Servicevoorwaarden van GoFundMe

Vragen over onze voorwaarden? Neem contact met ons op

Datum laatste wijziging: 20 april 2020

COVID-19 MEDEDELING- Aangezien GoFundMe mensen en bedrijven probeert te helpen die zijn getroffen door COVID-19, werken we samen met verschillende derde partijen om gebruikers te helpen bij het promoten van campagnes om meer steun te genereren. Dergelijke derden die u voorzien van links, tools, widgets of andere functies geven u toegang tot andere sites, diensten en bronnen verstrekt door dergelijke derden om toegang te verlenen tot campagnes en campagnes te verspreiden die op GoFundMe zijn gemaakt zonder dat ze daarom uw toestemming vragen. Door een GoFundMe-campagne te starten en een aanvraag in te dienen om deel uit te maken van de verschillende COVID-19-initiatieven, stemt u ermee in dat uw campagne wordt gedeeld op (elke) dergelijke site(s) van derden en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan hun respectieve privacybeleid en servicevoorwaarden.

Onder voorbehoud van deze Servicevoorwaarden, zoals nu en dan gewijzigd ('Servicevoorwaarden'), biedt GoFundMe, Inc. (a) het GoFundMe-platform aan u via de website op www.gofundme.com en bijbehorende mobiele applicaties (het 'GoFundMe-platform') en verwante diensten (gezamenlijk het GoFundMe-platform, inclusief nieuwe functies en applicaties, de 'GoFundMe Diensten'), en (b) het GoFundMe Charity-platform voor goede doelen via de website op www.gofundmecharity.com ('GFM Charity-platform'), de GoFundMe Charity-widget ('GFM Charity Widget') en de bijbehorende diensten van zowel het GFM Charity-platform en GFM Charity Widget (gezamenlijk het GFM Charity-platform en GFM Charity Widget, en gerelateerde diensten, de 'GFM Charity Diensten'). Wanneer u een campagneorganisator bent (zoals hieronder gedefinieerd), of een begunstigde van een campagne, of iemand die op een campagne reageert of een donateur (tezamen aangeduid als 'Gebruiker') die in de Verenigde Staten is gevestigd, dan bent u de contractspartij van GoFundMe, Inc., 855 Jefferson Avenue, Redwood City, CA, 94063, Verenigde Staten. Indien u daarentegen een campagneorganisator bent die gevestigd is buiten de Verenigde Staten, maar niet in Australië, dan sluit u een contract met GoFundMe Ireland, Ltd., 70 Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, Ierland. Als u in Australië bent gevestigd, dan sluit u een contract met GoFundMe Australia PTY Ltd., Tower One – International Towers Sydney, Level 46, 100 Barangaroo Avenue, 2000, Sydney, NSW, Australië. Tenzij dit elders specifiek anders is aangegeven dient u te weten dat voor het volgen van de volgende Servicevoorwaarden 'GoFundMe', 'wij', 'ons', 'onze' en andere soortgelijke termen naar de partij verwijzen waarmee u een contract heeft gesloten.

ARBITRAGE, JURYRECHTSPRAAK EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES: BEHALVE ZOALS ANDERSZINS BESCHREVEN IN DE SECTIE GESCHILLEN HIERONDER, DOOR HET GEBRUIK VAN DE GOFUNDME SERVICES OF GFM CHARITY SERVICES (GEZAMENLIJK 'DIENSTEN'), GAAT U ERMEE AKKOORD DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE WAARBIJ U AFZIET VAN UW RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN JURYRECHTSPRAAK OF EEN RECHTSZAAK VOOR GROEPSACTIES. CONTROLEER DE SECTIE GESCHILLEN ZORGVULDIG; MET HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST, ERKENT U UITDRUKKELIJK DAT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN.

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen inzicht en op elk moment, deze Servicevoorwaarden te wijzigen of aan te passen. Wanneer wij dit doen, dan zullen we de herziene Servicevoorwaarden op deze pagina publiceren en de datum vermelden waarop deze herziening plaatsvond.

Uw voortgezette gebruik van de Services na de datum waarop de wijzigingen van kracht zijn geworden betekent uw aanvaarding van de nieuwe Servicevoorwaarden. Voor zover is toegestaan op grond van de wet, is de Engelse versie van deze Servicevoorwaarden bindend en worden andere vertalingen slechts voor het gemak verstrekt. Indien u de nieuwe Servicevoorwaarden niet wilt aanvaarden, dan kunt u het gebruik van de Services staken.

In aanvulling daarop, wanneer u bepaalde Diensten gebruikt, en tenzij u in de Europese Economische Ruimte woont, inclusief het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ('Europa'), zult u gebonden zijn aan aanvullende voorwaarden met inbegrip van maar niet beperkt tot het Privacybeleid. Al deze voorwaarden zijn hierbij door de verwijzing daarnaar onderdeel van deze Servicevoorwaarden (op voorwaarde echter dat deze Servicevoorwaarden prevaleren in het geval van conflict). Wij lossen dergelijke conflicten op naar ons goeddunken, en al onze beslissingen zijn definitief.

Toegang tot en gebruik van de Diensten

Beschrijving van de Diensten: de Diensten worden geboden als een platform zodat een persoon (de 'Campagneorganisator') een inzamelingscampagne kan publiceren ('Campagne') op het Platform om monetaire donaties te accepteren ('Donaties') van donateurs ('Donateurs').

GFM Charity Dienstenbeschrijving: De GFM Charity Diensten worden aangeboden als een platform waarmee een Campagneorganisator Donaties van Donateurs kan ontvangen voor een goed doel. Dit betekent dat in verband met GFM Charity, ofwel de Campagneorganisator of de Begunstigde een organisatie zonder winstoogmerk moet zijn en als zodanig moet zijn opgericht onder de toepasselijke oprichtingswetgeving ('Goede doelen'). Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten moet de Campagneorganisator voor GFM Charity Diensten een organisatie met de 501(c)(3),(c)(4)-status of een andere non-profitorganisatie zijn en geld inzamelen voor een goed doel.

Kosten van de betalingsverwerker: ofschoon er geen vergoedingen in rekening worden gebracht om een Campagne op te zetten, worden er volgens de industrienormen transactievergoedingen verrekend ('Kosten van de betalingsverwerker'). Voor meer informatie over het platform van zowel GoFundMe als GoFundMe Charity en de toepasselijke Kosten van de betalingsverwerker voor beiden kunt u de tarieven voor GoFundMe en GoFundMe Charity bezoeken.

De Diensten zijn een Platform; wij zijn geen Makelaar, Financiële Instelling, Crediteur of Goed doel: de Diensten zijn enkel een administratief platform. GoFundMe faciliteert de Campagne of Campagneorganisatoren en staat Donateurs toe om te doneren aan deze Campagneorganisatoren. GoFundMe is geen makelaar, agent, financiële instelling, crediteur of non-profitorganisatie met de zogenaamde 501(c)(3)-status ('Goed doel').

Alle informatie en content geleverd door GoFundMe via de Services is alleen voor informatieve doeleinden en GoFundMe garandeert de juistheid, volledigheid, tijdigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie of content niet. Geen content is bedoeld om financieel, juridisch, belasting- of ander professioneel advies te verschaffen. Alvorens u een beslissing neemt met betrekking tot Campagnes, Goede Doelen, Donaties, Donateurs of andere informatie of content met betrekking tot de Services, dient u uw financiële, juridische, belastingadviseur of andere professionele adviseur te raadplegen. U erkent dat alle informatie en content waartoe u toegang heeft en die gebruikmaakt van de Services onder uw eigen risico valt.

GoFundMe heeft geen controle over het gedrag van, of de informatie die wordt verstrekt door een Gebruiker, en wijst hierbij alle aansprakelijkheid af met betrekking daartoe voor de volledige door de wet toegestane omvang. We garanderen niet dat een Campagne of Goed doel een bepaald bedrag aan Donaties, of überhaupt enige Donaties, zal ontvangen. Wij doen geen persoonlijke aanbevelingen van enige Campagne, Gebruiker of Goed doel, en wij garanderen niet, uitdrukkelijk noch impliciet, dat alle informatie die via de Diensten wordt verstrekt juist is. We wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor het succes van een Campagne. U, als Donateur, maakt de uiteindelijke beslissing omtrent de waarde en de gepastheid van bijdragen aan enige Gebruiker, Campagne of evenement.

Geen verzoeken: het Platform voor GoFundMe en GFM Charity (gezamenlijk 'Platformen') worden aangeboden om Campagneorganisatoren te helpen geld in te zamelen. GoFundMe biedt alleen de technologie waarmee inzamelingsacties contact kunnen leggen met Donateurs. Het bestaan van de Diensten is geen uitnodiging tot het doen van donaties door GoFundMe en GoFundMe houdt zich niet bezig met uitnodigingsactiviteiten, of overlegt niet over de uitnodiging tot bijdragen van het publiek, namens een individu, entiteit of organisatie. Door de Diensten te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat GoFundMe niet verantwoordelijk is voor het gebruik van uw donaties of het bedrag dat is opgehaald voor de Gebruiker, Campagne of het evenement.

Donateurs: alle Donaties komen voor uw eigen risico. Wanneer u een Donatie schenkt via een of beide Platformen, is het uw verantwoordelijkheid om te begrijpen hoe uw geld zal worden gebruikt. GoFundMe is niet verantwoordelijk voor eventuele aanbiedingen, beloftes, bonussen of aanbiedingen gemaakt of aangeboden door Gebruikers of Campagnes. We controleren de informatie die Gebruikers of Campagnes opgeven niet. We garanderen evenmin dat de Donaties worden gebruikt in overeenstemming met het inzamelingsdoel dat een Gebruiker of Campagne opgeeft of in overeenstemming is met het toepasselijk recht. Niettemin nemen we mogelijke frauduleuze activiteiten en het misbruik van ingezamelde donaties uiterst serieus. Meer informatie over ons Fraudebeleid. Als u vermoedt dat een Gebruiker of Campagne het geld niet inzamelt of gebruikt voor het aangegeven doel, vragen wij u via de knop Melden op de pagina van de Campagne ons team op de hoogte te stellen, waarna we dit zullen onderzoeken. Als u een donateur bent, valt uw donatie mogelijk ook onder de GoFundMe-garantie.

 1. Donateurs zijn niet toegestaan beperkingen op te leggen aan het gebruik van Donaties door een Organisator van een Goed doel of Evenement. Voor zover een Donatie wordt gedaan als reactie op een uitnodiging van een Organisator van een Goed doel of Evenement, of voor zover een Donateur het gebruik van Donaties door een Organisator van een Goed doel of Evenement beoogt te richten, vormen dergelijke aanwijzingen alleen niet-bindende aanbevelingen en de Organisator van het Goede doel of Evenement heeft de volledige discretie om te bepalen hoe alle Donaties worden gebruikt.
 2. GoFundMe geeft geen verklaring over de vraag of alle of een deel van uw Donaties, inclusief eventuele Kosten van de betalingsverwerker, fiscaal aftrekbaar zijn of in aanmerking komen voor belastingkredieten. GoFundMe is niet aansprakelijk voor enige claim van enige federale, provinciale, provinciale, lokale of andere belastingautoriteit met betrekking tot de karakterisering van een toepasselijke belastingaangifte van een Donatie door u, een Gebruiker of een Goed doel. U moet uw belastingadviseur raadplegen over het bedrag van uw Donatie dat fiscaal aftrekbaar is of in aanmerking komt voor belastingheffing, rekening houdend met (onder andere) de belastingstatus van de ontvanger van een Donatie in een relevant rechtsgebied, en met name als u een geschenk of prijs heeft ontvangen in verband met uw Donatie.
 3. Donateurs verstrekken GoFundMe de informatie die nodig is om de afgifte van een officieel Donatiebewijs mogelijk te maken. De Donateur erkent en stemt ermee in dat, overeenkomstig het Privacybeleid, bepaalde persoonlijke gegevens van de Donateur zullen worden gedeeld met het Goede doel waaraan een dergelijke Donateur heeft gedoneerd (inclusief maar niet beperkt tot een deel van een Donateurslijst, zoals hierboven uiteengezet) en mogelijk zal worden gebruikt door een dergelijk Goed doel in overeenstemming met het Privacybeleid van het Goede doel. GoFundMe is niet verantwoordelijk en is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Donateursgegevens door het Goede doel.

In het bijzonder vereisen bepaalde staten schriftelijke toelichtingen voor Goede doelen die om bijdragen vragen. Donateurs die doneren aan Goede doelen kunnen de volgende openbaarmakingen over de non-profitstatus van die goede doelen doorlezen.

Campagneorganisator: U, als campagneorganisator staat ervoor in, garandeert en belooft dat (i) alle informatie die u verstrekt in verband met een Campagne of Begunstigde juist en compleet is en niet anderszins gebruikt wordt om Gebruikers te misleiden, frauderen of te bedriegen; (ii) alle Donaties die zijn bijgedragen aan uw Campagne alleen zullen worden gebruikt zoals omschreven in het materiaal dat u publiceert of anderszins verstrekt; (iii) wanneer u donaties opneemt, waarvan wordt aangenomen dat deze zijn ingezameld namens iemand anders dan uzelf (d.w.z. de Begunstigde), alle donaties worden overgedragen aan en/of besteed namens de Begunstigde; en (iv) als u een Begunstigde toevoegt via de Diensten, u afstand doet van het beheer over de Donaties, inclusief de mogelijkheid om terugbetalingen uit te voeren; (v) u geen inbreuk doet op de rechten van anderen; (vi) u voldoet aan alle relevante en toepasselijke wettelijke en financiële rapportageverplichtingen, inclusief maar niet beperkt tot wet- en regelgeving met betrekking tot registratie, belastingrapportage, politieke bijdragen en openbaarmaking van activa voor uw project; en (vii) voor zover u persoonsgegevens met ons deelt van een derde partij voor welk doel dan ook, inclusief de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van uw persoonlijke contacten, dat u de machtiging heeft (inclusief de noodzakelijke toestemmingen) zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, om ons die persoonsgegevens te verstrekken en om ons toe te staan die persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden voor welke u deze heeft verstrekt. U machtigt GoFundMe, en GoFundMe behoudt zich het recht voor om informatie aangaande uw Campagne te verstrekken aan Donateurs en begunstigden van uw Campagne of de politie, en om mee te werken aan onderzoek dat daar mee te maken heeft.

Als u de Diensten gebruikt als agent van een Goed doel dat de Diensten gebruikt om geld in te zamelen voor een dergelijk Goed doel, verklaart en garandeert u dat: (a) u een vertegenwoordiger bent van het Goede doel, welke vertegenwoordiger bevoegd is om geld in te zamelen of het Goede doel te binden aan deze Servicevoorwaarden; (b) u geld inzamelt voor een Goed doel, met een doel of activiteit die legaal is onder alle toepasselijke federale, provinciale, territoriale en lokale wetten en voorschriften; (c) al het ingezamelde geld uitsluitend zal worden gebruikt voor het doel dat u heeft opgegeven en in verband staat met uw Campagne, en dat u in geen geval het geld voor een ander doel gebruikt; (d) uw Goede doel onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld de Internal Revenue Code in de Verenigde Staten of de inkomstenbelastingwet in Canada) over een belastingvrije status beschikt; of (e) als uw Goede doel in de Verenigde Staten gevestigd is, uw Goede doel staat ingeschreven bij GuideStar of de IRS-database van belastingvrije organisaties, of, in Canada, is opgenomen in de database van de Canada Revenue Agency van ingeschreven goede doelen.

Uw Aanmeldingsverplichtingen: u dient zich mogelijk aan te melden bij GoFundMe om toegang te verkrijgen tot en gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteiten van de Diensten. Indien u ervoor kiest zich aan te melden voor de Diensten, dan gaat u akkoord om waarheidsgetrouwe, juiste, up-to-date en volledige informatie over uzelf of uw Goede doel te verschaffen zoals wordt gevraagd op het aanmeldingsformulier van de Diensten. Campagneorganisatoren moeten zich aanmelden met gebruik van hun daadwerkelijke identiteit (of de identiteit van de gemachtigde vertegenwoordigers van het Goede doel), inclusief hun naam, adres en een foto of video die de Campagneorganisator of de Begunstigde van een dergelijke campagne weergeeft. U stemt ermee in om de inschrijvingsinformatie actueel en up-to-date te houden.

Aanmeldingsgegevens en bepaalde andere informatie over u worden beheerst door deze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid. Als u jonger bent dan dertien (zestien in Europa) dan mag u onze Diensten niet gebruiken, met of zonder uw aanmelding. Bovendien, indien u jonger bent dan de meerderjarige leeftijd in uw land (gewoonlijk 18 of 19 jaar oud), dan mag u de Diensten uitsluitend gebruiken, met of zonder aanmelding, met de toestemming van uw ouder of voogd. Bepaalde aspecten van de Diensten kunnen ook vereisen dat u zich aanmeldt bij, en akkoord gaat met de voorwaarden van derde serviceproviders (zoals betalingsverwerkers) met wie GoFundMe contracten heeft om hun diensten te gebruiken. Indien GoFundMe of onze betalingsverwerkers op wat voor moment dan ook ontdekken dat de door u verstrekte informatie over u of de doeleinden van uw Campagne incorrect is of indien u enige van deze of hun Servicevoorwaarden overtreedt, dan kunnen de Diensten onmiddellijk worden opgeschort en/of beëindigd en dan kunnen boetes worden toegepast door de relevante autoriteiten welke in dergelijke gevallen door u betaald moeten worden. U erkent en gaat akkoord dat het gebruik van derden voor de betalingsverwerking een geïntegreerd deel uitmaakt van de Diensten en dat we informatie met dergelijke derden kunnen uitwisselen om de voorziening van de Diensten te faciliteren zoals u dat kunt lezen in ons Privacybeleid.

Aanmeldingsgegevens en bepaalde andere informatie over u worden beheerst door deze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid. Als u jonger bent dan dertien (zestien in Europa) dan mag u onze Diensten niet gebruiken, met of zonder uw aanmelding. Bovendien, indien u jonger bent dan de meerderjarige leeftijd in uw land (gewoonlijk 18 of 19 jaar oud), dan mag u de Diensten uitsluitend gebruiken, met of zonder aanmelding, met de toestemming van uw ouder of voogd. Bepaalde aspecten van de Diensten kunnen ook vereisen dat u zich aanmeldt bij, en akkoord gaat met de voorwaarden van derde serviceproviders (zoals betalingsverwerkers) met wie GoFundMe contracten heeft om hun diensten te gebruiken. Indien GoFundMe of onze betalingsverwerkers op wat voor moment dan ook ontdekken dat de door u verstrekte informatie over u of de doeleinden van uw Campagne incorrect is of indien u enige van deze of hun Servicevoorwaarden overtreedt, dan kunnen de Diensten onmiddellijk worden opgeschort en/of beëindigd en dan kunnen boetes worden toegepast door de relevante autoriteiten welke in dergelijke gevallen door u betaald moeten worden. U erkent en gaat akkoord dat het gebruik van derden voor de betalingsverwerking een geïntegreerd deel uitmaakt van de Diensten en dat we informatie met dergelijke derden kunnen uitwisselen om de voorziening van de Diensten te faciliteren zoals u dat kunt lezen in ons Privacybeleid.

Goede doelen

De Diensten voor GFM Charity omvatten de hier beschreven functies en diensten. Alle donaties zijn onderworpen aan de Kosten van de betalingsverwerker voor elke donatie. Donateurs hebben de optie om alle Kosten van de betalingsverwerker te betalen bij het afrekenen.

 1. Terugboekingen en terugbetalingen . Af en toe kan een Donateur een creditcardafschrijving betwisten voor een Donatie via de Diensten.
  1. Als Donaties worden terugbetaald aan de Donateur door het PayPal Giving Fund en het PayPal Giving Fund de betaling al aan het Goede doel heeft overgemaakt, zal het PayPal Giving Fund de terugvorderingen of terugbetalingen aftrekken van toekomstige betalingen aan het Goede doel en, indien nodig, een factuur sturen naar het toepasselijke Goede doel. Het toepasselijke Goede doel stemt er uitdrukkelijk mee in dat het doel verantwoordelijk zal zijn voor het betalen van het volledige bedrag van enige Donatieterugbetaling aan het PayPal Giving Fund. Het PayPal Giving Fund kan ervoor kiezen om een toekomstige Donatie te compenseren in plaats van te vragen dat het Goede doel de terugbetaalde Donatie retourneert.
  2. Als dergelijke donaties via WePay zijn verwerkt, heeft het Goede doel controle over de Donaties en is het Goede doel, in plaats van GoFundMe, verantwoordelijk voor het uitvoeren van terugbetalingen en het rechtstreeks afhandelen van terugboekingen met Donateurs.
 2. U erkent dat bepaalde gegevens die beschikbaar zijn of anderszins toegankelijk zijn op of door middel van de Diensten met betrekking tot de lijst van in de Verenigde Staten gevestigde Goede doelen met de 501(c)(3)-status waaraan u een Donatie kunt doen, worden verstrekt door GuideStar USA, Inc. ('GuideStar'), een derde licentiegever van GFM Charity. Voor een goede en waardevolle overweging, waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij door u en GoFundMe wordt erkend, erkent en gaat u ermee akkoord dat GuideStar (en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden) een beoogde derde begunstigde is met volledige macht en autoriteit om de bepalingen van deze Voorwaarden te handhaven alleen voor zover deze betrekking hebben op gegevens verstrekt door GuideStar (de 'GuideStar-gegevens'). U stemt ermee in dat GoFundMe alle door u verstrekte informatie met GuideStar mag delen voor zover GuideStar dergelijke gegevens redelijkerwijs nodig heeft om de rechten met betrekking tot uw gebruik van GuideStar-gegevens af te dwingen.
 3. Als u de gemachtigde vertegenwoordiger van een Goed doel bent en niet wilt dat uw Goede doel verschijnt in de doorzoekbare database van GoFundMe, kunt u contact met ons opnemen via nposupport@gofundme.com om te vragen dat uw Goede doel uit onze database wordt verwijderd. Uw e-mailadres moet uw volledige naam, titel en een e-mailadres en telefoonnummer bevatten dat aan uw Goede doel is gekoppeld. Houd er rekening mee dat als uw Goede doel uit de GoFundMe-database wordt verwijderd, het niet in aanmerking komt voor het ontvangen van bijdragen via een van de, of beide Platformen.
 4. Geld ontvangen. Als Goed doel is de ontvangst van Donaties, minus eventuele toepasselijke Kosten van de betalingsverwerker, gebaseerd op en onderworpen aan de toepasselijke procedures en voorwaarden van de verwerker en de voorwaarden van de creditcardmaatschappij. Beschikbare Betalingsverwerkers worden hieronder, onder de kop 'Donateurs', beschreven. GoFundMe is geen betalingsverwerker en houdt geen geld vast.
 5. GoFundMe houdt ook geen geld vast voor belasting- of andere doeleinden. Goede doelen zijn als enige verantwoordelijk voor belastingen op basis van toepasselijke internationale, federale, staats-, lokale of andere belastingen of heffingen, of voor toepasselijke belastingen op basis van hun netto-inkomsten of bruto-inkomsten (indien van toepassing).
 6. Canadese Goede doelen.
  1. Officiële onvangstbewijzen voor Donaties. Goede doelen in Canada hebben de mogelijkheid om GFM Charity aan te wijzen om namens het Goede doel officiële ontvangstbewijzen voor Donaties aan het Goede doel uit te geven via de Diensten van GFM Charity. Goede doelen die dit doen, begrijpen en erkennen dat het Goede doel op grond van de wet op de inkomstenbelasting verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat alle ontvangstbewijzen worden uitgegeven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Een Goed doel kan de benoeming van GFM Charity te allen tijde in deze hoedanigheid intrekken, op welk moment GFM Charity onmiddellijk stopt met het uitgeven van ontvangstbewijzen namens het Goede doel.
  2. Benodigde informatie. Goede doelen in Canada die GFM Charity aanwijzen om namens hen ontvangstbewijzen uit te geven, moeten GFM Charity de volgende informatie verstrekken en moeten GFM Charity onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de onderstaande informatie:
   1. Huidig hoofdkantooradres zoals deze is opgenomen in de Canada Revenue Agency;
   2. Naam van de vertegenwoordiger naar behoren gemachtigd door het Goede doel om officiële ontvangstbewijzen voor Donaties te ondertekenen;
   3. Reproducible .jpeg afbeelding van handtekening van bevoegde vertegenwoordiger die op officiële ontvangstbewijzen voor de Donaties kan worden aangebracht;
   4. Een beschrijving en de reële marktwaarde van alle prijzen, beloningen of andere voordelen die aan Donateurs worden verstrekt met betrekking tot Donaties aan het Goede doel via de Diensten van de GFM Charity die zullen worden gebruikt om het in aanmerking komende bedrag van de Donatie voor ontvangstdoeleinden te bepalen. Voor meer zekerheid wordt de waarde van dergelijke voordelen afgetrokken van de reële marktwaarde van het aan het Goede doel geschonken eigendom om het in aanmerking komende bedrag van de Donatie te bepalen.
  3. Vertegenwoordiging van GFM Charity. Behoudens de verplichtingen van het Goede doel die hierin worden uiteengezet en in het bijzonder paragraaf 4 hieronder, verklaart en garandeert GFM Charity dat, indien van toepassing, ontvangstbewijzen voor de belasting zullen worden uitgegeven in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke Canadese wetgeving.
  4. Vertrouwen op verstrekte informatie. GFM Charity zal volledig vertrouwen op de informatie verstrekt door het Goede doel of haar vertegenwoordigers om officiële ontvangstbewijzen voor de Donaties op te stellen, evenals informatie die door Donateurs aan haar is verstrekt tijdens het doneren. GFM Charity is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van informatie die door het Goede doel, een vertegenwoordiger van het Goede doel of een Donateur is verstrekt. Het Goede doel erkent dit en gaat ermee akkoord dat GFM Charity niet verantwoordelijk is voor eventuele onjuiste informatie op een officieel ontvangstbewijs, of voor eventuele fiscale of regelgevende gevolgen die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste informatie door het Goede doel, een vertegenwoordiger van het Goede doel of enige andere Donateur.
  5. Gegevens. Alle Canadese geregistreerde goede doelen zijn onderworpen aan registratieverplichtingen onder de Canadese wetgeving. Elk Canadees Goed doel is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het dergelijke gegevens bijhoudt zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving. Dit omvat een vereiste om kopieën in Canada van alle uitgegeven ontvangstbewijzen en gegevens te bewaren om ontvangen Donaties te verifiëren. Een Canadees Goed doel kan ervoor kiezen om GFM Charity het Goede doel te laten kopiëren op alle e-mails die namens het Goede doel naar Donateurs worden gestuurd en die een officieel ontvangstbewijs van de Donatie bevatten. Elk Goed doel heeft ook toegang tot Donatierapporten en -kopieën van alle officiële ontvangstbewijzen voor de Donaties die namens dat Goede doel zijn uitgegeven door in te loggen bij de Diensten van GFM Charity en waar deze handmatig kunnen worden afgedrukt. Canadese Goede doelen kunnen ook toegang krijgen tot verslagen van WePay op basis van de Servicevoorwaarden van WePay.
  6. Vorm van ontvangst. Een Goed doel namens wie GFM Charity officiële ontvangstbewijzen voor Donaties uitgeeft, kan op elk moment om een kopie van dat ontvangstbewijs vragen en kan GFM Charity opdragen de vorm van ontvangst zo nodig te herzien voor de naleving van de toepasselijke wet.

Eigendom van Donateurslijsten en gegevens

 1. GoFundMe-platform. Het Goede doel dat het Platform gebruikt mag Donateurslijsten aanvragen (hieronder gedefinieerd) evenals Donateursgegevens (hieronder gedefinieerd) voor nalevings- en transactionele doeleinden.
 2. Platform van GFM Charity. Wat betreft GoFundMe en het Goede doel die het Platform van GFM Charity gebruiken, zijn de Donateurslijsten en -gegevens die GoFundMe exclusief heeft ontvangen door middel van een donatie aan een Goed doel en op geen enkele andere manier, en voor zover toegestaan door het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving, eigendom van het Goede doel, en dit omvat ook de contactgegevens van dergelijke Donateurs; op voorwaarde echter dat het Goede doel GoFundMe een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende licentie verleent om Donateursgegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden: (a) om de Diensten te leveren, inclusief accountbeheer en het verwerken van donaties; (b) om onze overeenkomsten af te dwingen, (c) fraudepreventie, veiligheid, beveiliging en naleving van de wet; (d) reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties; (e) onderzoek en analyse; (f) om de Diensten aan te passen, wijzigen en te verbeteren; en (g) om nieuwe Diensten te ontwikkelen. Met 'Donateursgegevens' wordt bedoeld: een naam van de Donateur, adres, e-mailadres, donatiebedrag, transactiedatum, transactie-identificatienummer, naam van het project en de gebeurtenis die met de Donatie wordt geassocieerd. DE LIJST VAN DONATEURS DIE BIJDRAGEN AAN DE CAMPAGNE VAN EEN GOED DOEL OF EEN EVENEMENT VAN EEN LIJST DIE DOOR DE DIENSTEN ('DONATEURSLIJSTEN') WORDEN OPGESTELD, WORDEN AANGEBODEN OP EEN 'ZOALS HET IS-BASIS', EN GOFUNDME GEEFT GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES OVER DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN ALLE INFORMATIE DIE DAARUIT BESTAAT. Door gebruik te maken van deze Diensten, stemmen alle Donateurs in met de openbaarmaking van dergelijke Donateurslijsten en Donateursgegevens die in deze Sectie worden beschreven.

Belastingen: het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke, indien enige, belastingen van toepassing zijn op de Donaties die u ontvangt via het gebruik van de Diensten. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juiste belastingen, indien enige, te bepalen, verzamelen, rapporteren en over te maken aan de gepaste belastingautoriteit.

Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging:  u bent ervoor verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account, indien van toepassing, te bewaren en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord om (a) GoFundMe onmiddellijk in kennis te stellen van ieder ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of ander beveiligingsincident, en (b) te zorgen dat u uitlogt aan het einde van uw sessie waarbij u toegang heeft tot de Services. GoFundMe zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw nalaten om te voldoen aan deze Bepaling.

Wijzigingen van de Diensten: GoFundMe behoudt zich het recht voor de Diensten (of enig deel daarvan) op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook, te wijzigen, op te heffen of te stoppen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden voor claims, schade, kosten, of verliezen die daaruit voortvloeien.

Content duidelijk openbaar gemaakt door de Gebruiker.

Openbare content; Openbare weergave van Donaties: een deel van uw activiteit op en via de Diensten is openbaar, zoals content die u openbaar op de Platformen publiceert (inclusief beschrijvingen, teksten, muziek, geluid, informatie, gegevens, software, grafische content, reacties, foto's, video's, afbeeldingen, logo's, merken of andere materialen die u uploadt of publiceert via de Diensten of deelt met andere gebruikers of ontvangers ('Gebruikerscontent'). Bovendien kan profielinformatie van de gebruiker, inclusief uw naam en achternaam, openbare e-mailadres, organisatie, persoonlijke biografie en andere informatie die u invoert in het kader van uw gebruikersprofiel worden weergegeven aan andere gebruikers ter vergemakkelijking van de gebruikersinteractie binnen de Diensten. Bijvoorbeeld, als Campagneorganisator kunt u persoonlijke gegevens publiceren zoals informatie over een recente ziekenhuisopname, welke gegevens als gevoelige gegevens kunnen worden beschouwd. Daarnaast heeft u als Donateur de optie om uw Donaties openbaar voor iedereen weer te geven, inclusief op zoekmachines (zoals Google en Yahoo). Om de gegevens van uw Donatie privé te houden en niet te tonen aan het algemene publiek, klikt u enkel op het vakje Privé tijdens het Donatieproces. Als u ervoor kiest om informatie met behulp van bepaalde openbare functies van de Diensten te verstrekken, dan wordt die informatie beheerd door de privacyinstellingen voor die specifieke functies en kan deze openbaar worden gemaakt. Personen die dergelijke informatie lezen, kunnen deze informatie gebruiken of openbaar maken aan andere personen of entiteiten zonder onze controle en zonder uw medeweten. Bovendien kunnen zoekmachines die informatie indexeren. Daarom dringen we er bij u op aan goed na te denken over het vermelden van specifieke informatie die u privé acht in de informatie die u via de Diensten indient. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over de wijze waarop wij bepaalde informatie over u en uw gebruik van de Diensten kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan.

Ongevraagde gegevens: wees op uw hoede dat Gebruikerscontent en andere ongevraagde gegevens die u verstrekt mogelijk publiekelijk toegankelijk zijn, zoals informatie die in forums of in het gedeelte reacties wordt geplaatst. Wij verzamelen ook gegevens door middel van communicatie met de klantenservice, uw mededeling aan ons over ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen in bestaande producten en andere ongevraagde inzendingen, of wat voor vragen, reacties, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de Diensten dan ook (gezamenlijk 'Ongevraagde gegevens'). Door ons Ongevraagde gegevens te sturen, (a) stemt u ermee in dat wij niet verplicht zijn tot geheimhouding, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Ongevraagde gegevens; (b) erkent u dat we mogelijk iets vergelijkbaars hebben met de Ongevraagde gegevens die al in behandeling is of in ontwikkeling is; (c) gaat u ermee akkoord dat GoFundMe recht heeft op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Ongevraagde gegevens voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u; (d) verklaart en garandeert u dat u over alle benodigde rechten beschikt om de Ongevraagde gegevens in te dienen; (e) voor zover nodig verleent u hierbij GoFundMe een volledig betaald, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief en volledig overdraagbaar en in sublicentie te verlenen recht (via meerdere niveaus) en licentie voor gebruik, reproductie, uitvoering , weergave(n), distributie, aanpassing, wijziging, nieuwe formattering, afgeleide werken van en anderszins commerciële of niet-commerciële exploitatie op enige wijze, van alle Ongevraagde gegevens, en om de voorgaande rechten in sublicentie te geven; en (f) doet u onherroepelijk afstand van GoFundMe en zijn gebruikers en doet afstand van alle claims en beweringen van morele rechten in dergelijke Ongevraagde gegevens. Deze sectie Ongevraagde gegevens blijft voortbestaan na beëindiging van uw account of de Diensten.

Uw erkent en gaat ermee akkoord dat GoFundMe Ongevraagde gegevens mag behouden, evenals Gebruikerscontent, en dat GoFundMe deze gegevens mag openbaren indien dat vereist is op grond van de wet of in het gerechtvaardigde vertrouwen dat zulk behoud of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan een juridisch proces, toepasselijke wetgeving en verzoeken van overheden; (b) deze Servicevoorwaarden te handhaven; (c) te reageren op claims dat enige content de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van GoFundMe, haar gebruikers en het publiek te beschermen.

Communicatie van derden: als u een functie van de Diensten gebruikt waarmee u met derden kunt communiceren (zoals het verwijzen van een derde naar de Diensten of communicatie met hen over een campagne of een donatie), hetzij door Gegevens van Derden voor de Diensten of anderszins door het toestaan van de Diensten om automatisch toegang te krijgen tot de Gegevens van Derden in uw bezit, erkent en stemt u ermee in dat u de bevoegdheid van de relevante derde partij heeft om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de relevante Gegevens van Derden en dat u deze derde partijen op de hoogte heeft gesteld en hen heeft verteld hoe hun informatie door GoFundMe wordt verzameld en gebruikt om de Diensten te leveren. Wij behouden ons het recht voor om u te identificeren als de persoon die de verwijzing heeft geplaatst in enig bericht dat naar hen wordt verstuurd. We gebruiken Gegevens van Derden om (a) contact op te nemen met dergelijke Derden met behulp van de verstrekte Gegevens van derden, en/of (b) u een bewerkbaar sjabloonbericht te bieden dat is ontworpen om communicatie tussen en dergelijke derden via de Diensten te vergemakkelijken. Naast het verzenden van de voorgaande mededelingen kunnen we nu en dan ook herinneringen of gerelateerde berichten aan u en derden namens u versturen, mits toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In ieder afzonderlijk geval zullen dergelijke naar derden verstuurde mededelingen, met gebruik van de Gegevens van Derden, een middel bieden om u uit te schrijven voor het ontvangen van nadere mededelingen van gelijke aard.

Aanbiedingen op het GoFundMe-platform: het is niet toegestaan om op of via de Diensten van GoFundme wedstrijden, competities, giveaways, loterijen, sweepstakes of soortgelijke acties aan te bieden (elk, een 'Aanbieding').

Aanbiedingen op het GFM Charity-platform: u mag geen Aanbieding op het GoFundMe Charity-platform aanbieden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U kunt toestemming vragen door een e-mail naar nposupport@gofundme.com te sturen. Als we toestemming geven, bent u volledig verantwoordelijk voor de Aanbieding en stemt u in met het volgende: (a) een dergelijke Aanbieding moet voldoen aan al het toepasselijk recht; (b) u bent zelf en alleen verantwoordelijk voor alle facetten van de Aanbieding, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle aangeboden prijzen; (c) u mag niet de naam van GoFundMe, handelsmerken, logo's, dienstmerken of elk ander intellectueel eigendom van GoFundMe gebruiken in de regels of eventuele andere materialen met betrekking tot de Aanbieding zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GoFundMe; (d) een dergelijke Aanbieding verplicht niemand tot Donaties; (e) u bent verantwoordelijk voor de marketing van de Aanbieding en een dergelijke Aanbieding mag niet worden verkocht aan personen onder de leeftijd van achttien of de leeftijd van meerderjarigheid voor het rechtsgebied waarin u zich bevindt; (f) prijzen, beloningen, giveaways of andere vormen van stimulering mogen niet verkocht worden en (g) een dergelijke Aanbieding mag geen kansspelen, alcohol, illegale of medicijnen op recept, medische hulpmiddelen, nationale gezondheidsproducten, vuurwapens, pornografie of tabak onderschrijven. U belooft de volgende bepalingen op te nemen binnen uw officiële regels voor een Aanbieding die u wilt beheren op de Diensten van GoFundMe: (i) GoFundMe sponsort, onderschrijft en beheert de Aanbieding niet; (ii) GoFundMe garandeert geen beloningen, prijzen of andere zaken die door u worden aangeboden; (iii) elke deelnemer of deelnemer aan de Aanbieding vrijwaart GoFundMe van alle aansprakelijkheid en (iv) alle vragen over de Aanbieding moeten aan u worden gericht en niet aan GoFundMe.

Als u of een andere derde partij aanbiedt om bedragen die zijn ingezameld voor een goed doel te matchen via GoFundMe Charity Services, bent u of die derde partij als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van die bedragen aan het goede doel en voor het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die verband houden met een dergelijke match. GoFundMe is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van dergelijke matching-bedragen, en zorgt er dus ook niet voor dat u of de derde partij deze verstrekt, en controleert dus ook niet dat aan alle relevante wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Evenementen op het GFM Charity-platform: de Diensten van GFM Charity stellen Goede doelen in staat evenementen aan te bieden en gebruikers kunnen zich daarvoor inschrijven (bijv. marathons, wandelingen, ritten en andere soortgelijke evenementen (gezamenlijk, ' Evenementen'). Hiervoor zijn mogelijk inschrijvingskosten vereist die worden bepaald door de organisatoren van deze evenementen ('Evenementsorganisatoren'). Evenementsorganisatoren kunnen een pagina op het GFM Charity-platform aanmaken met informatie over het evenement en de mogelijkheid bieden om inschrijvingskosten voor Evenementen te verzamelen via de Diensten van GFM Charity. Organisatoren van Evenementen zijn als enige verantwoordelijk voor dergelijke Evenementen, inclusief maar niet beperkt tot eventuele deelnamevereisten, het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. Ook dienen zij ervoor te zorgen dat een dergelijk Evenement voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Evenementsorganisatoren zijn als enige verantwoordelijk voor het bepalen van het bedrag aan inschrijvingskosten voor Evenementen en het verstrekken van bijbehorende kortingen, aanbiedingen of terugbetalingen.

 1. Vergoedingen. Evenementsorganisatoren die GFM Charity Diensten gebruiken om Evenementsinschrijvingen te verwerken, gaan akkoord om voor elke inschrijving GoFundMe een vergoeding voor de Betalingsverwerker te betalen, zoals dat uiteengezet is in onze Prijslijst voor non-profitorganisaties
 2. Ontvangstbewijs inschrijvingskosten. Ontvangst van de inschrijvingskosten, minus eventuele toepasselijke Kosten van de Betalingsverwerker, is gebaseerd op en onderworpen aan de procedures en voorwaarden van de betalingsverwerker en de voorwaarden van de creditcardmaatschappij.
 3. GoFundMe houdt geen geld vast voor belasting- of andere doeleinden. Evenementsorganisatoren zijn als enige verantwoordelijk voor belastingen op basis van toepasselijke internationale, federale, provinciale, lokale of andere belastingen of heffingen.
 4. Terugboekingen en terugbetalingen . Af en toe kan een deelnemer van een Evenement een creditcardafschrijving voor een Donatie via de Diensten van GFM Charity betwisten. Alle terugbetalingen voor evenementsinschrijvingen worden afgehandeld door de Evenementsorganisatoren. GoFundMe is niet verantwoordelijk voor het omgaan met of communiceren van het restitutiebeleid van een Evenementsorganisator of het verwerken van terugbetalingen, inclusief maar niet beperkt tot fouten van de verwerking, het nalaten om een terugbetaling te verstrekken, het nalaten van een Evenementsorganisator om te communiceren over een terugbetaling of gerelateerde terugboekingen op een terugbetaling. Donateurs moeten contact opnemen met een Evenementsorganisator voor een terugbetaling. Evenementsorganisatoren komen overeen om uitsluitend met deelnemers van het Evenement te handelen betreffende terugbetalingen.

Gegevensopslag: u erkent dat GoFundMe u niet verplicht om gegevens met betrekking tot een account of Campagne op te slaan. U erkent verder het volgende: GoFundMe behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook, gegevens te verwijderen of accounts of Campagnes te beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden voor enige claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien. Het voorgaande is niet van toepassing op Campagnes of accounts gestart door Goede doelen op een of beide Platformen, in welk geval GoFundMe, waar mogelijk, een redelijke kennisgeving zal uitbrengen.

Mobiele Diensten: de Services bevatten bepaalde functies die mogelijk beschikbaar zijn via mobiele apparaten, inclusief (i) de mogelijkheid om Gebruikerscontent te uploaden op het GoFundMe-platform via een mobiel apparaat, (ii) de mogelijkheid om door het GoFundMe-platform te browsen en (iii) de mogelijkheid om toegang te hebben tot bepaalde items via een gedownloade en geïnstalleerde applicatie op een mobiel apparaat (gezamenlijk, de 'Mobiele Diensten'). Voor zover u zich toegang verschaft tot de Mobiele Diensten, kunnen er standaardkosten, gegevenstarieven en andere vergoedingen van toepassing zijn. Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Mobiele Diensten verboden of beperkt zijn door uw aanbieder en mogelijk werken niet alle Mobiele Diensten met alle aanbieders of apparaten. Door het gebruik van de Mobiele Diensten gaat u ermee akkoord dat wij per sms, mms, tekstbericht, of andere elektronische middelen met u, via uw mobiele apparaat mogen communiceren en dat bepaalde informatie over uw gebruik van de Mobiele Diensten met ons mag worden gedeeld. Wij zullen voldoen aan aanvullende vereisten die van toepassing kunnen zijn onder lokale wet- en regelgeving voordat wij op deze manier contact met u opnemen. In het geval dat u uw mobiele nummer wijzigt of deactiveert, gaat u ermee akkoord uw GoFundMe accountinformatie direct bij te werken om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verstuurd aan de persoon die uw oude nummer krijgt.

Verboden gedrag

Als u een gebruiker in Australië bent, zullen verwijzingen naar 'GoFundMe', 'wij', 'ons', 'onze' en andere soortgelijke termen in deze sectie (Verboden gedrag) worden gelezen als verwijzingen naar zowel GoFundMe Australia PTY Ltd als GoFundMe, Inc.

U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot uw Campagne of gebruik van de Diensten. U bent verder als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikerscontent die u uploadt, publiceert, publiceert, weergeeft, verzendt of anderszins gebruikt (hierna 'Upload'). Indien u niet de begunstigde bent van de Campagne die u organiseert, dan gaat u akkoord zo snel en rechtstreeks mogelijk de fondsen aan de ultieme begunstigde te leveren. U stemt in om volledig samen te werken met elk verzoek van ons voor bewijs dat wij nodig achten om uw naleving van deze Servicevoorwaarden te controleren.

Hieronder volgen voorbeelden van Gebruikerscontent en/of gebruik dat illegaal of verboden is of verboden wordt door GoFundMe. Deze lijst is niet volledig en we behouden ons het recht voor om alle Campagnes en/of Gebruikers te onderzoeken die, naar ons goeddunken, de termen of de aard van deze Servicevoorwaarden schenden. Naarmate we Uw Campagne, een Gebruiker of de Content van een Gebruiker onderzoeken, kunnen we al het beschikbare materiaal, inclusief maar niet beperkt tot social media, gerelateerd nieuws en alle andere informatie die wij naar eigen goeddunken relevant achten in onze beoordeling, in overweging nemen. We behouden ons verder het recht voor, zonder beperking, om uw gebruik van de Diensten te verbieden of uit te schakelen, de beledigende Content te verwijderen, Uw account op te schorten of te beëindigen, betalingen aan dergelijke Campagnes te stoppen, Donaties te bevriezen of in te houden en u te melden bij wetshandhavingsinstanties of anderszins passende juridische stappen te ondernemen, waaronder het vragen van restitutie namens onszelf en/of onze gebruikers.

Zonder het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord:

 1. om de Diensten niet te gebruiken om geld in te zamelen of een Campagne op te zetten of bij te dragen met het impliciete of expliciete doel van of met betrekking tot:
  1. elke activiteit die in strijd is met de wet of branchespecifieke regelgeving of richtlijnen van derden of overeenkomsten waarbij u een partij vertegenwoordigt, met inbegrip van creditcardmaatschappijen en betalingsverwerkers die u in het kader van de Diensten gebruikt;
  2. verkiezingscampagnes die niet gerund worden door een ingeschreven organisatie binnen een ondersteund land;
  3. Gebruikerscontent of campagnes die frauduleus, misleidend, onjuist, oneerlijk of onmogelijk zijn;
  4. drugs, verdovende middelen, steroïden, gereguleerde stoffen, farmaceutische producten of soortgelijke producten of therapieën die ofwel illegaal, verboden of vastgelegd zijn door een van toepassing zijnde regelgevende instantie; toegestane middelen waarmee hetzelfde effect als een illegale drug kan worden bereikt; of andere producten of aanverwante apparatuur of parafernalia die volgens een toepasselijke regelgevingsinstantie schade kan veroorzaken bij de consument;
  5. messen, explosieven, munitie, vuurwapens of andere wapens of accessoires;
  6. annuïteiten, investeringen, aandelen of loterijcontracten, lay-away systemen, off-shore bankactiviteiten of soortgelijke transacties, financiële diensten (inclusief valutawissel, incasso of soortgelijke diensten), piramideregelingen, 'get rich quick'-acties (bijvoorbeeld investeringsmogelijkheden of andere diensten die grote rijkdom in het vooruitzicht beloven), netwerkmarketing en referralmarketingprogramma's, het incasseren van schulden of cryptovaluta;
  7. kansspelen, gamen en/of soortgelijke activiteit met een deelnamevergoeding en een prijs, met inbegrip van maar niet beperkt tot casinospelen, sportweddenschappen, fantasiesporten, paarden- of hondenraces, loterijtickets en andere activiteiten die kansspelen, behendigheidsspellen (ongeacht of dit juridisch wordt gedefinieerd als loterij), aanbiedingen met monetaire beloningen, waaronder cadeaubonnen of sweepstakes;
  8. Gebruikerscontent die wij naar eigen goeddunken beschouwen als haatdragend, gewelddadig, pesterijen, pesten, discriminerend, terroristisch of intolerant van welke aard dan ook met betrekking tot ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, geslacht of genderidentiteit, of ernstige handicaps of ziekten;
  9. Campagnes die wij naar eigen goeddunken beschouwen als de juridische verdediging van vermeende misdaden in verband met haat, geweld, pesterijen, pesten, discriminatie, terrorisme of intolerantie van welke aard dan ook met betrekking tot ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, geslacht, of geslachtsidentiteit, ernstige handicaps of ziekten, of financiële misdrijven of bedrog;
  10. activiteiten met, in of met betrekking tot landen, regio's, overheden, personen of entiteiten die onderworpen zijn aan de V.S. en andere economische sancties onder het toepasselijk recht, tenzij zulke activiteiten expliciet zijn toegestaan door de toepasselijke overheidsorganisatie;
  11. financiering van losgeld, mensenhandel of uitbuiting, 'vigilantism', steekpenningen of premies;
  12. pornografie of andere seksuele content;
  13. beledigende, grafische, perverse of gevoelige content;
  14. de verkoop van items voordat de verkoper de controle of het eigendom daarover heeft;
  15. collectie van betalingen namens handelaren door betaalverwerkers of anderszins; met inbegrip van maar niet beperkt tot zelfstandige betalingen op campagnes of een poging om de aangewezen methode van betaling zoals geboden door GoFundMe te omzeilen of anderszins te negeren;
  16. kredietafhandeling of schuldenregelingsdiensten;
  17. ontvangen of verlenen van vooruitbetalingen in contanten of kredietlijnen aan uzelf of aan een andere persoon voor andere doeleinden dan die doeleinden die duidelijk zijn aangegeven in de Campagne;
  18. publicatie of verwijdering van Gebruikerscontent (zoals portretfoto's), waarbij het primaire doel van het plaatsen van dergelijke Gebruikerscontent is om reputatieschade te veroorzaken of naar voren te brengen;
  19. verkoop of de wederverkoop van een dienst zonder voordeel voor de koper; wederverkoop overheidsdiensten of producten zonder vergunning of toegevoegde waarde;
  20. samenvoeging van fondsen verschuldigd aan derden, 'factoring', of andere activiteiten die zijn bedoeld om de herkomst van de fondsen te verduisteren;
  21. vervalste muziek, films, software of andere gelicentieerd materiaal zonder de passende toestemming van de houder van de rechten;
  22. producten of diensten die rechtstreeks het handelsmerk, patent, copyright, handelsgeheimen of propriëtaire of de privacyrechten van derden schenden of het schenden daarvan faciliteren;
  23. onbevoegde verkoop of de wederverkoop van merknaam of designproducten of -diensten;
  24. verkoop van goederen of diensten die illegaal worden geïmporteerd of geëxporteerd;
  25. verwerking wanneer geen bonafide donatie wordt aanvaard; kasvoorschot; 'card testing'; ontduiking van de controleprogramma's van terugboekingen binnen betaalkaartnetwerken;
  26. verzamelen en verschaffen van fondsen voor andere doeleinden dan zoals beschreven is in een Campagnesamenvatting;
  27. elke andere activiteit die GoFundMe naar eigen goeddunken mogelijk ziet als steun aan personen en/of entiteiten die banden hebben met vermeende financiële misdrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot corruptie, omkoping, belastingontduiking, fraude en soortgelijke activiteiten; of
  28. elke andere activiteit die GoFundMe naar eigen goeddunken onaanvaardbaar acht.
 2. de Diensten niet te gebruiken voor het verzenden of anderszins uploaden van Gebruikerscontent (i) die een inbreuk is op enig intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van een andere partij; (ii) waarvan u niet het recht hebt die te uploaden op grond van een wet of contractuele of fiduciaire relatie; (iii) die softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware, -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, vernietigen of te beperken; (iv) een privacy- of beveiligingsrisico oplevert of creëert voor een persoon; (v) die bestaat uit ongeadresseerde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, commerciële activiteit en/of verkoop, 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, piramidespellen, wedstrijden, sweepstakes of een andere vorm van aanbiedingen; of (vi) die volgens GoFundMe, bezwaarlijk is of die een persoon beperkt of een drempel opwerpt voor een persoon om de Diensten te gebruiken, of die GoFundMe of haar gebruikers mogelijk blootstelt aan schade of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook;
 3. niet in te mengen met of verstoren van de servers of netwerken die verbonden zijn aan de Diensten, of geen gehoor geven aan enige vereiste, procedure, beleid of regelgeving van netwerken die verbonden zijn aan de Diensten;
 4. geen persoonlijk identificeerbare informatie van anderen te verzamelen of publiceren;
 5. geen geld in te zamelen voor een minderjarige zonder de uitdrukkelijke toestemming van de minderjarige en de voogd tenzij het geld wordt overgemaakt naar een trustrekening ten gunste van de minderjarige.
 6. de Diensten niet namens een derde te gebruiken of persoonlijke gegevens of andere informatie over een derde te plaatsen zonder de uitdrukkelijke toestemming van die derde;
 7. een account of URL van een andere Gebruiker te gebruiken zonder toestemming, zich voor te doen als een persoon of entiteit, uw relatie met een persoon of entiteit valselijk te vermelden of anderszins verkeerd weer te geven, een Goed doel of Campagne verkeerd voor te stellen via de Diensten, of Gebruikerscontent in een ongepaste categorie of gebieden te plaatsen op de Diensten;
 8. geen enkele aansprakelijkheid voor GoFundMe te creëren of ervoor te zorgen dat wij (geheel of gedeeltelijk) de diensten van onze internetprovider(s), webhostingbedrijf of andere leveranciers verliezen;
 9. geen gedrag te vertonen dat, naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken van GoFundMe, andere gebruikers beperkt of belemmert om de Diensten te gebruiken of ervan te genieten;
 10. geen servers of netwerken die worden gebruikt om de Diensten of hun respectieve functies te leveren, te verstoren, of vereisten van de netwerken die GoFundMe gebruikt om de Diensten te leveren, niet te gehoorzamen;
 11. geen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Diensten, of een account, computersysteem of op een ongeoorloofde of illegale manier door te dringen op een netwerk verbonden met deze Diensten;
 12. geen materialen of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via de Diensten;
 13. geen gebruik te maken van de Diensten om informatie, software of ander materiaal voor commerciële doeleinden te publiceren, verzenden of op enigerlei wijze te exploiteren of dat reclame bevat, behalve dat het gebruik van de Diensten voor inzamelingsactiviteiten in overeenstemming met deze Voorwaarden uitdrukkelijk is toegestaan;
 14. niet, op het GFM Charity-platform, deel te nemen aan reclame of commerciële verzoeken van een product of dienst zonder schriftelijke toestemming van GoFundMe, behalve dat het gebruik van de Diensten voor inzamelingsactiviteiten in overeenstemming met deze Voorwaarden uitdrukkelijk is toegestaan;
 15. binnen een bepaalde periode meer verzoekberichten via de Diensten te verzenden dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan produceren met behulp van een conventionele online webbrowser;
 16. activiteiten te ondernemen of gedrag te vertonen dat niet consistent is met het bedrijf of het doel van de Diensten; of
 17. om indirect iets van het voorgaande proberen te ondernemen.

Met betrekking tot alle Donaties die u doet of accepteert via de Diensten, gaat u eveneens akkoord met het volgende:

 1. geen Donaties over te maken of accepteren waarvan u weet of vermoedt dat deze incorrect, verdacht of frauduleus zijn;
 2. Diensten kunnen niet worden gebruikt in of ten behoeve van een land, organisatie, entiteit of persoon die onder een embargo valt of geblokkeerd is door een regering, inclusief diegenen die op een lijst van sancties staan van het Amerikaanse Office of Foreign Asset Control (OFAC);
 3. om redelijke en standaardveiligheidsmaatregelen te onderhouden ter bescherming van de gegevens die worden verzonden en ontvangen via de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het handhaven van alle beveiligingsprocedures en controles die GoFundMe nu en dan vereist;
 4. om een kopie van alle elektronische en andere bescheiden in verband met Campagnes en Donaties die nodig zijn voor GoFundMe te behouden ter naleving van de Servicevoorwaarden, en deze gegevens ter beschikking van GoFundMe te stellen op ons verzoek. Voor de duidelijkheid, het voorgaande is niet van invloed op of beperkt uw verplichtingen niet om documentatie te behouden zoals vereist door het toepasselijk recht, voorschriften, verordeningen of overheidsinstantie; en
 5. op verzoek van GoFundMe, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderzoek door GoFundMe, een partner van de betaalverwerking of een regelgevende of overheidsinstantie, wordt u geacht volledig samen te werken met de controle van dergelijke gegevens, onderzoek naar de relevante omstandigheden en remedie van een ongedekte overtreding of wat voor een wangedrag dan ook.

GoFundMe behoudt zich het recht voor om Donaties of andere transacties te weigeren, wijzigen, of op te schorten waarvan wij vermoeden dat deze de Servicevoorwaarden overtreden of de belangen van onze gebruikers, zakelijke partners, het publiek of GoFundMe schaden of die u, anderen of GoFundMe blootstellen aan een risico dat voor ons onaanvaardbaar is. We kunnen mogelijk informatie met betrekking tot uw gebruik van de Diensten delen met de passende financiële instelling, een regelgevende instantie of een wetshandhavingsinstantie in overeenstemming met onze juridische verplichtingen. Deze gegevens bevatten mogelijk informatie over u, uw account, uw Donateurs, uw Donaties en transacties die via of in verband met uw gebruik van de Diensten zijn geschied.

Donateursgedrag

Donaties: om een bijdrage te kunnen leveren aan een Campagne of Goed Doel, zal een Donateur GoFundMe informatie moeten verstrekken over zijn creditcard of ander betaalmiddel ('Betaalmiddel') dat overeenkomt met het account van de Donateur binnen de Services (een 'Factureringsaccount'). U, als Donateur, staat ervoor in en garandeert jegens GoFundMe dat die informatie juist is en dat u bevoegd bent dat Betaalmiddel te gebruiken. U gaat akkoord dat een minimumbedrag voor een Donatie van toepassing kan zijn, en dat alle Donatiebetalingen definitief zijn en niet worden terugbetaald, tenzij GoFundMe, naar eigen goeddunken, akkoord gaat met een terugbetaling, bijvoorbeeld in overeenstemming met de Garantie van GoFundMe. GoFundMe gebruikt derden voor de betaalverwerking om u te factureren via uw Betaalmiddel en Factureringsaccount voor Donaties die zijn gedaan en Donateurs erkennen dat door een Donatie aan een Campagne bij te dragen, de Donateur akkoord gaat met alle toepasselijke servicevoorwaarden die door onze betalingspartners (momenteel WePay, Inc., Stripe, Inc., Adyen LLC, Paypal, Inc., en het PayPal Giving Fund) zijn uiteengezet, in aanvulling op deze Servicevoorwaarden, waaronder de voorwaarden van WePay, de voorwaarden van Stripe, de voorwaarden van Adyen, de voorwaarden van PayPal en de voorwaarden van het PayPal Giving Fund. De betalingspartner van GoFundMe in Australië is Adyen Australia. Adyen Australia heeft een contract met de Australische entiteit van GoFundMe, GoFundMe Australia Pty Ltd (ACN 627 702 630), welke de contractpartij is die verantwoordelijk is voor transacties ten gunste van de Australische gebruiker.

Terugkerende Donaties: Donateurs hebben de optie om tijdens terugkerende periodes te doneren (als u ermee instemt Donaties op een terugkerende basis te betalen, als in een 'Donatieabonnement', en elke individuele Donatie gemaakt in het kader van een Donatieabonnement is een 'Donatiebetaaltermijn'), en door te kiezen voor donaties op een terugkerende basis, stemt u, als Donateur, er hierbij in dat Donatieabonnementen automatisch worden vernieuwd met de functionaliteit voor een terugkerende betaling, en dat, tenzij en totdat u zich afmeldt voor de automatische verlenging van het Donatieabonnement, uw Donatieabonnement waarvoor u zich heeft aangemeld, automatisch wordt verlengd voor opeenvolgende verlengingsperioden van dezelfde duur als de eerste termijn die oorspronkelijk werd geselecteerd. In verband met al uw Donatieabonnementen gaat u ermee akkoord (i) GoFundMe van tevoren toestemming te geven om uw Betaalmiddel op een terugkerende basis te factureren voor het bedrag van de toepasselijke Donatiebetaaltermijnen totdat uw dergelijke periodieke betalingen beëindigt door een opt-out van het Donatieabonnement en (ii) verantwoordelijkheid voor de betaling van alle Donatiebetaaltermijnen te aanvaarden die plaatsvinden voorafgaand aan de opt-out en (iii) uw Factureringsaccount bij te werken in geval van eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld alle wijzigingen binnen uw Betaalmiddel, zoals een wijziging in uw factuuradres of de vervaldatum van uw creditcard). Wijzigingen in of beëindiging van Donatieabonnementen of Donatiebetaaltermijnen zijn alleen van toepassing op Donatiebetaaltermijnen die plaatsvinden nadat GoFundMe een bericht ontvangt van een dergelijke verandering voor de beëindiging. GoFundMe biedt geen terugbetaling van alle ontvangen bedragen in verband met eerder gemaakte Donatiebetaaltermijnen. Eveneens, door u in te schrijven voor Donatieabonnementen, erkent en aanvaardt u dat voor dergelijke Donatieabonnementen (a) het lopende onderhoud en de verwerking van Donatieabonnementen en elke Donatiebetaaltermijn de enige verantwoordelijkheid zijn en onderhevig zijn aan het eigen goeddunken van de persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor het beheren en ontvangen van het Donatieabonnement (bijvoorbeeld de toepasselijke Campagneorganisator of het Goede Doel), (b) individuele Donatiebetaaltermijnen mogelijk niet fiscaal aftrekbaar zijn, zelfs als vorige Donatiebetaaltermijnen voor het hetzelfde Donatieabonnement dat wel waren, en het bedrag van elke Donatiebetaaltermijn dat fiscaal aftrekbaar is kan variëren, (c) één of meer specifieke Donatiebetaaltermijnen mogelijk niet kunnen worden geleverd of ontvangen als een dergelijk doel of Campagne niet meer beschikbaar is, geen Donaties kan accepteren, of ervoor kiest om te stoppen met het ontvangen van Donaties, hetgeen kan gebeuren om verschillende redenen, bijvoorbeeld als het doel, het goede doel of de Campagne is opgeschort of is onderworpen aan een onderzoek of is verwijderd uit de Diensten door GoFundMe of als (d) de bedragen die daadwerkelijk worden ontvangen door de toepasselijke Campagne, het Goede Doel of doel afwijken van de Donatiebetaaltermijnen onderling (bijvoorbeeld als de verwerkingskosten in verband met de Donatiebetaaltermijnen zijn gewijzigd).

Uw niet-beëindiging van een Donatieabonnement bevestigt dat GoFundMe gemachtigd is om een vergoeding van uw Betaalmiddel in rekening te brengen voor het Donatieabonnement overeenkomstig deze voorwaarden. Dit betekent niet dat wij afstand doen van ons recht om de betaling rechtstreeks van u te vorderen.

Campagneorganisatoren, Begunstigden of Goede Doelen

Vasthouden van een account: Nu en dan kan GoFundMe naar eigen goeddunken een Campagneaccount in de wacht zetten (Vasthouding), en Geldopnamen beperken (hierin gedefinieerd), een omgekeerde ACH-boeking initiëren, reserves reserveren of soortgelijke acties ondernemen om de belangen van GoFundMe en die van Gebruikers te beschermen. Enkele redenen die we kunnen hebben voor een dergelijke acties zijn de volgende: (i) als we reden hebben om aan te nemen (naar eigen goeddunken) dat informatie die is verstrekt door een Campagneorganisator vals, misleidend of frauduleus is, of dat geld wordt gebruikt op een verboden manier, (ii) indien het beschikbare geld (zoals bepaald door GoFundMe, naar eigen goeddunken) rechtstreeks moet worden verstrekt aan een persoon anders dan de Campagneorganisator (zoals de juridisch begunstigde of persoon die bevoegd is door de wet om namens de Campagneorganisator te handelen), (iii) als we reden hebben om aan te nemen dat een Campagne of Campagneorganisator deze Servicevoorwaarden heeft geschonden, of (iv) indien GoFundMe bepaalt dat de Campagneorganisator samenwerkt met donateurs in frauduleus gedrag, (v) indien we reden hebben om aan te nemen (naar eigen goeddunken) dat er mogelijk verdachte of frauduleuze donatie-activiteit plaatsvindt, of (vi) dit vereist is om te voldoen aan een rechterlijke bevel, dagvaarding, exploot, beschikking, of zoals anderszins is vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u vragen heeft over een Vasthouding die we op uw Campagne-account kunnen hebben toegepast, of indien u informatie nodig heeft over hoe de Vasthouding kan worden opgelost, kunt u dit artikel lezen.

Donaties opnemen van een Campagne: hoewel GoFundMe ernaar streeft om Opnamen snel aan u beschikbaar te stellen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Opnamen niet direct beschikbaar kunnen zijn voor uw gebruik, en GoFundMe garandeert niet dat Opnamen beschikbaar voor u zullen zijn binnen een bepaald tijdsbestek, en GoFundMe wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige vertraging of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Opnamen op een bepaald moment, en voor enige consequentie die voortvloeit uit een vertraging of onmogelijkheid. U, als Campagneorganisator, bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan GoFundMe verstrekt om een Geldopname mogelijk te maken, inclusief informatie over uw bankrekening, correct en up-to-date is. GoFundMe kan te allen tijde, om welke reden dan ook, en naar eigen goeddunken, een terugbetaling van donatie(s) bieden met of zonder overleg met u; deze kan bestaan uit het volledige bedrag gedoneerd aan uw campagne. GoFundMe is niet aansprakelijk jegens u of derden voor alle claims, schade, kosten, verliezen of andere gevolgen veroorzaakt door GoFundMe tijdens afgifte van restituties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transactie- of debetstandvergoedingen.

Betalingsverwerkers voor Goede doelen

GoFundMe werkt samen met het PayPal Giving Fund en WePay om om eenvoudig en naadloos geld in te zamelen en te doneren aan Goede doelen. Alle Goede doelen in de VS hebben de mogelijkheid om PayPal Giving Fund of WePay te gebruiken om donaties te verwerken die via de Diensten zijn gedaan (PayPal Giving Fund is de standaardkeuze). De manier waarop transacties worden verwerkt, wordt hieronder uitgelegd. Momenteel worden alle Evenementsinschrijvingen verwerkt via het PayPal Giving Fund of WePay, afhankelijk van de betalingsverwerkers die de evenementsorganisator heeft gekozen. Goede doelen in Canada zijn verplicht om WePay te gebruiken om donaties te verwerken.

 1. Het PayPal Giving Fund is een door de overheid erkende en bij de IRS-ingeschreven goed doel met de 501(c)(3)-status. Het PayPal Giving Fund ontvangt Donaties van gebruikers als Goed doel en maakt het geld vervolgens over naar de door de Donateur aanbevolen goede doelen met de 501(c)(3)-status. Terwijl het PayPal Giving Fund meerdere stappen onderneemt om te proberen gedoneerde fondsen toe te kennen volgens de door de donateur aangegeven voorkeur, behoudt het PayPal Giving Fund exclusieve controle over alle donaties. Als een Goed doel niet voldoet aan de voorwaarden van het non-profitcertificeringsbeleid van het PayPal Giving Fund en/of niet voldoet aan de betaalnormen van het PayPal Giving Fund voor ontvangst van een donatie, kan het PayPal Giving Fund de fondsen opnieuw toewijzen in overeenstemming met het beleid. Wanneer het PayPal Giving Fund uw Donatie ontvangt, wordt deze doorgestuurd naar het Goede doel van uw keuze, maar het PayPal Giving Fund verschijnt op uw belastingbewijs. Donaties die via het PayPal Giving Fund worden verwerkt, worden beheerst door het Amerikaanse Privacybeleid en de Gebruikersovereenkomst van het PayPal Giving Fund, evenals het Privacybeleid en de Gebruikersovereenkomst.
 2. Wanneer WePay een donatie via de Diensten verwerkt, gaat de Donatie rechtstreeks van de Donateur naar het WePay-handelsaccount van de non-profitorganisatie. Donaties verschijnen op het creditcardafschrift van de Donateur onder de naam van de non-profitorganisatie waaraan zij hebben bijgedragen. Zie de Servicevoorwaarden van WePay voor meer informatie.

GFM Charity-widget

Elke GFM Charity Widget is een softwaretool die u op uw website kunt plaatsen om uw bezoekers toegang te geven tot onze Diensten. Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden, verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de GFM Charity Widget op uw website te gebruiken en weer te geven voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke doeleinden. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een GFM Charity Widget, of om u te adviseren om het weergeven of anderszins gebruiken van een GFM Charity Widget om welke reden dan ook te beëindigen, zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde partij. U mag de GFM Charity Widget voor geen enkel ander doel gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en niets in de Voorwaarden wordt geacht u enig recht, titel of belang in de GFM Charity Widget te verlenen. Hieronder ziet u voorbeelden van het gebruik van widgets die niet zijn toegestaan:

 1. Gebruik de GFM Charity-widget (of enige content die wordt weergegeven in verband met of via deze widget) op een manier die aangeeft dat wij een product, dienst, activiteit of merk op uw website goedkeuren;
 2. Dit betekent ook dat de GFM Charity-widget op generlei website geplaatst kan worden die content bevat die aanstootgevend, intimiderend, bedreigend, beledigend, discriminerend, vulgair, pornografisch of anderszins ongepast is, zoals wij naar eigen goeddunken bepalen; of
 3. Gebruik de widget op een manier die voorkomt dat de eindgebruikers van uw website rechtstreeks linken naar de applicatiepagina van onze GFM Charity Diensten.

Speciale kennisgeving voor internationaal gebruik; exportcontroles

Software (zoals hieronder gedefinieerd) die beschikbaar is in verband met de Diensten en de doorgifte van bepaalde gegevens, indien van toepassing, is mogelijk onderworpen aan exportcontroles en economische sanctiewetgeving van de Verenigde Staten of andere rechtsgebieden. Geen Software mag worden gedownload vanuit de Diensten of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd in strijd met zulke exportcontroles en economische sanctiewetgeving. Het downloaden of gebruik van de Software is voor uw eigen risico. Met inachtneming van de algehele aard van het internet, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan alle lokale regels en wetten met betrekking tot uw gebruik van de Diensten, inclusief betreffende online gedrag en acceptabele content.

Voor Apple Geschikte Software-applicaties

GoFundMe biedt Software-applicaties aan die zijn bedoeld om te worden gebruikt in verband met producten die commercieel beschikbaar worden gesteld door Apple Inc. ('Apple'), onder andere platforms. Met betrekking tot Software die beschikbaar is gesteld voor uw gebruik in verband met een product van het merk Apple (zoals Software, 'Voor Apple Geschikte Software'), gelden de volgende voorwaarden in aanvulling op de andere voorwaarden zoals uiteengezet in deze Servicevoorwaarden:

 • GoFundMe en u erkennen dat deze Servicevoorwaarden worden gesloten tussen GoFundMe en u alleen, en niet met Apple, en dat in de relatie tussen GoFundMe en Apple, GoFundMe en niet Apple uitsluitend verantwoordelijk is voor de Voor Apple Geschikte Software en de inhoud daarvan.
 • U mag de Voor Apple Geschikte Software niet gebruiken op een manier die in strijd of inconsistent is met de Gebruiksregels van Voor Apple Geschikte Software, of anderszins in conflict is met Servicevoorwaarden van de appstore.
 • Uw licentie om de Voor Apple Geschikte Software te gebruiken is beperkt tot een niet overdraagbare licentie om de Voor Apple Geschikte Software te gebruiken op een iOS Product waarvan u de eigenaar bent of de controle over heeft, zoals toegestaan in de Gebruiksregels die zijn opgenomen in de Servicevoorwaarden van de appstore.
 • Apple heeft geen enkele verplichting om onderhoud of ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software.
 • Apple is niet verantwoordelijk voor productgaranties, hetzij expliciet hetzij impliciet op grond van de wet. In het geval dat Voor Apple Geschikte Software niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple daarvan op de hoogte stellen, en Apple zal de aankoopprijs van de Voor Apple Geschikte Software aan u terugbetalen, indien daarvan sprake is; en, voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, zal Apple geen enkele garantieverplichting hebben met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software, of enige ander claim, verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan een garantie, hetgeen uitsluitend de verantwoordelijkheid zal zijn van GoFundMe, voor zover het niet kan worden uitgesloten op grond van het toepasselijk recht.
 • GoFundMe en u erkennen dat GoFundMe, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het behandelen van enige claim van u of van een derde partij met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software of uw bezit en/of gebruik van die Voor Apple Geschikte Software, inclusief maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) enige claim dat de Voor Apple Geschikte Software niet voldoet aan enige toepasselijke juridische of regulerende vereiste; en (iii) claims die ontstaan uit hoofde van consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.
 • In het geval van een claim van een derde dat de Voor Apple Geschikte Software of het bezit en gebruik van de eindgebruiker van die Voor Apple Geschikte Software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, geldt voor wat betreft GoFundMe en Apple dat GoFundMe, en niet Apple, uitsluitend verantwoordelijk is voor het onderzoek, het verweer, de afhandeling en de kwijting van die intellectuele eigendomsclaim.
 • U staat ervoor in en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een Overheidsembargo van de Verenigde Staten, of dat door de Overheid van de Verenigde Staten heeft aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt; (ii) u niet op enige lijst staat van de Overheid van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen en (iii) u zich niet bevindt in een andere land of rechtsgebied vanuit welke u de Diensten niet zou mogen gebruiken onder het toepasselijk recht.
 • Indien u vragen, klachten of claims hebt met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software, dan dienen deze als volgt te worden gericht aan GoFundMe:

  GFMlegal@gofundme.com
  855 Jefferson Ave.
  PO Box 1329
  Redwood City, CA 94063

GoFundMe en u erkennen en gaan ermee akkoord dat Apple en dochtervennootschappen van Apple derde begunstigden zijn van deze Servicevoorwaarden met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software, en dat, met uw acceptatie van de bepalingen van deze Servicevoorwaarden, Apple het recht heeft (en wordt geacht dit recht te hebben geaccepteerd) om deze Servicevoorwaarden te handhaven jegens u met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software als een derde begunstigde. In dat verband erkennen partijen en komen zij overeen dat GoFundMe met deze bepaling akkoord gaat ('Voor Apple Geschikte Software Applicaties'), in haar eigen voordeel en namens zichzelf alsook als agent voor het voordeel van en namens Apple en haar dochtermaatschappijen, met betrekking tot het uitoefenen en handhaven van alle rechten, voordelen en maatregelen van Apple en haar dochterondernemingen (maar niet enige verplichting of last) in deze bepaling ('Voor Apple Geschikte Software Applicaties') welke rechten, voordelen en maatregelen kunnen worden ingeroepen door GoFundMe zelf als ook als agent voor en namens Apple en elk van haar dochtermaatschappijen. GoFundMe mag deze Servicevoorwaarden zonder toestemming van Apple of haar dochtermaatschappijen aanpassen, beëindigen of ontbinden.

Intellectuele eigendomsrechten

Content, Software en Merken van de Diensten: u erkent en gaat ermee akkoord dat de Diensten content of eigenschappen kunnen hebben ('Content van de Diensten') die worden beschermd door het auteursrecht, octrooirecht, merkenrechten, bedrijfsgeheimen en ander eigendomsrechten en wetten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door GoFundMe, gaat u ermee akkoord de Diensten en de Content van de Diensten niet geheel of gedeeltelijk aan te passen, te kopiëren, te framen, scrapen, verhuren, leasen, verkopen, distribueren of afgeleide werken daarvan te creëren, behalve dat het voorgaande niet van toepassing is op uw eigen Gebruikerscontent (zoals hieronder gedefinieerd) dat u legaal uploadt op de Diensten. In verband met uw gebruik van de Diensten zult u zich niet bezighouden met of gebruikmaken van datamining, robots, datascraping of soortgelijke dataverzamelings- of extractiemethoden. Indien uw toegang tot de Diensten geblokkeerd is door GoFundMe (inclusief het blokkeren van uw e-mailadres), gaat u ermee akkoord om geen maatregelen te implementeren om die blokkade te omzeilen (bijvoorbeeld door uw IP-adres te maskeren of met het gebruik van een proxy IP-adres). Enig gebruik van de Diensten anders dan zoals hierin expliciet is toegestaan is verboden. De technologie en software die ten grondslag liggen aan de Diensten of anderszins worden verspreid in verband daarmee is het eigendom van GoFundMe, aan haar gelieerde bedrijven en onze partners (de 'Software'). U gaat ermee akkoord de broncode van de Software niet te kopiëren, aan te passen, afgeleide werken daarvan maken, te reverse engineeren, reverse assembleren of anderszins proberen te ontdekken, te verkopen, overdragen of anderszins enig recht in de Software door te geven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend zijn voorbehouden aan GoFundMe.

De GoFundMe naam en logo's zijn merken van GoFundMe (gezamenlijk aangeduid als 'GoFundMe Merken'). Andere namen en logo's van bedrijven en producten die worden weergegeven in de Diensten kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaren, die GoFundMe wel of niet onderschrijven, daaraan gelieerd of verbonden zijn. Niets in deze Servicevoorwaarden of de Diensten moet worden beschouwd als het verlenen, impliciet of door een estoppel of anderszins, van een licentie of recht om de GoFundMe Merken die zijn weergegeven op de Diensten te gebruiken zonder onze voorafgaande toestemming in ieder afzonderlijk geval. Alle goodwill die wordt gegenereerd uit het gebruik van de GoFundMe Merken zal uitsluitend tot ons exclusieve voordeel komen.

Materiaal van Derden: onder geen enkele omstandigheid is GoFundMe aansprakelijk op wat voor manier dan ook voor enige content of materiaal van derde partijen (inclusief Gebruikers), of enige Gebruikerscontent (met inbegrip van maar niet beperkt tot enige fouten of omissies in enige Gebruikerscontent) of voor enig verlies of schade van wat voor aard dan ook die is geleden als gevolg van het gebruik van dergelijke Gebruikerscontent. U erkent dat GoFundMe Gebruikerscontent niet voorafgaand screent, maar dat GoFundMe en de door haar aangewezen partijen het recht zullen hebben (maar niet de plicht) om naar eigen oordeel Gebruikerscontent die beschikbaar is via de Diensten te weigeren, verwijderen of toe te staan, op elk moment en om wat voor reden dan ook, met of zonder kennisgeving, en zonder aansprakelijkheid jegens u of derden voor enige claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

Gebruikerscontent die wordt doorgegeven via de Diensten: met betrekking tot Gebruikerscontent, staat u ervoor in en garandeert u dat u alle rechten, titel en aandelen daarin heeft, of anderszins alle benodigde rechten en toestemming heeft om (en anderen toe te staan om) deze volledig te exploiteren, zoals Gebruikerscontent, inclusief, zonder beperking, omdat het alle auteursrechten, handelsmerkrechten en rechten op publiciteit of privacy in verband daarmee betreft. Met betrekking tot het uploaden, delen, leveren of anderszins beschikbaar maken van enige Gebruikerscontent of een gedeelte daarvan in verband met de Diensten, verleent u GoFundMe en dochterondernemingen een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie voor het kopiëren, weergeven, uploaden, uitvoeren, wijzigen en anderszins gebruiken van uw Gebruikerscontent in verband met de uitvoering van de Diensten of de promotie, reclame of marketing daarvan, in wat voor vorm dan ook en via elk medium of technologie dat/die nu bekend is of later wordt ontwikkeld. Zonder het voorgaande te beperken, indien Gebruikerscontent uw naam, beeltenis of afbeelding bevat, ziet u hierbij af van en stelt u GoFundMe en haar contractpartijen en werknemers schadeloos tegen: (i) alle claims voor inbreuk op privacy, publiciteit of smaad/laster, (ii) enige aansprakelijkheid of andere claims krachtens het vervagen, vertekenen, aanpassen, optische illusie, of het anderszins gebruiken of exploiteren van uw naam, beeltenis of afbeelding, en (iii) enige aansprakelijkheid voor claims gemaakt door u (of rechtsopvolgers van een claim die u opwerpt) in verband met uw Gebruikerscontent, naam, beeltenis of afbeelding. U ziet af van enig recht om tussentijdse versies of eindversies van de resultaten van het gebruik van uw Gebruikerscontent (inclusief uw naam, beeltenis of afbeelding) te inspecteren of goed te keuren. Verder, indien een persoon (anders dan u) in de Gebruikerscontent verschijnt, staat u ervoor in en garandeert u dat u alle noodzakelijke licenties en afstandsverklaringen en vrijwaringen van (een) dergelijke persoon/personen heeft bemachtigd, ten voordele van GoFundMe op een manier die volledig overeenkomt met de licenties, afstandsverklaringen en vrijwaringen zoals hierboven uiteengezet. U erkent verder dat uw deelname aan de Diensten en uw indiening van Gebruikerscontent vrijwillig is en dat u geen financiële compensatie ontvangt in welke vorm dan ook in verband met de licenties en afstandsverklaringen en vrijwaringen zoals hierin uiteengezet (of de uitleg van GoFundMe daarvan), en dat de enige overweging voor het onderwerp van deze overeenkomt de mogelijkheid is om de Diensten te gebruiken.

We kunnen niet garanderen dat alle Inhoud van de Diensten beschikbaar wordt gesteld via de Diensten. Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting tot, (i) het verwijderen, bewerken of wijzigen van de Inhoud van Diensten of Gebruikerscontent, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u, en voor welke reden dan ook (inclusief maar niet beperkt tot na ontvangst van claims of beweringen van derden of instanties met betrekking tot dergelijke Inhoud van de Diensten of Gebruikersinhoud, of als wij signaleren dat u deze Servicevoorwaarden mogelijk heeft overtreden), of zonder enige reden en (ii) het verwijderen of blokkeren van de Inhoud van de diensten of Gebruikerscontent van de Diensten.

Payment Card Industry Data Security Standard: de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is een beveiligingsstandaard van verplichte eisen voor elk bedrijf dat creditcards gebruikt, verwerkt of opslaat. Het primaire doel van deze standaard is om controles rond gegevens van kaarthouders te onderhouden om creditcardfraude te verminderen. Als dienstverlener houdt GoFundMe zich aan de PCI DSS-voorschriften en -eisen voor zover we gegevens van kaarthouders hebben op of wat voor manier dan ook opslaan of verzenden namens u, of voor zover we op wat voor manier dan ook invloed hebben op de beveiliging van de gegevens van de kaarthouder.

Klachten over auteursrecht: GoFundMe respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we vragen onze gebruikers om hetzelfde te doen. Indien u gelooft dat uw werk gekopieerd is op een manier die auteursrechtinbreuk vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, dient u GoFundMe op de hoogte te stellen van uw inbreuk-claim in overeenstemming met onderstaande procedure.

GoFundMe zal kennisgevingen van vermeende inbreuk behandelen en onderzoeken en de gepaste acties ondernemen onder de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA') en andere toepasselijke intellectuele eigendomswetten met betrekking tot de vermeende of werkelijke inbreuk. Een kennisgeving van een auteursrechtinbreuk-claim moet worden gemaild naar de Copyright Agent van GoFundMe via legal@gofundme.com (met onderwerp: 'DMCA Takedown-aanvraag'). U kunt ook contact met ons opnemen per mail of simpelweg via:

GoFundMe Copyright Agent:
GoFundMe, Inc.
Ter attentie van: Juridische zaken
855 Jefferson Ave.
PO Box 1329
Redwood City, CA 94063

Een kennisgeving moet schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten om effectief te zijn:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendomsrecht waarvan u meent dat daarop inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u meent dat het inbreuk maakt zich bevindt op de Diensten, met voldoende detail zodat wij het kunnen vinden op de Diensten;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht, diens agent, of op grond van de wet; en
 • een verklaring van u onder ede dat de bovenstaande informatie in uw melding nauwkeurig is en dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten of gemachtigd bent om te handelen namens de eigenaar van de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten.

Tegenbericht: Indien u meent dat de Gebruikerscontent die is verwijderd (of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt) niet inbreukmakend is, of dat u de machtiging hebt van de eigenaar van de auteursrechten, diens agent, of op grond van de wet, om de content in uw Gebruikerscontent te uploaden en te gebruiken, kunt u een schriftelijk tegenbericht met de volgende informatie naar bovengenoemde Copyright Agent sturen:

 • uw fysieke of elektronische handtekening;
 • identificatie van de content die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt en de locatie waar de content verscheen voordat het werd verwijderd of onbruikbaar gemaakt;
 • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de content is verwijderd of onbruikbaar gemaakt als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van de content, en
 • uw naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres en een verklaring dat u enige aanzegging voor een procedure accepteert van de persoon die de melding van de vermeende inbreuk deed.

Indien een tegenbericht wordt ontvangen door de Copyright Agent, zal GoFundMe een kopie van het tegenbericht naar de originele klagende partij sturen, waarmee deze persoon geïnformeerd wordt dat de verwijderde content kan worden teruggeplaatst of de onbruikbaarheid kan worden gestaakt binnen 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een actie instelt voor het verkrijgen van een rechterlijk bevel tegen de contentverschaffer, het lid of de gebruiker, kan de verwijderde content worden teruggeplaatst of de toegang worden hersteld binnen 10 tot 14 of meer werkdagen na het ontvangen van het tegenbericht, volledig naar onze eigen beoordeling.

Beleid ten aanzien van herhaalde inbreukmakers: in overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving, heeft GoFundMe een beleid ingesteld om gebruikers, in gepaste gevallen en naar de eigen beoordeling van GoFundMe, die geacht worden herhaalde inbreukmakers te zijn, te stoppen. GoFundMe kan naar haar eigen beoordeling toegang tot de Diensten beperken en/of het lidmaatschap van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen beëindigen, ongeacht of er sprake is van herhaalde inbreuk.

Websites/Diensten van derden

De Diensten of derden kunnen u mogelijk voorzien van links, tools, widgets of andere functies die toegang tot andere sites, diensten en bronnen faciliteren, en derden kunnen u hiervan voorzien (tezamen: 'Bronnen van derden'). GoFundMe heeft geen controle over dergelijke Bronnen van derden of enige producten, diensten of content die beschikbaar zijn gesteld middels of door dergelijke Bronnen van derden, of de bedrijfsvoering of de derden die dergelijke Bronnen van derden voorzien, en GoFundMe is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft dergelijke Bronnen van derden, of producten, diensten of content die hierdoor beschikbaar zijn gesteld, niet. U erkent dat GoFundMe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de content, functies, nauwkeurigheid, rechtsgeldigheid, wenselijkheid of enig ander aspect van Bronnen van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat GoFundMe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies die/dat veroorzaakt of vermeend veroorzaakt is door of in verband met het gebruik van of afhankelijk is van content, gebeurtenissen, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke Bronnen van derden. Elke transactie die u met derden heeft tijdens het gebruik van de Diensten zijn tussen u en de derde partij en kunnen worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden geboden door de derde partij, waarmee u akkoord gaat door gebruik van dergelijke Bronnen van derden. Bijvoorbeeld, als u het GoFundMe-platform via uw mobiele apparaat gebruikt en een video uploadt naar een inzamelingsactie, wordt die video geüpload via YouTube en is deze onderhevig aan de Servicevoorwaarden van YouTube. En u gaat ermee akkoord dat GoFundMe niet aansprakelijk is voor enig verlies of claim die u zou kunnen hebben tegen een dergelijke derde partij.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

U gaat ermee akkoord om GoFundMe en aan haar dochterondernemingen, functionarissen, werknemers, directeuren en vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle verliezen, schade, uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, kosten, compensaties, boetes, schade, rechten, claims, acties of enige vorm van lichamelijk letsel (inclusief de dood) die ontstaan uit of in verband staan met uw gebruik van de Diensten, enige Donatie of Campagne, enige Gebruikerscontent, uw associatie met de Diensten, uw schending van deze Servicevoorwaarden of uw schending van enig recht van een ander. U gaat ermee akkoord dat GoFundMe het recht heeft om naar eigen goeddunken zichzelf te verdedigen tegen claims, en dat u GoFundMe zult vrijwaren voor de kosten van een dergelijke verdediging (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten.) Indien u een ingezetene bent van Californië, ziet u af van artikel 1542 van de California Civil Code, waarin staat: 'Een algemene vrijwaring betreft geen claims die de crediteur niet kent of vermoedt te bestaan in zijn voordeel op het moment dat de vrijwaring wordt aangegaan welke indien deze bekend zou zijn bij hem, een wezenlijke invloed zou hebben op de schikking met de debiteur.' Indien u een ingezetene bent van een ander rechtsgebied—binnen of buiten de Verenigde Staten—ziet u af van enige vergelijkbare bepaling of doctrine.

Uitsluiting van Garanties

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN KOMT VOOR UW EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE'. GOFUNDME EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN SLUITEN UITDRUKKELIJK UIT, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN VERKLARINGEN VAN WELKE AARD OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, CLAIMS EN NIET-INBREUK.

GOFUNDME EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE OF VOORWAARDE DAT (I) DE SERVICES AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, (II) DE SERVICES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN GEKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (IV) DE KWALITEIT VAN ENIG PRODUCT, DIENST, INFORMATIE, OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE SERVICES AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN.

Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, GOFUNDME NOCH HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE (A) INDIRECTE, INCIDENTELE EN SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF MORELE SCHADE, (B) SCHADE WEGENS WINSTVERLIES, (C) SCHADE WEGENS VERLIES VAN GOODWILL, (D) SCHADE WEGENS VERLIES VAN GEBRUIK, (E) VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, OF (F) ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN GOFUNDME IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, RESULTEREND UIT (I) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES; (II) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN EN SERVICES ALS GEVOLG VAN DE AANKOOP OF VERKRIJGING VAN ENIGE GOEDEREN, DATA, INFORMATIE OF SERVICES, OF BERICHTEN DIE WORDEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE WORDEN AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE SERVICES; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIE VAN GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE DIENST; OF (V) ENIGE ANDER GEVAL GERELATEERD AAN DE SERVICES. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOFUNDME VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN (INCLUSIEF OP GROND VAN CONTRACT, NALATIGHEID, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) OF GRONDSLAGEN VOOR EEN ACTIE IN GEEN ENKEL GEVAL HET BEDRAG DAT U AAN GOFUNDME IN DE LAATSTE ZES (6) MAANDEN HEEFT BETAALD, OF INDIEN HOGER, HONDERD DOLLAR ($ 100), TE BOVEN GAAN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. IN DAT GEVAL ZIJN SOMMIGE VAN DE BEPERKINGEN ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING JEGENS U. INDIEN U ONTEVREDEN BENT MET ENIG DEEL VAN DE SERVICES OF MET DEZE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING, IS HET UW ENIGE MOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SERVICES TE STAKEN.

GESCHILLEN

ARBITRAGECLAUSULE EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES – BELANGRIJK – NEEM DIT DOOR OMDAT DIT VAN INVLOED IS OP UW WETTELIJKE RECHTEN

Arbitrage; Vrijstelling groepsgeding. U STEMT ERMEE IN DAT ALLE GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS OF EEN VAN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN OF MEDEWERKERS DIE IN HUN CAPACITEIT ALS DERGELIJKE (ONGEACHT OF EEN DERGELIJK GESCHIL EEN DERDE PARTIJ BETREFT) MET BETREKKING TOT UW RELATIE MET ONS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GESCHILLEN GERELATEERD AAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN, UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN/OF RECHTEN VAN PRIVACY EN/OF PUBLICITEIT, WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN U EN WIJ HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFZIEN VAN JURYRECHTSPRAAK; ONTDEKKING EN RECHTEN OM BEROEP TE GAAN IN ARBITRAGE ZIJN IN HET ALGEMEEN BEPERKTER DAN IN EEN RECHTSZAAK EN DE OVERIGE RECHTEN DIE U EN WIJ IN EEN RECHTSZAAK HEBBEN ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN ARBITRAGE. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT, DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN WIJ AFZIEN VAN ONS RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING.

Niettegenstaande het voorafgaande, wordt geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden geacht als een vrijstellen, uitsluiten of anderszins beperken van het recht van een van ons voor (a) een individuele claim in geringe vorderingen; (b) een wetshandhaving door de toepasselijke federale, staats- of een lokale entiteit indien die actie beschikbaar is; (c) een dwangmaatregel in een rechtszaak; of (d) een inbreukclaim betreffende intellectueel eigendom.

Het proces. Arbitrage tussen u en ons zal worden beslecht volgens de federale wet van de arbitrage en beheerd worden door de American Arbitration Association ('AAA') onder het Consumentenarbitragereglement (collectief, 'AAA'), zoals gewijzigd door deze gebruiksvoorwaarden. Het AAA-reglement en formulieren zijn online beschikbaar via www.adr.org door te bellen naar AAA met het telefoonnummer 1-800-778-7879.

Een partij met het plan voor arbitrage moet eerst een schriftelijke mededeling van het geschil aan de wederpartij sturen door middel van een gecertificeerde brief met de Amerikaanse post of een Federal Express-brief (handtekening vereist) of, en uitsluitend als de wederpartij momenteel geen fysiek adres heeft, via e-mail ('Kennisgeving van arbitrage'). Ons huidige adres voor Kennisgevingen is: GoFundMe, Inc. 855 Jefferson Avenue, PO Box 1329, Redwood City, CA 94063, Verenigde Staten. De Kennisgeving moet (a) de aard en grondslag van de claim of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke gezochte maatregel uiteenzetten ('Eis'). We gaan akkoord om met u samen te werken en ons te goeder trouw in te spannen om de claim rechtstreeks op te lossen maar als ons dat niet lukt binnen 60 dagen nadat de Kennisgeving van de Arbitrage is ontvangen, dan kunt u of kunnen wij de arbitrage-procedure beginnen. Alle arbitrage-procedures tussen de partijen zijn vertrouwelijk tenzij anders en schriftelijk overeengekomen door de partijen. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een eventueel schikkingsaanbod door ons niet aan de arbiter bekendgemaakt totdat de arbiter een eindbeslissing maakt en het bedrag bepaalt, indien daarvan sprake is. Als het bedrag hoger is dan het laatste bedrag in het schikkingsaanbod dat door ons werd geboden in de schikking van het geschil voorafgaand aan het laatste bedrag, dan betalen we u welke het hoogste is van: (i) het bedrag dat werd toegekend door de arbiter; of (ii) $ 10.000.

Vergoedingen. Als u een arbitrage begint volgens deze Servicevoorwaarden, zullen we u de door u betaalde indieningstaks vergoeden tenzij uw claim hoger dan $ 10.000 bedraagt in welk geval de betaling van eventuele vergoedingen zal worden bepaald door de AAA-regels. Alle arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden op een overeengekomen locatie in San Francisco, Californië, maar als de claim $ 10.000 of minder bedraagt, dan kunt u bepalen of de arbitrage zal plaatsvinden: (a) uitsluitend op basis van documenten voorgelegd aan de arbiter; (b) door middel van een telefonische hoorzitting of (c) door een persoonlijke hoorzitting (zoals beschreven in de AAA-regels) in de provincie of regio van uw factuuradres. Als de arbitrage tot de conclusie komt dat de kern van uw claim of gezochte maatregel in de Eis onbeduidend is of is gevorderd op basis van een oneigenlijk doel (zoals bepaald door de normen uiteengezet in de federale regel van de burgerlijke procedure 11 (b), dan wordt de betaling van alle vergoedingen beheerst door de AAA-regels. In dat geval gaat u akkoord om ons te vergoeden voor alle gelden die door ons uitgekeerd zijn of anderszins uw betaalverplichting zijn onder de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, moet de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitbrengen omtrent de essentiële bevindingen en conclusies waarop de toekenning, indien van toepassing, is gebaseerd. De arbiter kan beslissingen nemen en geschillen oplossen over de betaling en vergoeding van kosten of uitgaven op elk moment tijdens de procedure en op verzoek van een van de partijen binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter in de hoofdzaak.

 • Geen groepsgedingen. U EN WIJ GAAN ERMEE AKKOORD DAT, VOOR DE VOLLEDIGE DOOR DE WET TOEGESTANE OMVANG, IEDER CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN IN DIENS EIGEN INDIVIDUELE CAPACITEIT EN NIET ALS EISER OF DEELNEMER AAN EEN GROEPSGEDING IN EEN VERMEENDE GROEPS- OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Voorts, tenzij zowel u als wij anderszins overeenkomen, mag de arbiter niet de claims van meer dan één persoon consolideren, en mag niet anderszins de leiding nemen aangaande enige vorm van een groeps- of representatieve procedure.
 • Wijzigingen in deze bepaling van de arbitrage. Als we toekomstige wijzigingen aanbrengen in deze arbitragebepaling, anders dan een wijziging van ons adres voor de Kennisgeving van de Arbitrage, dan kunt u de wijziging weigeren door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen binnen 30 dagen van de adreswijziging voor de Kennisgeving van de Arbitrage, in welk geval uw account bij ons onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling zal voortbestaan, zoals deze van kracht was onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging.
 • Uitvoerbaarheid. Als deze sectie Geschillen onuitvoerbaar wordt geacht, dan is het geheel van deze Geschillensectie nietig, en in dat geval komen de partijen overeen dat de exclusieve jurisdictie en hoorzitting, beschreven in de Algemene sectie hieronder, elke actie zullen bepalen die voortkomt uit of gerelateerd is aan deze Servicevoorwaarden.

Vertrouwelijkheid. U en wij gaan ermee akkoord de arbitrageprocedure, alle informatie die tussen ons wordt uitgewisseld, en een eventuele verrekening, vertrouwelijk te houden, tenzij anders door de wet vereist of opgevraagd door politie of elke rechtbank of overheidsorgaan. Echter, u en wij kunnen deze kwesties in vertrouwen, aan onze respectieve boekhouders, accountants, en verzekeraars onthullen.

Beëindiging

U erkent verder het volgende: GoFundMe behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook, uw account (of willekeurig gedeelte daarvan) te verwijderen of uw toegang tot de Diensten te ontzeggen en alle content en gegevens te verwijderen, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden voor enige claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

Gebruikersgeschillen

U gaat akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw interactie met een andere gebruiker in verband met de Diensten en dat GoFundMe geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking daartoe heeft. GoFundMe behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om op welke manier dan ook te worden betrokken bij een geschil tussen u en elke andere gebruiker van de Diensten.

Algemeen

Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en GoFundMe, en beheersen het gebruik van de Diensten, en vervangen elke voorafgaande overeenkomst tussen u en GoFundMe met betrekking tot de Diensten. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende servicevoorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruikmaakt van diensten van derden of van derden, content van derden of software van derden. Op deze Servicevoorwaarden zijn de wetten van de Staat van Californië van toepassing, zonder inachtneming van bepalingen van conflictenrecht. Met betrekking tot eventuele geschillen of vorderingen die niet onderworpen zijn aan arbitrage, zoals hierboven uiteengezet, stemmen u en GoFundMe in met het persoonlijke en exclusieve rechtsgebied van de staat en federale rechtbanken in San Mateo County, Californië. Het nalaten van GoFundMe om rechten uit de Servicevoorwaarden toe te passen of af te dwingen betekent niet dat er afgezien wordt van een dergelijk recht of bepaling. Als een van de bepalingen van deze Servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden (of dat anderszins zijn), komen partijen overeen dat de rechter moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen in de Servicevoorwaarden blijven onverminderd van kracht. U gaat ermee akkoord dat ongeacht enig afwijkend statuut of wet, u elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Diensten of deze Servicevoorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat deze claim of rechtsvordering ontstond, of anders voor altijd niet ontvankelijk is. Een geprinte versie van deze overeenkomst en van enige gedane mededeling in elektronische vorm is toelaatbaar in juridisch of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en met inachtneming van aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en administratie die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en behouden. U mag deze Servicevoorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoFundMe, maar GoFundMe mag deze Servicevoorwaarden wel geheel of gedeeltelijk, zonder beperking overdragen. Als wij nalaten onze rechten te handhaven, leidt dit niet tot het afzien van het handhaven van onze rechten. De titels van de verschillende secties in deze Servicevoorwaarden zijn slechts voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. Kennisgevingen aan u kunnen worden verstuurd hetzij via e-mail of via reguliere post. De Diensten kunnen u ook op de hoogte brengen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden of andere zaken door het vertonen van kennisgevingen of links naar kennisgevingen in het algemeen op het Platform. GoFundMe kan op elk moment onze rechten toewijzen of onze verplichtingen hieronder delegeren zonder kennisgeving aan u in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van aandelen of activa, of van rechtswege of anderszins. Niets in deze Voorwaarden belet GoFundMe de wet na te leven. GoFundMe is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, overmacht, oorlog, terrorisme, rellen, embargo's, handelingen van civiele of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen of tekorten aan transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.

Privacyverklaring

Bij GoFundMe respecteren we de privacy van onze gebruikers. Voor details verwijzen wij u door naar onze Privacyverklaring. Door onze Diensten te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens zoals daarin beschreven. Als u in Europa woont en de Diensten gebruikt, erkent u de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door GoFundMe zoals dat beschreven is in de Privacyverklaring.

Vragen? Zorgen? Suggesties?

Ga naar het Hulpcentrum voor meer informatie over het platform van GoFundMe of neem contact met ons op om schendingen te melden of een vraag te stellen.

Leider op het gebied van online inzamelingsacties

security dashboard level handout mobile contact chart bar 33 customer support world 2
Garantie donateursbescherming

GoFundMe biedt de eerste en enige garantie voor persoonlijke inzamelingsacties.

Gebruikersvriendelijk

Je kunt je GoFundMe-campagne binnen enkele minuten personaliseren en delen.

0% platformkosten

Omdat we 0% voor het platform rekenen, houd je meer van je geld over.

Mobiele app

GoFundMe maakt het eenvoudig om je campagne op te zetten en te beheren. Ook als je onderweg bent.

Sociale reikwijdte

Gebruik de dynamiek van social media om je verhaal te vertellen en meer steun te krijgen.

Deskundig advies, dag en nacht

Onze deskundige klantenservicemedewerkers beantwoorden al je vragen, dag en nacht.

Aan de slag met GoFundMe