raden wij u aan om zorgvuldig na te denken over welke specifieke informatie u mogelijk als privé beschouwt in content die u aanmaakt of informatie die u via de Diensten indient. Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over de manieren waarop wij bepaalde informatie over u en uw gebruik van de Diensten kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan.

Ongevraagde informatie: houd er rekening mee dat bepaalde gegevens die u verstrekt mogelijk openbaar toegankelijk zijn, zoals informatie die in forums of reacties wordt geplaatst. We verzamelen ook informatie door middel van communicatie met de klantenondersteuning, uw communicatie met ons over ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen in bestaande producten, en andere ongevraagde inzendingen (gezamenlijk, met openbaar toegankelijke informatie, ‘Ongevraagde informatie’). Door ons Ongevraagde informatie te sturen, geldt ook dat u (a) ermee akkoord gaat dat wij geen expliciete of impliciete geheimhoudingsplicht hebben met betrekking tot de Ongevraagde informatie; (b) erkent dat wij iets vergelijkbaars als de Ongevraagde informatie mogelijk reeds in overweging of in ontwikkeling hebben; (c) ermee akkoord gaat dat GoFundMe recht heeft op het onbeperkte gebruik en verspreiding van de Ongevraagde informatie voor elk doeleinde, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u; (d) verklaart en garandeert dat u alle rechten hebt die nodig zijn om de Ongevraagde informatie in te dienen; (e) voor zover nodig GoFundMe hierbij een volledig betaalde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, en volledig overdraagbare en in sublicentie te geven recht (via meerdere niveaus) en licentie verleent om alle Ongevraagde informatie te gebruiken, te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te distribueren, aan te passen, te wijzigen, opnieuw te formatteren, afgeleide werken ervan te maken en anderszins op welke wijze dan ook commercieel of niet-commercieel te exploiteren, en om de bovenstaande rechten in sublicentie te geven; en (f) onherroepelijk afstand doet van alle claims en beweringen tegen GoFundMe en haar gebruikers over eventuele morele rechten die in dergelijke Ongevraagde informatie zijn opgenomen. Deze rubriek Ongevraagde informatie blijft van toepassing na beëindiging van uw account of de Diensten bestaan.

U erkent en gaat ermee akkoord dat GoFundMe zowel Ongevraagde informatie als Gebruikersinhoud kan bewaren, en uw Ongevraagde informatie of Gebruikersinhoud ook kan bekendmaken als dit wettelijk verplicht is of in goed vertrouwen dat een dergelijke bewaring of bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan wettelijke procedures, de toepasselijke wetgeving of overheidsverzoeken, (b) deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven; (c) te reageren op claims dat Gebruikersinhoud inbreuk maakt op de rechten van derden; of (d) de rechten, eigendommen of de persoonlijke veiligheid van GoFundMe, haar gebruikers of het publiek te beschermen.

Communicatie van derden: als u een functie van de Diensten gebruikt waarmee u met derden kunt communiceren (zoals om een derde naar de Diensten te verwijzen of om met hen over een inzamelingsactie of een donatie te communiceren), hetzij door Gegevens van derden te verstrekken aan de Diensten of door de Diensten op een andere manier toe te staan om automatisch toegang te krijgen tot Gegevens van derden in uw bezit, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de toestemming van de betreffende derde hebt voor onze toegang tot, en gebruik van de betreffende Gegevens van derden, en dat u deze derden op de hoogte hebt gesteld en hen hebt geïnformeerd hoe hun gegevens door GoFundMe worden verzameld en gebruikt om de Diensten te leveren. Wij behouden ons het recht voor om in berichten die naar hen worden verzonden u te identificeren als degene die de doorverwijzing heeft gemaakt. We gebruiken Gegevens van Derden om (a) contact op te nemen met dergelijke Derden met behulp van de verstrekte Gegevens van derden, en/of (b) u een bewerkbaar sjabloonbericht te bieden dat is ontworpen om communicatie tussen en dergelijke derden via de Diensten te vergemakkelijken. Naast het verzenden van de voorgaande berichten kunnen we ook van tijd tot tijd namens u herinneringen of gerelateerde berichten sturen naar u en derden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In elk geval zullen dergelijke berichten, die met behulp van de Gegevens van derden naar derden worden verzonden, een mogelijkheid bieden om zich af te melden voor het ontvangen van verdere communicatie van dezelfde aard.

Promoties op het GoFundMe-platform: het is u niet toegestaan om op of via de GoFundMe-diensten wedstrijden, competities, beloningen, weggeefacties, loterijen, sweepstakes of soortgelijke activiteiten (elk een ‘Promotie’) aan te bieden.

Aanbiedingen op het GFM Charity-platform: u mag geen Aanbieding op het GoFundMe Charity-platform aanbieden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U kunt toestemming vragen door een e-mail naar nposupport@gofundme.com te sturen. Als we toestemming geven, bent u volledig verantwoordelijk voor de Aanbieding en stemt u in met het volgende: (a) een dergelijke Aanbieding moet voldoen aan al het toepasselijk recht; (b) u bent zelf en alleen verantwoordelijk voor alle facetten van de Aanbieding, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle aangeboden prijzen; (c) u mag geen enkel intellectueel eigendom van GoFundMe gebruiken in de regels of eventuele andere materialen met betrekking tot de Aanbieding zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GoFundMe; (d) een dergelijke Aanbieding verplicht niemand tot Donaties; (e) u bent verantwoordelijk voor de marketing van de Aanbieding en een dergelijke Aanbieding mag niet worden verkocht aan personen onder de leeftijd van achttien of de leeftijd van meerderjarigheid voor het rechtsgebied waarin u zich bevindt; (f) prijzen, beloningen, giveaways of andere vormen van stimulering mogen niet verkocht worden en (g) een dergelijke Aanbieding mag geen kansspelen, alcohol, illegale of medicijnen op recept, medische hulpmiddelen, nationale gezondheidsproducten, vuurwapens, pornografie of tabak onderschrijven. U belooft de volgende bepalingen op te nemen binnen uw officiële regels voor een Aanbieding die u wilt beheren op de Diensten van GoFundMe: (i) GoFundMe sponsort, onderschrijft en beheert de Aanbieding niet; (ii) GoFundMe garandeert geen beloningen, prijzen of andere zaken die door u worden aangeboden; (iii) elke deelnemer of deelnemer aan de Aanbieding vrijwaart GoFundMe van alle aansprakelijkheid en (iv) alle vragen over de Aanbieding moeten aan u worden gericht en niet aan GoFundMe.

Als u of een andere derde aanbiedt om fondsen te evenaren die via GFM Charity-diensten zijn ingezameld voor een Goed Doel, zijn u of een dergelijke derde als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van die fondsen aan het Goede Doel en voor het naleven van alle wettelijke verplichtingen die verband houden met een dergelijke overeenkomst. GoFundMe heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor het verstrekken van dergelijke fondsen, het verzekeren dat u of de derde deze fondsen verstrekt, of dat aan alle relevante wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Evenementen op het GFM Charity-platform: de Diensten van GFM Charity stellen Goede Doelen in staat evenementen aan te bieden en gebruikers kunnen zich daarvoor inschrijven (bijv. marathons, wandelingen, ritten en andere soortgelijke evenementen (gezamenlijk, ' Evenementen'). Hiervoor zijn mogelijk inschrijvingskosten vereist die worden bepaald door de organisatoren van deze evenementen ('Evenementsorganisatoren'). Evenementsorganisatoren kunnen een pagina op het GFM Charity-platform aanmaken met informatie over het evenement en de mogelijkheid bieden om inschrijvingskosten voor Evenementen te verzamelen via de Diensten van GFM Charity. Organisatoren van Evenementen zijn als enige verantwoordelijk voor dergelijke Evenementen, inclusief maar niet beperkt tot eventuele deelnamevereisten, het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. Ook dienen zij ervoor te zorgen dat een dergelijk Evenement voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Evenementsorganisatoren zijn als enige verantwoordelijk voor het bepalen van het bedrag aan inschrijvingskosten voor Evenementen en het verstrekken van bijbehorende kortingen, aanbiedingen of terugbetalingen.

 1. Vergoedingen. Evenementorganisatoren die de GFM Charity-diensten gebruiken om Evenementregistraties te verwerken, gaan ermee akkoord om GoFundMe voor elke Evenementregistratie een Betalingsverwerkingsvergoeding te betalen zoals uiteengezet in onze Prijsstelling voor non-profitorganisaties.
 2. Ontvangst van registratiekosten. De ontvangst van registratiekosten, met aftrek van eventuele toepasselijke Betalingsverwerkingskosten, is gebaseerd op en onderworpen aan de geldende procedures en voorwaarden van de Betalingsverwerker.
 3. GoFundMe houdt geen geld in voor belastingdoeleinden of anderszins. Evenementorganisatoren zijn als enige verantwoordelijk voor belastingen op basis van toepasselijke internationale, federale, staats-, lokale of andere belastingen of heffingen.
 4. Terugboekingen en terugbetalingen . Soms kan een Evenementregistrant creditcardkosten voor een via de GFM Charity-diensten gedane Donatie betwisten. Alle terugbetalingen voor evenementregistraties worden afgehandeld door Evenementorganisatoren. GoFundMe is niet verantwoordelijk voor het verwerken of communiceren van het beleid inzake terugbetaling van een Evenementorganisator of voor het verwerken van terugbetalingen, inclusief zonder beperking van fouten in het verwerken van een terugbetaling, het niet verstrekken van een terugbetaling, het nalaten van een Evenementorganisator om te communiceren over een terugbetaling of eventuele terugboekingen gerelateerd aan een terugbetaling. Donateurs moeten met betrekking tot een terugbetaling contact opnemen met de Evenementorganisator. Evenementorganisatoren gaan ermee akkoord om als enige om te gaan met Evenementregistranten met betrekking tot terugbetalingen.

Bewaren van gegevens: U erkent dat GoFundMe geen verplichting tegenover u heeft om gegevens te bewaren met betrekking tot een account of Campagne. U erkent dat GoFundMe zich het recht voorbehoudt om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving gegevens te verwijderen of om accounts of Campagnes te beëindigen, en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of aan derden voor claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien. Het voorgaande is niet van toepassing op Campagnes of accounts die door Goede Doelen zijn opgestart op een van beide Platforms, in welk geval GoFundMe waar mogelijk een redelijke kennisgeving zal verstrekken.

Mobiele GoFundMe-diensten: de GoFundMe-diensten omvatten bepaalde functies die beschikbaar kunnen worden gesteld via een mobiel apparaat, waaronder de mogelijkheid om (i) Gebruikersinhoud te uploaden naar het GoFundMe-platform, (ii) door het GoFundMe-platform te bladeren en (iii) toegang te krijgen tot bepaalde items via een op een mobiel apparaat gedownloade en geïnstalleerde applicatie (gezamenlijk de ‘Mobiele diensten’). Wanneer u Mobiele diensten gebruikt, kunnen de standaardkosten, gegevenstarieven en andere kosten van uw draadloze serviceprovider mogelijk van toepassing zijn. Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Mobiele diensten mogelijk door uw provider verboden of beperkt zijn, en mogelijk werken niet alle Diensten met alle providers of apparaten. Door gebruik te maken van de Mobiele diensten gaat u ermee akkoord dat wij met u kunnen communiceren via sms, mms, chatberichten of andere elektronische middelen naar uw mobiele apparaat, en dat bepaalde informatie over uw gebruik van de Mobiele diensten aan ons kan worden doorgegeven. We zullen voordat we op deze manier met u communiceren voldoen aan alle aanvullende vereisten die mogelijk van toepassing zijn op grond van lokale wetten en voorschriften. Als u uw mobiele telefoonnummer wijzigt of deactiveert, gaat u ermee akkoord om uw GoFundMe-accountgegevens onmiddellijk bij te werken om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verzonden naar de persoon die uw oude nummer heeft gekregen.

Verboden gedrag

Als u een Gebruiker bent die zich in Australië bevindt, worden verwijzingen naar ‘GoFundMe’, ‘wij/we’, ‘ons’, ‘onze’ en andere soortgelijke termen in deze rubriek (Verboden gedrag) gelezen als verwijzingen naar zowel GoFundMe Australia PTY Ltd als GoFundMe, Inc.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw naleving van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot uw Campagne of gebruik van de Diensten. U bent verder als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die u uploadt, plaatst, publiceert, weergeeft, verzendt of anderszins gebruikt (hierna: ‘Upload’). Als u niet de Begunstigde bent van de Campagne die u organiseert, gaat u ermee akkoord om fondsen rechtstreeks en zo snel mogelijk aan de uiteindelijke Begunstigde te verstrekken. U gaat ermee akkoord om volledig mee te werken aan elk verzoek om bewijs dat we nodig achten om uw naleving van deze Gebruiksvoorwaarden te verifiëren.

Hieronder volgen voorbeelden van Gebruikersinhoud en/of gebruik dat illegaal of verboden is of verboden wordt door GoFundMe. Deze lijst is niet volledig en wij behouden ons het recht voor om elke Campagne te verwijderen en/of elke Gebruiker te onderzoeken die, naar ons eigen oordeel, een van de voorwaarden of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Naarmate we Uw Campagne, een Gebruiker of de Content van een Gebruiker onderzoeken, kunnen we al het beschikbare materiaal, inclusief maar niet beperkt tot social media, gerelateerd nieuws en alle andere informatie die wij naar eigen goeddunken relevant achten in onze beoordeling, in overweging nemen. We behouden ons verder het recht voor, zonder beperking, om uw gebruik van de Diensten te verbieden of uit te schakelen, de beledigende Content te verwijderen, Uw account op te schorten of te beëindigen, betalingen aan dergelijke Campagnes te stoppen, Donaties te bevriezen of in te houden en u te melden bij wetshandhavingsinstanties of anderszins passende juridische stappen te ondernemen, waaronder het vragen van restitutie namens onszelf en/of onze gebruikers.

Zonder het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord:

 1. de Diensten niet te gebruiken om geld in te zamelen of om een Campagne op te zetten of eraan bij te dragen met het impliciete of expliciete doeleinde van of met betrekking tot:
  1. de schending van enige wet, verordening, sectorvereiste, of richtlijnen of overeenkomsten van derden waaraan u bent gebonden, inclusief die van betaalkaartaanbieders en transactieverwerkers die u gebruikt in verband met de Diensten;
  2. verkiezingsinzamelingsacties die niet gerund worden door een ingeschreven organisatie binnen een ondersteund land;
  3. Gebruikersinhoud of inzamelingsacties die frauduleus, misleidend, onjuist, oneerlijk of onmogelijk zijn;
  4. drugs, verdovende middelen, steroïden, gereguleerde stoffen, farmaceutische producten of soortgelijke producten of therapieën die illegaal, verboden of door een van toepassing zijnde regelgevende instantie gelast zijn; wettelijke stoffen die hetzelfde effect bieden als een illegale drug; of andere producten, medische praktijken, of gerelateerde apparatuur of parafernalia die door een van toepassing zijnde regelgevende instantie schadelijk zijn bevonden voor de consument;
  5. messen, explosieven, munitie, vuurwapens of andere wapens of accessoires;
  6. annuïteiten, investeringen, leningen, aandelen- of loterijcontracten, reserveringssystemen, off-shore bankieren of soortgelijke transacties, gelddiensten (inclusief wisselkantoren, cheques verzilveren of iets dergelijks), piramideschema’s, ‘regelingen om snel rijk te worden’ (d.w.z. beleggingskansen of andere diensten die hoge beloningen beloven), programma’s voor netwerkmarketing en verwijzingsmarketing, schuldincasso’s of crypto-valuta;
  7. gokken, spelen en/of elke andere activiteiten met entreegeld en een prijs, inclusief, maar niet beperkt tot loterijen, casinospelen, sportweddenschappen, fantasiesporten, paarden- of windhondenraces, loterijtickets, verlotingen, veilingen en andere ondernemingen die gokken, of behendigheids- of kansspelen faciliteren (ongeacht of het wettelijk gedefinieerd is als een loterij), promoties met geldbeloningen, waaronder cadeaubonnen, of sweepstakes;
  8. Gebruikersinhoud of blijk van gedrag dat wij naar ons eigen oordeel beschouwen als misbruik van macht of ter ondersteuning van haat, geweld, intimidatie, pesten, discriminatie, terrorisme of intolerantie van welke aard dan ook met betrekking tot ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, geslacht, gender, genderidentiteit, genderexpressie, ernstige handicap of ziekten;
  9. voor de wettelijke verdediging van vermeende misdaden geassocieerd met haat, geweld, intimidatie, pesten, discriminatie, terrorisme of intolerantie van welke aard dan ook met betrekking tot ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, geslacht, gender, genderidentiteit, genderexpressie, ernstige handicap of ziekten, financiële misdaden of misdaden van bedrog;
  10. activiteiten met, in of met betrekking tot landen, regio's, overheden, personen of entiteiten die onderworpen zijn aan de V.S. en andere economische sancties onder het toepasselijk recht, tenzij zulke activiteiten expliciet zijn toegestaan door de toepasselijke overheidsorganisatie;
  11. financiering van losgeld, mensenhandel of uitbuiting, 'vigilantism', steekpenningen of premies;
  12. pornografie of andere seksuele content;
  13. beledigende, grafische, perverse of gevoelige content;
  14. de verkoop van items voordat de verkoper de controle of het eigendom daarover heeft;
  15. collectie van betalingen namens handelaren door betaalverwerkers of anderszins; met inbegrip van maar niet beperkt tot zelfstandige betalingen op inzamelingsacties of een poging om de aangewezen methode van betaling zoals geboden door GoFundMe te omzeilen of anderszins te negeren;
  16. kredietafhandeling of schuldenregelingsdiensten;
  17. ontvangen of verlenen van vooruitbetalingen in contanten of kredietlijnen aan uzelf of aan een andere persoon voor andere doeleinden dan die doeleinden die duidelijk zijn aangegeven in de Campagne;
  18. publicatie of verwijdering van Gebruikersinhoud (zoals profielfoto’s), waarbij het primaire doeleinde van het plaatsen van dergelijke Gebruikersinhoud het veroorzaken van reputatieschade of bezorgdheid daarover is;
  19. verkoop of de wederverkoop van een dienst zonder voordeel voor de koper; wederverkoop overheidsdiensten of producten zonder vergunning of toegevoegde waarde;
  20. samenvoeging van fondsen verschuldigd aan derden, 'factoring', of andere activiteiten die zijn bedoeld om de herkomst van de fondsen te verduisteren;
  21. vervalste muziek, films, software of andere gelicentieerd materiaal zonder de passende toestemming van de houder van de rechten;
  22. producten of diensten die rechtstreeks het handelsmerk, patent, copyright, handelsgeheimen of propriëtaire of de privacyrechten van derden schenden of het schenden daarvan faciliteren;
  23. onbevoegde verkoop of de wederverkoop van merknaam of designproducten of -diensten;
  24. verkoop van goederen of diensten die illegaal worden geïmporteerd of geëxporteerd;
  25. verwerking wanneer geen bonafide donatie wordt aanvaard; kasvoorschot; 'card testing'; ontduiking van de controleprogramma's van terugboekingen binnen betaalkaartnetwerken;
  26. verzamelen en verschaffen van fondsen voor andere doeleinden dan zoals beschreven is in een Campagnesamenvatting;
  27. elke andere activiteit die GoFundMe naar eigen goeddunken mogelijk ziet als steun aan personen en/of entiteiten die banden hebben met vermeende financiële misdrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot corruptie, omkoping, belastingontduiking, fraude en soortgelijke activiteiten; of
  28. elke andere activiteit die GoFundMe naar eigen goeddunken onaanvaardbaar acht.
 2. de Diensten niet te gebruiken om Gebruikersinhoud te verzenden of anderszins te uploaden die (i) inbreuk maakt op intellectuele eigendommen of andere eigendomsrechten van een partij; (ii) u geen recht hebt om te uploaden onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties; (iii) softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken; (iv) een privacy- of veiligheidsrisico vormt of creëert voor een persoon; (v) bestaat uit ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, commerciële activiteiten en/of verkoop, ‘junk mail’, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, ‘piramidespelen’, ‘wedstrijden’, ‘sweepstakes’ of een andere vorm van verzoeken inhoudt; of (vi) naar het exclusieve oordeel van GoFundMe aanstootgevend is of die een andere persoon beperkt of verhindert de Diensten te gebruiken of ervan te genieten, of die GoFundMe of zijn gebruikers kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook;
 3. de servers of netwerken die met de Diensten zijn verbonden niet te verstoren of onderbreken, of de vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die met de Diensten zijn verbonden niet te negeren;
 4. geen persoonlijk identificeerbare informatie van anderen te verzamelen of publiceren;
 5. geen geld in te zamelen voor een minderjarige zonder de uitdrukkelijke toestemming van de voogd van de minderjarige, tenzij het geld worden overgebracht naar een trustrekening uitsluitend ten behoeve van de minderjarige;
 6. de Diensten niet te gebruiken namens een derde of persoonsgegevens of andere informatie over een derde te publiceren zonder de uitdrukkelijke toestemming van die derde;
 7. geen account of URL van een andere Gebruiker te gebruiken zonder toestemming, zich niet voor te doen als een persoon of entiteit, geen valse of anderszins onjuiste voorstelling te geven van uw relatie met een persoon of entiteit, geen verkeerde voorstelling te geven van een Goed Doel of Campagne via de Diensten, en geen Gebruikersinhoud te plaatsen in een ongeschikte categorie of gebieden op de Diensten;
 8. geen aansprakelijkheid te creëren voor GoFundMe en er niet voor te zorgen dat wij de diensten van onze Internetserviceprovider(s), webhostingbedrijf of andere verkopers of leveranciers (geheel of gedeeltelijk) verliezen;
 9. geen gedrag te vertonen dat, naar eigen oordeel en goeddunken van GoFundMe, een andere Gebruiker beperkt of belemmert in het gebruik of het genieten van de Diensten;
 10. geen servers of netwerken die worden gebruikt voor het leveren van de Diensten of hun respectievelijke functies te verstoren of te onderbreken, en geen enkele van de vereisten van de netwerken die GoFundMe gebruikt voor het leveren van de Diensten te negeren;
 11. geen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Diensten, of tot een account, computersysteem of netwerk verbonden aan deze Diensten, door middel van onbevoegde of illegale middelen;
 12. geen materialen of informatie te verkrijgen of te proberen te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar zijn/is gesteld via de Diensten;
 13. de Diensten niet te gebruiken om informatie, software of ander materialen te publiceren, te verzenden of op enige wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden, of die reclame bevat(ten), behalve dat het gebruik van de Diensten voor inzamelingsactiviteiten in overeenstemming met deze Voorwaarden uitdrukkelijk is toegestaan;
 14. om op het GFM Charity-platform geen reclame of commerciële verzoeken te doen voor producten of diensten zonder de schriftelijke toestemming van GoFundMe, behalve dat het gebruik van de Diensten voor inzamelingsactiviteiten in overeenstemming met deze Voorwaarden uitdrukkelijk is toegestaan;
 15. niet meer verzoekberichten via de Diensten in een bepaalde tijdsperiode te verzenden dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode door gebruik te maken van een conventionele online webbrowser;
 16. geen activiteiten te ondernemen of zich bezig te houden met gedrag dat in strijd is met de activiteiten of het doeleinde van de Diensten; of
 17. niet te proberen een van de voorgaande op indirecte manier te ondernemen.

Met betrekking tot alle Donaties die u doet of accepteert via de Diensten, gaat u eveneens akkoord met het volgende:

 1. geen Donaties te doen of te aanvaarden waarvan u weet of vermoedt dat ze fout, verdacht of frauduleus zijn;
 2. Services kunnen niet worden gebruikt in of ten behoeve van een land, organisatie, entiteit of persoon die onder een embargo valt of geblokkeerd is door een regering, inclusief diegenen die op een lijst van sancties staan van het Amerikaanse Office of Foreign Asset Control (OFAC);
 3. om redelijke en standaardveiligheidsmaatregelen te onderhouden ter bescherming van de gegevens die worden verzonden en ontvangen via de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot het handhaven van alle beveiligingsprocedures en controles die GoFundMe nu en dan vereist;
 4. om een kopie van alle elektronische en andere bescheiden in verband met Campagnes en Donaties die nodig zijn voor GoFundMe te behouden ter naleving van de Servicevoorwaarden, en deze gegevens ter beschikking van GoFundMe te stellen op ons verzoek. Voor de duidelijkheid, het voorgaande is niet van invloed op of beperkt uw verplichtingen niet om documentatie te behouden zoals vereist door het toepasselijk recht, voorschriften, verordeningen of overheidsinstantie; en
 5. om op verzoek van GoFundMe, inclusief zonder beperking, in het geval van onderzoeken door GoFundMe, een betalingsverwerkingspartner of een regelgevende of overheidsinstantie, volledig mee te werken aan de controle van dergelijke documenten, onderzoek naar de relevante omstandigheden en het verhelpen van elk(e) ontdekte overtreding of wangedrag.

GoFundMe behoudt zich het recht voor om Donaties of andere transacties te weigeren, wijzigen, of op te schorten waarvan wij vermoeden dat deze de Servicevoorwaarden overtreden of de belangen van onze gebruikers, zakelijke partners, het publiek of GoFundMe schaden of die u, anderen of GoFundMe blootstellen aan een risico dat voor ons onaanvaardbaar is. We kunnen mogelijk informatie met betrekking tot uw gebruik van de Diensten delen met de passende financiële instelling, een regelgevende instantie of een wetshandhavingsinstantie in overeenstemming met onze juridische verplichtingen. Deze gegevens bevatten mogelijk informatie over u, uw account, uw Donateurs, uw Donaties en transacties die via of in verband met uw gebruik van de Diensten zijn geschied.

Gedrag van Donateurs

Donaties: om een bijdrage te kunnen leveren aan een Campagne of Goed Doel, zal een Donateur GoFundMe informatie moeten verstrekken over zijn creditcard of ander betaalmiddel ('Betaalmiddel') dat overeenkomt met het account van de Donateur binnen de Services (een 'Factureringsaccount'). U, als Donateur, staat ervoor in en garandeert jegens GoFundMe dat die informatie juist is en dat u bevoegd bent dat Betaalmiddel te gebruiken. U gaat akkoord dat een minimumbedrag voor een Donatie van toepassing kan zijn, en dat alle Donatiebetalingen definitief zijn en niet worden terugbetaald, tenzij GoFundMe, naar eigen goeddunken, akkoord gaat met een terugbetaling, bijvoorbeeld in overeenstemming met de Garantie van GoFundMe. GoFundMe gebruikt derden voor de betaalverwerking om u te factureren via uw Betaalmiddel en Factureringsaccount voor Donaties die zijn gedaan en Donateurs erkennen dat door een Donatie aan een Campagne bij te dragen, de Donateur akkoord gaat met alle toepasselijke servicevoorwaarden die door onze Betalingsverwerkers (momenteel WePay, Inc., Stripe, Inc., Adyen LLC, Paypal, Inc., en het PayPal Giving Fund) zijn uiteengezet, in aanvulling op deze Servicevoorwaarden, waaronder de voorwaarden van WePay, de voorwaarden van Stripe, de voorwaarden van Adyen, de voorwaarden van PayPal en de voorwaarden van het PayPal Giving Fund. De betalingspartner van GoFundMe in Australië is Adyen Australia. Adyen Australia heeft een contract met de Australische entiteit van GoFundMe, GoFundMe Australia Pty Ltd (ACN 627 702 630), welke de contractpartij is die verantwoordelijk is voor transacties ten gunste van de Australische gebruiker. Australische gebruikers kunnen de gecombineerde financiële dienstengids en de productbeschrijving van Adyen Australia doorlezen.

Terugkerende Donaties: Donateurs kunnen de mogelijkheid hebben om terugkerende periodieke Donaties te doen (uw overeenkomst om de Donaties op terugkerende basis te doen is een ‘Donatieabonnement’ en elke individuele Donatie die wordt gedaan in verband met een Donatieabonnement is een ‘Donatietermijn’), en als u ervoor kiest om op een periodieke basis bij te dragen, erkent u als Donateur hierbij dat Donatieabonnementen automatisch worden verlengd en een terugkerende betalingsfunctie hebben, en dat, tenzij en totdat u zich afmeldt voor de automatische verlenging van het Donatieabonnement, dat kan worden gedaan via de Platforms, alle Donatieabonnementen waarvoor u zich hebt aangemeld automatisch worden verlengd voor opeenvolgende verlengingsperioden met dezelfde duur als de oorspronkelijk gekozen termijn. In verband met elk van uw Donatieabonnementen (i) geeft u hierbij op voorhand toestemming aan GoFundMe om uw Betalingsinstrument op een periodieke basis te factureren voor het bedrag van de toepasselijke Donatietermijnen totdat u dergelijke periodieke betalingen beëindigt door u af te melden voor het Donatieabonnement, (ii) aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor de betaling van alle Donatietermijnen die plaatsvinden voordat u zich afmeldt, en (iii) gaat u ermee akkoord om uw Factureringsaccount onmiddellijk bij te werken met eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld wijzigingen met betrekking tot uw Betalingsinstrument, zoals een wijziging in uw factuuradres of de vervaldatum van uw kredietkaart). Wijzigingen in of beëindiging van Donatieabonnementen of Donatietermijnen zijn alleen van toepassing op Donatietermijnen die plaatsvinden nadat GoFundMe kennisgeving van een dergelijke wijziging of beëindiging heeft ontvangen. GoFundMe biedt geen terugbetalingen van bedragen die zijn ontvangen in verband met eerder uitgevoerde Donatietermijnen. Door u in te schrijven voor een Donatieabonnement, erkent u en gaat u ermee akkoord voor al deze Donatieabonnementen, dat (a) het doorlopende onderhoud en de uitvoering van Donatieabonnementen en elke Donatietermijn uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van, en onderworpen zijn aan het eigen oordeel van, de persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor het beheren en ontvangen van het Donatieabonnement (bijv. de toepasselijke Campagneorganisator of Goed Doel), (b) individuele Donatietermijnen mogelijk niet fiscaal aftrekbaar zijn, zelfs als eerdere Donatietermijnen voor hetzelfde Donatieabonnement wel fiscaal aftrekbaar waren, en het bedrag van elke Donatietermijn dat fiscaal aftrekbaar is, kan variëren, (c) een of meer specifieke Donatietermijnen niet kunnen worden verstrekt aan of ontvangen door het toepasselijke goede doel, de Liefdadigheidsinstelling of de Campagne als een dergelijk(s) goed doel, Liefdadigheidsinstelling of Campagne niet langer beschikbaar is, niet in staat is om Donaties te aanvaarden, of ervoor kiest om te stoppen met het ontvangen van Donaties, wat om verschillende redenen kan plaatsvinden, zoals dat het goede doel, het Goede Doel of de Campagne het onderwerp wordt van een onderzoek of door GoFundMe wordt opgeschort of uit de Diensten wordt verwijderd of (d) de bedragen die daadwerkelijk door de/het toepasselijke Campagne, Liefdadigheidsinstelling of goede doel worden ontvangen, kunnen verschillen van de ene Donatietermijn tot de volgende (bijvoorbeeld als de aan de Donatietermijn verbonden Betalingsverwerkingskosten veranderen).

Uw niet-beëindiging van een Donatieabonnement bevestigt dat GoFundMe gemachtigd is om een vergoeding van uw Betaalmiddel in rekening te brengen voor het Donatieabonnement overeenkomstig deze voorwaarden. Dit betekent niet dat wij afstand doen van ons recht om de betaling rechtstreeks van u te vorderen.

Campagneorganisatoren, Begunstigden of Goede Doelen

Accountblokkeringen: GoFundMe kan van tijd tot tijd, naar eigen oordeel, een blokkering plaatsen op een Campagne-account (een ‘Blokkering’) die Opnames beperkt (hierin gedefinieerd), een omgekeerde ACH-overdracht initiëren, reserves veilig stellen of soortgelijke acties ondernemen om zijn belangen en die van zijn Gebruikers te beschermen. Enkele redenen waarom we dergelijke acties kunnen ondernemen omvatten, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, het volgende: (i) als wij reden hebben om (naar ons eigen oordeel) te geloven dat informatie die door een Campagneorganisator wordt verstrekt onjuist, misleidend of frauduleus is, of dat fondsen worden gebruikt op een verboden manier, (ii) als de beschikbare fondsen (zoals naar eigen oordeel bepaald door GoFundMe) rechtstreeks aan een andere persoon dan de Campagneorganisator moeten worden verstrekt (zoals een wettelijke begunstigde of een persoon die wettelijk bevoegd is om namens een Campagnesorganisator op te treden), (iii) als we redenen hebben om aan te nemen dat een Campagne of Campagneorganisator deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, (iv) als GoFundMe bepaalt dat de Campagneorganisator samenspant met Donateurs om deel te nemen aan frauduleuze activiteiten, (v) als we (naar ons eigen oordeel) reden hebben om aan te nemen dat er mogelijk verdachte of frauduleuze donatieactiviteiten plaatsvinden, of (vi) als dit nodig is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, dagvaarding, of bevelschrift, of zoals anderszins is vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Als u vragen hebt over een Blokkering die we mogelijk op uw Campagneaccount hebben geplaatst of informatie nodig hebt over hoe u de Blokkering kunt oplossen, kunt u dit artikel raadplegen.

Donaties opnemen van een Campagne: hoewel GoFundMe ernaar streeft om Opnamen snel aan u beschikbaar te stellen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Opnamen niet direct beschikbaar kunnen zijn voor uw gebruik, en GoFundMe garandeert niet dat Opnamen beschikbaar voor u zullen zijn binnen een bepaald tijdsbestek, en GoFundMe wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige vertraging of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Opnamen op een bepaald moment, en voor enige consequentie die voortvloeit uit een vertraging of onmogelijkheid. U, als Campagneorganisator, bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan GoFundMe verstrekt om een Geldopname mogelijk te maken, inclusief informatie over uw bankrekening, correct en up-to-date is. GoFundMe kan te allen tijde, om welke reden dan ook, en naar eigen goeddunken, een terugbetaling van donatie(s) bieden met of zonder overleg met u; deze kan bestaan uit het volledige bedrag gedoneerd aan uw inzamelingsactie. GoFundMe is niet aansprakelijk jegens u of derden voor alle claims, schade, kosten, verliezen of andere gevolgen veroorzaakt door GoFundMe tijdens afgifte van restituties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transactie- of debetstandvergoedingen.

Betalingsverwerkers

GoFundMe gebruikt Betalingsverwerkers om Donaties voor uw Campagne te verwerken en deze daarna aan u te leveren. Om geld op te nemen uit een Campagne is een Campagneorganisator of, indien niet dezelfde, de Begunstigde (gezamenlijk ‘Opnemende entiteit’) verplicht de Betalingsverwerker informatie te verstrekken over bankrekeninggegevens (‘Opnemende rekening’). U, als Opnemende entiteit, verklaart en garandeert aan de Betalingsverwerker en GoFundMe dat dergelijke informatie juist is en dat u bevoegd bent om de toepasselijke Opnemende rekening te gebruiken.

Door een Campagne op te zetten of de rol van Begunstigde in een Campagne te aanvaarden, stemt de Opnemende entiteit in met de verwerking, het gebruik, de overdracht of de openbaarmaking van gegevens door de Betalingsverwerkers overeenkomstig alle toepasselijke voorwaarden uiteengezet door de toepasselijke Betalingsverwerkers (momenteel , Adyen LLC, Stripe, Inc., WePay, Inc., PayPal, Inc. en PayPal Giving Fund), naast deze Servicevoorwaarden, waaronder de servicevoorwaarden van Adyen, de Servicevoorwaarden van Stripe , Stripe's Connected Account Agreement , WePay's Servicevoorwaarden, de servicevoorwaarden van PayPal en de servicevoorwaarden van PayPal Giving Fund . De betalingspartner van GoFundMe in Australië is Adyen Australia. Adyen Australia heeft een contract met de Australische entiteit van GoFundMe, GoFundMe Australia Pty Ltd (ACN 627 702 630), welke de contractpartij is die verantwoordelijk is voor transacties ten gunste van de Australische gebruiker. Australische gebruikers kunnen de gecombineerde financiële dienstengids en de productbeschrijving van Adyen Australia doorlezen.

Betalingsverwerkers voor Goede Doelen op het GFM Charity-platform

GoFundMe werkt samen met het PayPal Giving Fund en WePay om het inzamelen en doneren van geld aan Goede Doelen gemakkelijk en naadloos te laten verlopen. Alle Goede Doelen in de VS hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het PayPal Giving Fund of WePay om Donaties te verwerken die via de Diensten zijn gedaan (het PayPal Giving Fund is de standaardkeuze). Hieronder wordt uitgelegd op welke manier transacties worden verwerkt. Momenteel worden alle Evenementregistraties verwerkt via het PayPal Giving Fund of WePay, afhankelijk van welke Betalingsverwerkers de Evenementorganisator heeft gekozen om te gebruiken. Goede Doelen in Canada zijn verplicht om WePay te gebruiken om Donaties te verwerken.

 1. Het PayPal Giving Fund is een subsidieverstrekkende, bij de IRS geregistreerde 501(c)(3) openbare liefdadigheidsinstelling. Het PayPal Giving Fund ontvangt Donaties van gebruikers als het geregistreerde Goede Doel en verstrekt vervolgens de fondsen aan de door de Donateur aanbevolen 501(c)(3) Goede Doelen. Hoewel het PayPal Giving Fund verschillende stappen onderneemt om te proberen gedoneerde fondsen te verstrekken volgens de vastgestelde voorkeur van de Donateur, behoudt het PayPal Giving Fund de exclusieve controle over alle Donaties. Als een Goed Doel niet voldoet aan de voorwaarden van het Certificeringsbeleid voor non-profitorganisaties van het PayPal Giving Fund en/of niet voldoet aan de due diligence-normen van het PayPal Giving Fund voor ontvangst van een Donatie, kan het PayPal Giving Fund de fondsen opnieuw toewijzen in overeenstemming met het beleid zoals hier beschreven. Wanneer het PayPal Giving Fund uw Donatie ontvangt zal het de Donatie doorsturen naar het Goede Doel van uw keuze, maar het PayPal Giving Fund staat vermeld op uw fiscaal ontvangstbewijs. Donaties die zijn gedaan via het PayPal Giving Fund vallen onder het Amerikaanse privacybeleid en de gebruikersovereenkomst van het PayPal Giving Fund, evenals het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst van PayPal.
 2. Wanneer WePay een Donatie verwerkt via de Diensten, gaat de Donatie rechtstreeks van de Donateur naar de WePay-verkopersrekening van de non-profitorganisatie. Donaties verschijnen op het creditcardafschrift van de Donateur onder de naam van de non-profitorganisatie aan wie hij/zij heeft bijgedragen. Zie de Gebruiksvoorwaarden van WePay voor meer informatie.

GFM Charity-widget

De GFM Charity-widget is een software tool die u op uw website kunt plaatsen om uw bezoekers toegang te verlenen tot onze Diensten. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de GFM Charity-widget te gebruiken en weer te geven op uw website voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om het verstrekken van een GFM Charity-widget op elk gewenst moment te beëindigen, of om u te laten stoppen met het weergeven of anderszins gebruiken van een GFM Charity-widget om welke reden dan ook of zonder reden, zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde. U mag de GFM Charity-widget niet voor enig ander doeleinde gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en niets in de Voorwaarden kan worden beschouwd als het u verlenen van enig recht, eigendomsrecht of belang in de GFM Charity-widget. Bovendien mag u niet, met producten of diensten voor verkoop:

 1. de GFM Charity-widget (of enige content die in verband daarmee of daardoor wordt weergegeven) gebruiken op een manier die een goedkeuring door ons zou inhouden van een product, dienst, activiteit of merk op uw website;
 2. de GFM Charity-widget op een website plaatsen die content bevat die aanstootgevend, intimiderend, bedreigend, beledigend, discriminerend, vulgair, pornografisch of anderszins ongepast is, zoals door ons naar ons eigen oordeel wordt bepaald; of
 3. de GFM Charity-widget gebruiken op een manier die zou voorkomen dat de eindgebruikers van uw website rechtstreeks naar de toepassingspagina van onze GFM Charity-diensten kunnen linken.

Speciale kennisgeving voor internationaal gebruik; Exportcontroles

Software (hieronder gedefinieerd) die beschikbaar is in verband met de Diensten en de overdracht van toepasselijke gegevens, waar van toepassing, kan onderworpen zijn aan exportcontroles en economische sanctiewetten van de Verenigde Staten of andere rechtsgebieden. Er mag geen Software worden gedownload van de Diensten of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd in strijd met dergelijke exportcontroles en economische sanctiewetten. Het downloaden of gebruiken van de Software is volledig voor uw eigen risico. U erkent de wereldwijde aard van het internet en gaat ermee akkoord alle lokale regels en wetten met betrekking tot uw gebruik van de Diensten na te leven, ook wat betreft online gedrag en aanvaardbare inhoud.

Voor Apple Geschikte Software-applicaties

GoFundMe biedt Software-applicaties aan die zijn bedoeld om te worden gebruikt in verband met producten die commercieel beschikbaar worden gesteld door Apple Inc. ('Apple'), onder andere platforms. Met betrekking tot Software die beschikbaar is gesteld voor uw gebruik in verband met een product van het merk Apple (zoals Software, 'Voor Apple Geschikte Software'), gelden de volgende voorwaarden in aanvulling op de andere voorwaarden als uiteengezet in deze Servicevoorwaarden:

 • GoFundMe en u erkennen dat deze Servicevoorwaarden worden gesloten tussen GoFundMe en u alleen, en niet met Apple, en dat in de relatie tussen GoFundMe en Apple, GoFundMe en niet Apple uitsluitend verantwoordelijk is voor de Voor Apple Geschikte Software en de inhoud daarvan.
 • U mag de Voor Apple Geschikte Software niet gebruiken op een manier die in strijd of inconsistent is met de Gebruiksregels van Voor Apple Geschikte Software, of anderszins in conflict is met Servicevoorwaarden van de appstore.
 • Uw licentie om de Voor Apple Geschikte Software te gebruiken is beperkt tot een niet overdraagbare licentie om de Voor Apple Geschikte Software te gebruiken op een iOS Product waarvan u de eigenaar bent of de controle over heeft, zoals toegestaan in de Gebruiksregels die zijn opgenomen in de Servicevoorwaarden van de appstore.
 • Apple heeft geen enkele verplichting om onderhoud of ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software.
 • Apple is niet verantwoordelijk voor productgaranties, hetzij expliciet hetzij impliciet op grond van de wet. In het geval dat Voor Apple Geschikte Software niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple daarvan op de hoogte stellen, en Apple zal de aankoopprijs van de Voor Apple Geschikte Software aan u terugbetalen, indien daarvan sprake is; en, voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, zal Apple geen enkele garantieverplichting hebben met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software, of enige ander claim, verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan een garantie, hetgeen uitsluitend de verantwoordelijkheid zal zijn van GoFundMe, voor zover het niet kan worden uitgesloten op grond van het toepasselijk recht.
 • GoFundMe en u erkennen dat GoFundMe, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het behandelen van enige claim van u of van een derde partij met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software of uw bezit en/of gebruik van die Voor Apple Geschikte Software, inclusief maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) enige claim dat de Voor Apple Geschikte Software niet voldoet aan enige toepasselijke juridische of regulerende vereiste; en (iii) claims die ontstaan uit hoofde van consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.
 • In het geval van een claim van een derde dat de Voor Apple Geschikte Software of het bezit en gebruik van de eindgebruiker van die Voor Apple Geschikte Software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, geldt voor wat betreft GoFundMe en Apple dat GoFundMe, en niet Apple, uitsluitend verantwoordelijk is voor het onderzoek, het verweer, de afhandeling en de kwijting van die intellectuele eigendomsclaim.
 • U staat ervoor in en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een Overheidsembargo van de Verenigde Staten, of dat door de Overheid van de Verenigde Staten heeft aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt; (ii) u niet op enige lijst staat van de Overheid van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen en (iii) u zich niet bevindt in een andere land of rechtsgebied vanuit welke u de Diensten niet zou mogen gebruiken onder het toepasselijk recht.
 • Indien u vragen, klachten of claims hebt met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software, dan dienen deze als volgt te worden gericht aan GoFundMe:

  GFMlegal@gofundme.com
  855 Jefferson Ave.
  PO Box 1329
  Redwood City, CA 94063

GoFundMe en u erkennen en gaan ermee akkoord dat Apple en dochtervennootschappen van Apple derde begunstigden zijn van deze Servicevoorwaarden met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software, en dat, met uw acceptatie van de bepalingen van deze Servicevoorwaarden, Apple het recht heeft (en wordt geacht dit recht te hebben geaccepteerd) om deze Servicevoorwaarden te handhaven jegens u met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software als een derde begunstigde. In dat verband erkennen partijen en komen zij overeen dat GoFundMe met deze bepaling akkoord gaat ('Voor Apple Geschikte Software Applicaties'), in haar eigen voordeel en namens zichzelf alsook als agent voor het voordeel van en namens Apple en haar dochtermaatschappijen, met betrekking tot het uitoefenen en handhaven van alle rechten, voordelen en maatregelen van Apple en haar dochterondernemingen (maar niet enige verplichting of last) in deze bepaling ('Voor Apple Geschikte Software Applicaties') welke rechten, voordelen en maatregelen kunnen worden ingeroepen door GoFundMe zelf als ook als agent voor en namens Apple en elk van haar dochtermaatschappijen. GoFundMe mag deze Servicevoorwaarden zonder toestemming van Apple of haar dochtermaatschappijen aanpassen, beëindigen of ontbinden.

Intellectuele eigendomsrechten

Inhoud van de Diensten, Software en Handelsmerken: u erkent en gaat ermee akkoord dat de Diensten inhoud of functies kunnen bevatten (‘Inhoud van de Diensten’) die zijn beschermd door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door GoFundMe, gaat u ermee akkoord dat u de Diensten, de Inhoud van de Diensten of Inhoud niet geheel of gedeeltelijk zult wijzigen, kopiëren, framen, scrapen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of er geen afgeleide werken van zult maken, behalve dat het voorgaande niet van toepassing is op uw eigen Gebruikersinhoud die u legaal uploadt naar de Diensten. In verband met uw gebruik van de Diensten zult u zich niet bezighouden met of gebruik maken van datamining, spiders, robots, scraping of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. Als u door GoFundMe wordt geblokkeerd voor toegang tot de Diensten (inclusief door het blokkeren van uw IP-adres), gaat u ermee akkoord om geen maatregelen te treffen om dergelijke blokkering te omzeilen (bijvoorbeeld door uw IP-adres te maskeren of een proxy IP-adres te gebruiken). Elk gebruik van de Diensten of de Inhoud van de Diensten anders dan zoals specifiek in dit document is toegestaan, is strikt verboden. De technologie en software die ten grondslag liggen aan de Diensten of die in verband daarmee worden gedistribueerd, zijn het eigendom van GoFundMe, onze verbonden ondernemingen en onze partners (de ‘Software’). U gaat ermee akkoord om de Software niet te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering of reverse assembling of op een andere manier te proberen de broncode te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of anderszins enig recht in de Software over te dragen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan GoFundMe.

De GoFundMe naam en logo's zijn merken van GoFundMe (gezamenlijk aangeduid als 'GoFundMe Merken'). Andere namen en logo's van bedrijven en producten die worden weergegeven in de Diensten kunnen merken zijn van hun respectievelijke eigenaren, die GoFundMe wel of niet onderschrijven, daaraan gelieerd of verbonden zijn. Niets in deze Servicevoorwaarden of de Diensten moet worden beschouwd als het verlenen, impliciet of door een estoppel of anderszins, van een licentie of recht om de GoFundMe Merken die zijn weergegeven op de Diensten te gebruiken zonder onze voorafgaande toestemming in ieder afzonderlijk geval. Alle goodwill die wordt gegenereerd uit het gebruik van de GoFundMe Merken zal uitsluitend tot ons exclusieve voordeel komen.

Materiaal van Derden: in geen geval zal GoFundMe op enige wijze aansprakelijk zijn voor enige inhoud of materialen van derden (inclusief Gebruikers) of enige Gebruikersinhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in enige Gebruikersinhoud), of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van dergelijke Gebruikersinhoud. U erkent dat GoFundMe Gebruikersinhoud niet van tevoren screent, maar dat GoFundMe en haar aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om alle Gebruikersinhoud die beschikbaar is via de Diensten naar eigen oordeel, op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren, te verwijderen of toe te staan, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of een derde voor eventuele claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

Gebruikersinhoud die via de Diensten wordt verzonden: met betrekking tot de Gebruikersinhoud verklaart en garandeert u dat u de eigenaar bent van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op, of anderszins alle noodzakelijke rechten en toestemmingen hebt voor (en anderen toestemming geeft voor) de volledige exploitatie van dergelijke Gebruikersinhoud, inclusief, zonder beperking, met betrekking tot alle auteursrechten, handelsmerkrechten en rechten van publiciteit of privacy die hiermee verband houden. Door het uploaden, delen, verstrekken of anderszins beschikbaar stellen van enige Gebruikersinhoud of enig deel daarvan in verband met de Diensten, verleent u en zult u GoFundMe en haar verbonden bedrijven en gebruikers hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie verlenen voor het kopiëren, weergeven, uploaden, uitvoeren, distribueren, opslaan, wijzigen en anderszins gebruiken van uw Gebruikersinhoud in verband met de werking van de Diensten of de promotie, reclame of marketing daarvan, in elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld. Zonder het voorgaande te beperken, als enige Gebruikersinhoud uw naam, afbeelding of gelijkenis bevat, ontheft en vrijwaart u GoFundMe en haar aannemers en werknemers hierbij van (i) alle claims voor inbreuk op privacy, publiciteit of smaad, (ii) enige aansprakelijkheid of andere claims op grond van eventuele vervaging, vervorming, wijziging, optische illusie of ander gebruik of exploitatie van uw naam, afbeelding of gelijkenis, en (iii) enige aansprakelijkheid voor claims van u (of een vervolg van een claim die u zou kunnen indienen) in verband met uw Gebruikersinhoud, naam, afbeelding of gelijkenis. U doet afstand van elk recht op inzage of goedkeuring van tussenliggende versie(s) of voltooide versie(s) van de resultaten van het gebruik van uw Gebruikersinhoud (inclusief uw naam, afbeelding of gelijkenis). Bovendien verklaart en garandeert u, als een persoon (anders dan u) in uw Gebruikersinhoud verschijnt, dat u alle noodzakelijke licenties, verklaringen van afstand en vrijgaven hebt verkregen van dergelijke perso(o)n(en) ten behoeve van GoFundMe op een manier die volledig overeenkomt met de hierboven vermelde licenties, verklaringen van afstand en vrijgaven. Verder erkent u dat uw deelname aan de Diensten en het indienen van Gebruikersinhoud vrijwillig is en dat u geen financiële vergoeding zult ontvangen van welke aard dan ook in verband met de licenties, verklaringen van afstand en vrijgaven die hierin zijn uiteengezet (of de exploitatie door GoFundMe hiervan), en dat de enige overweging voor het onderwerp van deze overeenkomst de mogelijkheid is om de Diensten te gebruiken.

We kunnen niet garanderen dat alle Inhoud van de Diensten beschikbaar wordt gesteld via de Diensten. Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting tot, (i) het verwijderen, bewerken of wijzigen van de Inhoud van Diensten of Gebruikerscontent, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u, en voor welke reden dan ook (inclusief maar niet beperkt tot na ontvangst van claims of beweringen van derden of instanties met betrekking tot dergelijke Inhoud van de Diensten of Gebruikersinhoud, of als wij signaleren dat u deze Servicevoorwaarden mogelijk heeft overtreden), of zonder enige reden en (ii) het verwijderen of blokkeren van de Inhoud van de diensten of Gebruikerscontent van de Diensten.

Payment Card Industry Data Security Standard: de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is een beveiligingsstandaard van verplichte eisen voor elk bedrijf dat creditcards gebruikt, verwerkt of opslaat. Het primaire doel van deze standaard is om controles rond gegevens van kaarthouders te onderhouden om creditcardfraude te verminderen. Als dienstverlener houdt GoFundMe zich aan de PCI DSS-voorschriften en -eisen voor zover we gegevens van kaarthouders hebben op of wat voor manier dan ook opslaan of verzenden namens u, of voor zover we op wat voor manier dan ook invloed hebben op de beveiliging van de gegevens van de kaarthouder.

Klachten over auteursrecht: GoFundMe respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en we vragen onze gebruikers om hetzelfde te doen. Indien u gelooft dat uw werk gekopieerd is op een manier dat auteursrechtinbreuk oplevert, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, dient u GoFundMe op de hoogte te stellen van uw inbreuk claim in overeenstemming met onderstaande procedure.

GoFundMe zal kennisgevingen van vermeende inbreuk verwerken en onderzoeken en zal passende maatregelen nemen onder de Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’) en andere toepasselijke intellectuele eigendomswetten met betrekking tot een vermeende of daadwerkelijke inbreuk. Een kennisgeving van een geclaimde inbreuk op auteursrechten moet per e-mail worden verzonden naar de Auteursrechtmedewerker (Copyright Agent) van GoFundMe: GFMlegal@gofundme.com (Onderwerpregel: ‘DMCA Takedown Request’ [DMCA Verwijderingsverzoek]). U kunt ook contact met ons opnemen per post via:

GoFundMe Copyright Agent:
GoFundMe, Inc.
Ter attentie van: Juridische zaken
855 Jefferson Ave.
PO Box 1329
Redwood City, CA 94063

Een kennisgeving moet schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten om effectief te zijn:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendomsrecht waarvan u meent dat daarop inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u meent dat het inbreuk maakt zich bevindt op de Diensten, met voldoende detail zodat wij het kunnen vinden op de Diensten;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht, diens agent, of op grond van de wet; en
 • een verklaring van u onder ede dat de bovenstaande informatie in uw melding nauwkeurig is en dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten of gemachtigd bent om te handelen namens de eigenaar van de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten.

Tegenbericht: Indien u meent dat de Gebruikerscontent die is verwijderd (of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt) niet inbreukmakend is, of dat u de machtiging hebt van de eigenaar van de auteursrechten, diens agent, of op grond van de wet, om de content in uw Gebruikerscontent te uploaden en te gebruiken, kunt u een schriftelijk tegenbericht met de volgende informatie naar bovengenoemde Copyright Agent sturen:

 • uw fysieke of elektronische handtekening;
 • identificatie van de content die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt en de locatie waar de content verscheen voordat het werd verwijderd of onbruikbaar gemaakt;
 • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de content is verwijderd of onbruikbaar gemaakt als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van de content, en
 • uw naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres en een verklaring dat u enige aanzegging voor een procedure accepteert van de persoon die de melding van de beweerde inbreuk deed.

Indien een tegenbericht wordt ontvangen door de Copyright Agent, zal GoFundMe een kopie van het tegenbericht naar de originele klagende partij sturen, waarmee deze persoon geïnformeerd wordt dat de verwijderde content kan worden teruggeplaatst of de onbruikbaarheid kan worden gestaakt binnen 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een actie instelt voor het verkrijgen van een rechterlijk bevel tegen de contentverschaffer, het lid of de gebruiker, kan de verwijderde content worden teruggeplaatst of de toegang worden hersteld binnen 10 tot 14 of meer werkdagen na het ontvangen van het tegenbericht, volledig naar onze eigen beoordeling.

Beleid Inzake Herhaalde Inbreuken: in overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving heeft GoFundMe een beleid aangenomen om gebruikers die als herhaaldelijke overtreders worden beschouwd onder gepaste omstandigheden en naar eigen oordeel van GoFundMe te beëindigen. GoFundMe kan ook naar eigen oordeel de toegang tot de Diensten beperken of deze beëindigen en/of de lidmaatschappen beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er al dan niet sprake is van een herhaalde inbreuk.

Websites/Diensten van derden

De Diensten of derden kunnen links, tools, widgets of andere functies verstrekken of ondersteunen waarmee u toegang krijgt tot andere sites, diensten en hulpbronnen die door derden worden verstrekt (gezamenlijk ‘Hulpbronnen van derden’). GoFundMe heeft geen controle over dergelijke Hulpbronnen van derden of producten, diensten of inhoud die beschikbaar wordt/worden gesteld via of door dergelijke Hulpbronnen van derden, of de zakelijke praktijken van derden die dergelijke Hulpbronnen van derden verstrekken, en GoFundMe is niet verantwoordelijk voor en geeft geen goedkeuring aan dergelijke Hulpbronnen van derden of de producten, diensten of inhoud die daardoor beschikbaar wordt/worden gesteld. U erkent dat GoFundMe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, functies, juistheid, wettigheid, geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke Hulpbronnen van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat GoFundMe niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, evenementen, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke Hulpbronnen van derden. Alle transacties die u hebt met derden die u tijdens het gebruik van de Diensten hebt gevonden zijn tussen u en een dergelijke derde en kunnen worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden die door de derde worden verstrekt, waarmee u akkoord gaat door het gebruik van dergelijke Hulpbronnen van derden. Als voorbeeld hiervan: als u het GoFundMe-platform gebruikt via uw mobiele apparaat en u een video uploadt naar een inzamelingsactie, wordt die video geüpload met behulp van YouTube, en is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van YouTube. En u gaat ermee akkoord dat GoFundMe niet aansprakelijk is voor enig verlies of enige claim dat/die u tegen een dergelijke derde kunt hebben.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

U gaat ermee akkoord om GoFundMe en haar verbonden ondernemingen en hun functionarissen, werknemers, bestuurders en agenten vrij te stellen, op verzoek te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, kosten, toekenningen, boetes, schadevergoedingen, rechten, claims, acties van welke aard dan ook en letsel (inclusief overlijden) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Diensten, een Donatie of Campagne, enige Gebruikersinhoud, uw verbinding met de Diensten, uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of uw schending van de rechten van een ander. U gaat ermee akkoord dat GoFundMe het recht heeft om naar eigen oordeel haar eigen verdediging van eventuele claims uit te voeren, en dat u GoFundMe schadeloos zult stellen voor de kosten van haar verdediging (inclusief, maar niet beperkt tot advocaatkosten). Als u een inwoner van Californië bent, doet u afstand van paragraaf 1542 van de California Civil Code, waarin staat: 'Een algemene vrijgave strekt zich niet uit tot claims waarvan de schuldeiser of de vrijgevende partij op het moment van de uitvoering van de vrijgave niet weet of vermoedt dat deze in zijn of haar voordeel bestaan, en die, als ze bij hem of haar bekend waren van wezenlijke invloed zouden zijn geweest op zijn of haar schikking met de schuldenaar of vrijgegeven partij.' Als u een inwoner bent van een ander rechtsgebied, in of buiten de Verenigde Staten, doet u afstand van elke vergelijkbare wet of doctrine.

Uitsluiting van Garanties

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN KOMT VOOR UW EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE'. GOFUNDME EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN SLUITEN UITDRUKKELIJK UIT, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN VERKLARINGEN VAN WELKE AARD OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, CLAIMS EN NIET-INBREUK.

GOFUNDME EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE OF VOORWAARDE DAT (I) DE SERVICES AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, (II) DE SERVICES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN GEKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (IV) DE KWALITEIT VAN ENIG PRODUCT, DIENST, INFORMATIE, OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE SERVICES AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN.

Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, GOFUNDME NOCH HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE (A) INDIRECTE, INCIDENTELE EN SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF MORELE SCHADE, (B) SCHADE WEGENS WINSTVERLIES, (C) SCHADE WEGENS VERLIES VAN GOODWILL, (D) SCHADE WEGENS VERLIES VAN GEBRUIK, (E) VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, OF (F) ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN GOFUNDME IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, RESULTEREND UIT (I) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES; (II) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN EN SERVICES ALS GEVOLG VAN DE AANKOOP OF VERKRIJGING VAN ENIGE GOEDEREN, DATA, INFORMATIE OF SERVICES, OF BERICHTEN DIE WORDEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE WORDEN AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE SERVICES; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIE VAN GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE DIENST; OF (V) ENIGE ANDER GEVAL GERELATEERD AAN DE SERVICES. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOFUNDME VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN (INCLUSIEF OP GROND VAN CONTRACT, NALATIGHEID, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) OF GRONDSLAGEN VOOR EEN ACTIE IN GEEN ENKEL GEVAL HET BEDRAG DAT U AAN GOFUNDME IN DE LAATSTE ZES (6) MAANDEN HEEFT BETAALD, OF INDIEN HOGER, HONDERD DOLLAR ($ 100), TE BOVEN GAAN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. IN DAT GEVAL ZIJN SOMMIGE VAN DE BEPERKINGEN ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING JEGENS U. INDIEN U ONTEVREDEN BENT MET ENIG DEEL VAN DE SERVICES OF MET DEZE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING, IS HET UW ENIGE MOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SERVICES TE STAKEN.

GESCHILLEN

ARBITRAGECLAUSULE EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES – BELANGRIJK – NEEM DIT DOOR OMDAT DIT VAN INVLOED IS OP UW WETTELIJKE RECHTEN

Arbitrage; Vrijstelling groepsgeding. U STEMT ERMEE IN DAT ALLE GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS OF EEN VAN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN OF MEDEWERKERS DIE IN HUN CAPACITEIT ALS DERGELIJKE (ONGEACHT OF EEN DERGELIJK GESCHIL EEN DERDE PARTIJ BETREFT) MET BETREKKING TOT UW RELATIE MET ONS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GESCHILLEN GERELATEERD AAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN, UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN/OF RECHTEN VAN PRIVACY EN/OF PUBLICITEIT, WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN U EN WIJ HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFZIEN VAN JURYRECHTSPRAAK; ONTDEKKING EN RECHTEN OM BEROEP TE GAAN IN ARBITRAGE ZIJN IN HET ALGEMEEN BEPERKTER DAN IN EEN RECHTSZAAK EN DE OVERIGE RECHTEN DIE U EN WIJ IN EEN RECHTSZAAK HEBBEN ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN ARBITRAGE. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT, DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN WIJ AFZIEN VAN ONS RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING.

Niettegenstaande het voorafgaande, wordt geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden geacht als een vrijstellen, uitsluiten of anderszins beperken van het recht van een van ons voor (a) een individuele claim in geringe vorderingen; (b) een wetshandhaving door de toepasselijke federale, staats- of een lokale entiteit indien die actie beschikbaar is; (c) een dwangmaatregel in een rechtszaak; of (d) een inbreukclaim betreffende intellectueel eigendom.

Het Proces. Elke arbitrage tussen u en ons wordt beslecht volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act en wordt beheerd door de American Arbitration Association (‘AAA’) volgens haar Arbitrageregels voor consumenten (gezamenlijk ‘AAA-regels’) zoals gewijzigd door deze Gebruiksvoorwaarden. De AAA-regels en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org.

Een partij met het plan voor arbitrage moet eerst een schriftelijke mededeling van het geschil aan de wederpartij sturen door middel van een gecertificeerde brief met de Amerikaanse post of een Federal Express-brief (handtekening vereist) of, en uitsluitend als de wederpartij momenteel geen fysiek adres heeft, via e-mail ('Kennisgeving van arbitrage'). Ons huidige adres voor Kennisgevingen is: GoFundMe, Inc. 855 Jefferson Avenue, PO Box 1329, Redwood City, CA 94063, Verenigde Staten. De Kennisgeving moet (a) de aard en grondslag van de claim of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke gezochte maatregel uiteenzetten ('Eis'). We gaan akkoord om met u samen te werken en ons te goeder trouw in te spannen om de claim rechtstreeks op te lossen maar als ons dat niet lukt binnen 60 dagen nadat de Kennisgeving van de Arbitrage is ontvangen, dan kunt u of kunnen wij de arbitrage-procedure beginnen. Alle arbitrage-procedures tussen de partijen zijn vertrouwelijk tenzij anders en schriftelijk overeengekomen door de partijen. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een eventueel schikkingsaanbod door ons niet aan de arbiter bekendgemaakt totdat de arbiter een eindbeslissing maakt en het bedrag bepaalt, indien daarvan sprake is. Als het bedrag hoger is dan het laatste bedrag in het schikkingsaanbod dat door ons werd geboden in de schikking van het geschil voorafgaand aan het laatste bedrag, dan betalen we u welke het hoogste is van: (i) het bedrag dat werd toegekend door de arbiter; of (ii) $ 10.000.

Vergoedingen. Als u een arbitrage begint volgens deze Servicevoorwaarden, zullen we u de door u betaalde indieningstaks vergoeden tenzij uw claim hoger dan $ 10.000 bedraagt in welk geval de betaling van eventuele vergoedingen zal worden bepaald door de AAA-regels. Alle arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden op een overeengekomen locatie in San Francisco, Californië, maar als de claim $ 10.000 of minder bedraagt, dan kunt u bepalen of de arbitrage zal plaatsvinden: (a) uitsluitend op basis van documenten voorgelegd aan de arbiter; (b) door middel van een telefonische hoorzitting of (c) door een persoonlijke hoorzitting (zoals beschreven in de AAA-regels) in de provincie of regio van uw factuuradres. Als de arbitrage tot de conclusie komt dat de kern van uw claim of gezochte maatregel in de Eis onbeduidend is of is gevorderd op basis van een oneigenlijk doel (zoals bepaald door de normen uiteengezet in de federale regel van de burgerlijke procedure 11 (b), dan wordt de betaling van alle vergoedingen beheerst door de AAA-regels. In dat geval gaat u akkoord om ons te vergoeden voor alle gelden die door ons uitgekeerd zijn of anderszins uw betaalverplichting zijn onder de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, moet de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitbrengen omtrent de essentiële bevindingen en conclusies waarop de toekenning, indien van toepassing, is gebaseerd. De arbiter kan beslissingen nemen en geschillen oplossen over de betaling en vergoeding van kosten of uitgaven op elk moment tijdens de procedure en op verzoek van een van de partijen binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter in de hoofdzaak.

 • Geen groepsgedingen. U EN WIJ GAAN ERMEE AKKOORD DAT, VOOR DE VOLLEDIGE DOOR DE WET TOEGESTANE OMVANG, IEDER CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN IN DIENS EIGEN INDIVIDUELE CAPACITEIT EN NIET ALS EISER OF DEELNEMER AAN EEN GROEPSGEDING IN EEN VERMEENDE GROEPS- OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Voorts, tenzij zowel u als wij anderszins overeenkomen, mag de arbiter niet de claims van meer dan één persoon consolideren, en mag niet anderszins de leiding nemen aangaande enige vorm van een groeps- of representatieve procedure.
 • Wijzigingen in deze bepaling van de arbitrage. Als we toekomstige wijzigingen aanbrengen in deze arbitragebepaling, anders dan een wijziging van ons adres voor de Kennisgeving van de Arbitrage, dan kunt u de wijziging weigeren door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen binnen 30 dagen van de adreswijziging voor de Kennisgeving van de Arbitrage, in welk geval uw account bij ons onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling zal voortbestaan, zoals deze van kracht was onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging.
 • Uitvoerbaarheid. Als deze sectie Geschillen onuitvoerbaar wordt geacht, dan is het geheel van deze Geschillensectie nietig, en in dat geval komen de partijen overeen dat de exclusieve jurisdictie en hoorzitting, beschreven in de Algemene sectie hieronder, elke actie zullen bepalen die voortkomt uit of gerelateerd is aan deze Servicevoorwaarden.

Vertrouwelijkheid. U en wij gaan ermee akkoord de arbitrageprocedure, alle informatie die tussen ons wordt uitgewisseld, en een eventuele verrekening, vertrouwelijk te houden, tenzij anders door de wet vereist of opgevraagd door politie of elke rechtbank of overheidsorgaan. Echter, u en wij kunnen deze kwesties in vertrouwen, aan onze respectieve boekhouders, accountants, en verzekeraars onthullen.

Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat GoFundMe naar eigen oordeel uw account (of een deel daarvan) of uw toegang tot de Diensten kan opschorten of beëindigen en Gebruikersinhoud of gegevens op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving kan verwijderen en weggooien, en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of een derde voor eventuele claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

Gebruikersgeschillen

U gaat ermee akkoord dat uitsluitend u verantwoordelijk bent voor uw interactie met een andere gebruiker in verband met de Diensten en dat GoFundMe geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking daartoe heeft. GoFundMe behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om op welke manier dan ook te worden betrokken bij een geschil tussen u en elke andere gebruiker van de Diensten.

Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en GoFundMe en regelen uw gebruik van de Diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en GoFundMe met betrekking tot de Diensten. Mogelijk bent u ook onderworpen aan aanvullende gebruiksvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u diensten van verbonden partijen of derden, inhoud van derden of software van derden gebruikt. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met zijn bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten. Met betrekking tot geschillen of claims die niet aan arbitrage zijn onderworpen, zoals hierboven uiteengezet, komen u en GoFundMe overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in San Mateo County, Californië. Het nalaten door GoFundMe om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of te handhaven vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden (of anderszins is), komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank ernaar moet streven om uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weerspiegeld in de bepaling, en de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht. Ongeacht enig statuut of wet die het tegenovergestelde bepaalt, dient enige claim of actie om gegronde redenen, die voorkomt uit of verband houdt met het gebruik van de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden, te worden ingediend binnen één (1) jaar na het ontstaan van dergelijke claim of actie om gegronde redenen of voorgoed worden uitgesloten. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving die in elektronische vorm is verstrekt, is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bewaard. U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GoFundMe, maar GoFundMe kan deze Gebruiksvoorwaarden zonder beperking geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen. Als wij een van onze rechten niet afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van dat recht. De rubriektitels in deze Gebruiksvoorwaarden worden alleen gemakshalve gebruikt en hebben geen juridisch of contractueel effect. Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan via e-mail of gewone post. De Diensten kunnen u ook op de hoogte brengen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden of andere zaken door het vertonen van kennisgevingen of links naar kennisgevingen in het algemeen op het Platform. GoFundMe kan op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u onze rechten toewijzen of onze verplichtingen hieronder overdragen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van eigen vermogen of activa, of van rechtswege of anderszins. Niets in deze Voorwaarden belet GoFundMe om de wet na te leven. GoFundMe is niet aansprakelijk voor enige vertraging of nalatigheid die voortvloeit uit oorzaken buiten zijn redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot handelingen van God, oorlog, terrorisme, rellen, embargo’s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen of tekorten van transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.

Privacybeleid

Bij GoFundMe respecteren we de privacy van onze gebruikers. Voor details verwijzen wij u door naar onze Privacyverklaring. Door onze Diensten te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens zoals daarin beschreven. Als u in Europa woont en de Diensten gebruikt, erkent u de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door GoFundMe zoals dat beschreven is in de Privacyverklaring.

Vragen? Zorgen? Suggesties?

Ga naar het Hulpcentrum om meer te weten te komen over het platform van GoFundMe of neem contact met ons op om overtredingen te melden of vragen te stellen.

Leider op het gebied van online inzamelingsacties

security dashboard level handout mobile contact chart bar 33 customer support world 2
Garantie donateursbescherming

GoFundMe biedt de eerste en enige garantie voor persoonlijke inzamelingsacties.

Gebruikersvriendelijk

Je kunt je GoFundMe-campagne binnen enkele minuten personaliseren en delen.

Veilig

Ons Trust & Safety Team werkt dag en nacht om fraude te voorkomen.

Mobiele app

De GoFundMe-app maakt het eenvoudig om je inzamelingsactie op te zetten en te beheren. Ook als je onderweg bent.

Sociale reikwijdte

Gebruik de dynamiek van social media om je verhaal te vertellen en meer steun te krijgen.

Deskundig advies, dag en nacht

Onze deskundige klantenservicemedewerkers beantwoorden al je vragen, dag en nacht.

Aan de slag met GoFundMe